3.SINIF


Yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili sözler(3.sınıf ödev)

Yardımlaşma ve Yardımlaşmanın Önemi(ödev 3.sınıf

3.sınıf değerlendirme testi

İLKÖĞRETİM 3. SINIF NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 

3.SINIFLAR YIL SONU ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

Arkadaşlıkla ilgili bir hikaye(3.sınıf)

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarının sebebleri(3.sınıf)

Cumhuriyet nasıl kuruldu( 3.sınıf)Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)
TBMM'de 30 Ekim 1922'de başlayan saltanatın kalkması hakkındaki görüşmeler 1 Kasım 1922'de çıkarılan bir yasa ile son buldu ve Osmanlı Hanedanı'nın Türk toplumu üzerindeki otoritesi yıkılarak monarşi kaldırıldı.
Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı İmparatorluğu tasfiye ediliyor, Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılıyordu.
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B, Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanan Lozan Antlaşması barış antlaşması ile Atatürk önderliğinde Millî Mücadele’ye başlayan savaş meydanlarında büyük zaferler kazanan Türk ulusu siyasi ve hukuki olarak varlığını tescil ettirmiştir.
Lozan barış görüşmeleri 8 ay sürmüş ve Türk tarafının kayıtsız şartsız bağımsızlık talebi nedeniyle çetin geçmiştir. Görüşmelerde Türkiye’yi temsil eden İsmet Paşa başkanlığındaki heyetin bu başarıdaki rolü büyüktür.


 Çevremiz dinleme metni 3.sınıf türkçe dersi
Ders: Türkçe

7.Tema: Sağlık ve Çevre

Dinleme Metni: ÇEVREMİZ

Hazırlık: Tarafımdan hazırlanan dinleme metninin sesli ve görselli sunum videosu, Büyük şehirlerin fotoğrafları, hava kirliliği ile ilgili gazete haberleri,Çevre kelimesinin anlamı.

Ek Bilgi (ÇEVRE)

Çevre insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları, fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam.
Yani kısaca canlı varlıkları etkileyen dış tesirlerin tümüne çevre denir. Çevre geleceğimiz icin çok önemli katkılarda bulunur. Eğer çevremizi kontrol altında tutamazsak, bu bizim için ilerde pişman olunacak bir duruma gelir.
Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli yaşam çerçevesidir.

Çevreyi korumak için;
Tüketirken tekrar düşünülmeli, gereksiz tüketimden kaçınılmalıdır.
Tükettiğimiz ürünleri tercih ederken çevresel etkilerine dikkat edilmeli ve seçimler bilinçli bir şekilde yapılmalıdır.
Çöpler, çöp poşetinin ağzını sıkıca bağlandıktan sonra çöp kutusuna atılmalıdır.
Ormanlar korunmalıdır.
Ağaçlara zarar verilmemelidir.
Çimlerin üzerinde ateş yakılmamalıdır.
Hayvanlara zarar vermekten kaçınılmalıdır.
Denizler kirletilmemelidir.
Evcil hayvanların atıkları temizlenmelidir.
Çevremiz sahiplenmeli, değeri ve önemi çocuklara öğretilmeli, büyüklere anlatılmalıdır.
Enerji tasarrufu yapılmalıdır.
Biten piller pil kutusuna atılmalıdır.
Piknikten sonra ateş söndürülmeli ve asla yerde çöp bırakılmamalıdır.
Kâğıt, teneke, cam, pil gibi geri dönüşümü olan maddeler geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.
Egzozlu taşıtlar fazlalaşmamalıdır.
Başta su olmak üzere her konuda israftan kaçınılmalıdır.
Kozmetik ürünleri özellikle de saç sprayleri ve deodorantlar fazla kullanılmamalıdır.

1.DERS:

1-Metnin başlığı söylenir ve metnin içeriği ile ilgili tahminlerini deftere yazmaları istenir.Yazdıkları okutulur.

2-Metin öğretmen tarafından okunur ve bu sırada 1-2 ve 3 rakamının olduğu yerlerde ara vererek 1. Etkinliği yapmaları istenir.

2.DERS: Tarafımdan hazırlanan sesli ve görselli dinleme metni prejeksiyondan izletilir. Görseller ve anlatımdan yola çıkarak ana düşünce belirlenir.

