1.SINIF SES ÇALIŞMALARI


1. Grup Harfleri (e-l-a-t) Hece, Kelime ve Metinler


(e-l)
*el  *ele*elle   *el ele
*el ele

El ele
Ele ele   ele.
Ele ele   ele.


( a )
 (heceler-kelimeler)
*al   *ala *lal  *alla   *ela-Ela    *lale-Lale

(cümleler)
*Ela lale al.    *Lale lale al.   *Ela lale