Anlamını bilmedikleri kelimeler belirlenir.

Kükürt: Limon sarısında ametal, yalın katı cisimdir. Kükürt doğada yaygın olarak bulunan bir elementtir Kükürt başta gübre sanayii için gerekli sülfirik asit üretiminde olmak üzere, kimya, lastik, boya, kagit, demir-çelik, petrol sanayileri ile tarım ilaçları, barut, kibrit üretiminde kullanılmaktadır.
Gökdelen: Çok yüksek yapı anlamına gelmektedir,


İş hanı: Birden çok iş yerinin bulunduğu çok katlı bina.


Dil kuralları: Yazıda doğabilecek karışıklıkların önüne geçmek, yanlış okumayı önlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, herkesin aynı şekilde yazıp okumasını sağlamak için belirlenmiş olan kurallara imlâ (yazım) kuralları denir.

Asit yağmuru: Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar. Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur.
Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasına,insanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur. Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorili,kül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar kullanılmalıdır.


Nükleer savaş: Nükleer silahların savaşlarda kullanılma olasılığı her biri değişik etkilere sahip olan ve değişik silahların kullanıldığı iki alt gruba ayrılır.

Birincisi; sınırlı nükleer savaş'tır. Bu savaş türünde az miktarda nükleer silah kullanılır ve sadece düşman askeri hedef alınır. Yine de bu saldırı sivilleri etkiler ama asıl zarar gören grup askerlerdir. Böyle bir savaşta kullanılmak üzere Soğuk Savaş sırasında birçok ülke tarafından küçük çaplı nükleer silah üretilmiştir.

İkinci olarak; büyük-ölçekli nükleer savaş'tır. Bu savaş türünde büyük miktarlarda nükleer madde kullanılır ve asker de sivil de dahil olmak üzere bütün ülke hedef alınır. Böyle bir saldırıda bir ülkenin ekonomik, sosyal ve askeri yapısı tamamen yok edilmeye çalışılır.

Not: II. Dünya Savaşı'nın son günlerinde Japonya'ya karşı yapılan nükleer saldırılarla başlayan bir nükleer çağ son yirmi yıl içinde nükleer silahlarınbırakılması çalışmalarından sonra sanki önemini yitirmiş gibi gözükse de yine de büyük bir tehdit olarak önümüzde durmaktadır.

İkinci dünya savaşının son saldırıları olan Hiroşima ve Nagazaki'de yüzbinlerce insan ölmüş ve etrafa yayılan radyasyonun etkileri günümüzde de hala bölgede yaşayanları tehdit etmektedir.


3.DERS: (yazılı anlatım)

5N1K çalışması yapılır.

1.’’Çocuk bahçeleri avuç içi kadar yerler’’ sözüyle ne anlatılıyor?

2.Çalışan insanlar çocuklarına niçin yeterli ilgili gösteremiyor?

3.Yazar ve ailesi ne zaman yürüyüşe çıkıyor?

4.Yunuslar insanları nasıl ve niçin protesto ediyor?

5.Ali nerede yaşamaktan söz ediyor?

Parçada anlatılan abartılı anlatım bulunur, defterlere yazılır.

(Çimenleri plastik, ağaçları direk sanması/dünyanın tavanının delinmesi/yaşlı dünyanın nefes darlığı çekmesi/balinanın soru sorması)4.DERS:

2. Etkinliğin yapılması

‘’Zehirli atık’’sözünün açıklanması,

Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü, düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği olan patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir

Zehirli ve tehlikeli atıklar:

 Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke ve varilleri v.b.)

 Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven gibi atıklar

 Boya ve vernik kalıntıları,

 Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve solüsyonlar)

 Eski piller ve aküler,

 Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal talaşları, metalik çamurlar v.b.)

 Flouresan lambalar,

 Pestisitler,

 Asbest içeren maddeler,

 Filtre tozları

 Metal içeren boya ve fosfat çamuru

 Yağ içeren kablo atıkları

 Fotoğrafçılık endüstrisinden kaynaklanan film banyo suları gibi atıklar verilebilir.5.DERS:

3.Etkinliğin yapılması.

Defterlerine doğa sevgisini anlatan slogan yazmalarının sağlanması.Seçilenlerin fon kartonlarına pastel boyalarla yazılıp panolara asılması)

Örnek sloganlar:

Çevremizi temiz tutarsak, gelecekte çocuklar da bizi örnek alır.

Temiz çevre bize ne kazandırır? Dersen; Her şey cevabını alırsın.

Yeşil bulduysan, yeşil bırak; temiz bulduysan, temiz bırak.

Temiz yaşa, temiz bir hayata başla.

Ormanları yakmayalım, yeşili kara yapmayalım.

Dünyayı yeşilliğe boğalım.

Doğaya sahip çıkalım.

Yeşil sanattır.

Ağaç dikelim.6.DERS:

4.etkinliğin yapılmasıYazdıkları akrostiş şiirlerin okutulması.

Kirli bir çevrede yaşayan bir çiçek olmaları hayal ettirilir.Drama yoluyla neler hissettiklerini anlatmaları sağlanır.Kalan diğer derslerde çalışma kitabı (sf.166)değerlendirme soruları ve dil bilgisi çalışmaları yapılarak 7. Temanın bitirilmesi.

3.Sınıf Matematik Problemleri

1 - Annesinin yaşını kızının yaşına böldüğümüzde bölüm 4, kalan 3'tür. Kızı 9 yaşında olduğuna göre anne ile kızın yaşları toplamı kaçtır?


2 - Ardışık iki tek sayısının toplamı 96 bu iki sayısının çarpımı ise kaçtır?

3 - İki basamaklı farklı üç tek sayısının toplamı 161'dir. Sayılar 35 ten büyük olduğuna göre büyük sayı en çok kaç olabilir?


4-37 ile 51 arasındaki çift sayılar kaç tanedir?


5-49 ile 81 arasındaki doğal sayıları yazarken kaç tane rakam kullanılır?


6 - Ardışık iki çift sayısının toplamı 494 ise küçük sayı kaçtır?


7 - ABC + DEF = KGHJ işleminde "K" kaç olabilir?


8 - Bir sayısının 3 katının 3 fazlası, 100'den 52 noksansa bu sayı kaçtır?


9 - Biri diğerinden 4 fazla olan üç sayısının toplamı 75'tir. Buna göre büyük sayı kaçtır?

10 - Bir sayısının 5 katının 6 eksiği, iki basamaklı en büyük sayıdır. Buna göre bu sayı kaçtır?


11 - ABC + BCA + CAB> B + C ise toplam en fazla kaç olabilir A = 7 ve A işleminde =?


12 - İki toplananlı bir toplama işleminde toplam 543'tür. Toplananlardan birinin yüzler onlar basamağını 5 azaltırsak yeni kaç olur toplam 3 artırıp diğerinin basamağını?


13 - Ali'nin yaşının 3 katı 4 katının toplamı 77 dir ile. 7 Yıl Sonra Ali kaç yaşında olacaktır?


14 - Yaseminin kütlesinin 4 katı ile 12 katının farkı 336 kilogramdır. Yasemin'in kütlesi kaç kilogramdır?


15 - Ardışık üç çift sayısının toplamı 72 dir. Buna göre 1. 2 ve. sayısının çarpımı kaçtır?

Her Şeyde Vatan (Dinleme metni) 


Ders: Türkçe

Metnin Adı: Her Şeyde Vatan (Dinleme metni)

Türü: Şiir

Şair(ozan):Bedri GİDERHazırlık Çalışması: Tarafımdan hazırlanan video, vatan ile ilgili şiirler(4. Ders okutulması sağlanır.) Vatan ile ilgili türküler.

1.DERS:

Her şeyde vatan adlı şiir için hazırladığım görselli ve sesli videonun izletilmesi. Videoda dinlenilen Mülküye Marşı’nın üzerilerinde yarattığı duygunun tartışılması. Videodaki görsellerin vatanımızla ilgili olup olmadığının sorulması ve görseller hakkında konuşulması. Şiirin videoda dinlediklerinden neler anladıklarının sorulması.

Şiirin defterlerine yazılmasının sağlanması.Her Şeyde Vatan


Dağ desem, taş desem,

Vatan.

Kurt desem,gök desem

Vatan.

Deniz desem,gök desem

Dağ,bahçe,tarla,orman…

Daha,daha….

Şu çevre,şu kilim,şu halı…

Velhasılı,Her şeyde vatan.

Bedri GİDER

Vatan ile ilgili şiirlerin bulup defterlerine yazmaları için ödev verilir. Aşağıdaki örnek şiir okunur.


Vatan

Vatan,
Antalya'da bir mavi su,
Posof'ta bir çorak tarla,
Gümüşhane'de bir yemyeşil bahçedir.

Vatan,
Sivas yaylasında
Yıldız bakışlarıyle aydınlanan
Ip-ıssız bir gecedir.

Vatan,
Zonguldak'ta bir maden işçisi,
Rize'de çay toplayan bir gelin
Ve seccâdesinde namaz kılan bir ihtiyar annedir.

Vatan,
Aydın tebessümüyle Aslıhan
Ve duru bakışlarıyle Emine'dir.

Vatan,
Ceylânpınar'da bir ince ceylân,
Edirne'de bir ince minaredir.

Vatan,
Hudut boylarında dalgalanan
Güzel bayrağımızda
Hare hâredir.

Vatan
Küçük ellerinin avuçladığı
Sâde bir toprak parçası değil çocuğum,
Toprakla büyüyen bir kutsal düşüncedir.

Nurettin Özdemir

Vatan kelimesinin eş anlamlısının yurt olduğu belirtilir.

Şiiri defterlerinden okunması sağlanır.1 etkinlik için yeni bir başlık,konu ve ana duygu belirlemeleri sağlanır.

Başlık: ……. Konu: Vatan Ana duygu: Vatan sevgisi-Vatanın kıymeti

Başlık ,konu ve ana duyguyu yazmak için 1.ETKİNLİK yapılır.

2.DERS:

2. ETKİNLİK yapılır.(Sözlük çalışması)
Kilim: Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl ya da yün dokuma.
Eski Osmanlı evlerinde ve yörük çadırlarında çok kullanılan sedir, divan veya yerlere serilen renkli ve nakışlı yün dokuma. Kilim, eski çağlardan beri bilinen Orta Asya, İran, Anadolu ve Kafkasya’da hayvancılıkla geçinen göçebelerin yapıp, kullandıkları bir eşyadır. Kilim, günümüzde de evlerde halı yerine veya erzak çuvalı, heybe veya otel, büro gibi yerlerde dekoratif (süs) olarak duvarlarda kullanılmaktadır


Çevre:Bir şeyin yakını, dolayı, etraf.

Velhasılı: Sözün kısası, kısacası

Öğrencilere ‘’Sizce şaire niçin herşey vatanı anlatıyor?’’sorusu sorulur. Tartışılır.

Vatan size neyi çağrıştırıyor?Cevaplar alınır ve 3. ETKİNLİK yaptırılır.

3. DERS: Şiirin bir defa daha dinlemeleri sağlanır. Ne tür çıkarımlar yaptıkları sorulur.Bunları defterlerine yazmaları istenir.Yazdıkları sınıfa okutulur.

4.DERS: Vatan sevgisini anlatan şiirleri defterlerinden okumaları sağlanır.Vatan ile ilgili araştırdıkları türküleri sınıfa sunmaları sağlanır.

Hikaye, anı, şiir türlerinden birini seçerek vatan sevgisi konulu çalışma yapmaları istenir. Bu çalışmaları yapmak için kağıtlar dağıtılır. Yazdıkları çalışmalar ile sınıf gazetesi hazırlanır, panoda sergilenir.

5.DERS: Vatan sevgisinin sadece yurdu düşmanlardan korumak olmadığı; ormanların, doğal güzelliklerin,tarihi eserlerin değerlerinin de korumanın vatatn sevgisi olduğu vurgulanır.Vatan sevgisini anlatan bir yazı çalışması yaptırmak için 4.etkinlik yaptırılır.

6.DERS: Ardından bir gazete haberi yazacakları söylenir. Vatan, halı, bahçe, tarla , orman kelimeleri tahtaya yazılır.Yurdumuzda bu değerlere verilen önem hakkında konuşulur,ardından gazete haberi yazmak için 5. Etkinlik yapılır.

Vatansever sözünden ne anlıyorsunuz? Sorusu cevaplatılarak kazanım değerlendirilir.

7. ve 8. Derste serbest okuma metinleri okunur.9.ve 10 derslerde tema sonu değerlendirme soruları yapılır.11. ders sessiz okuma saati olarak tamamlanır.

Hiç yorum yok: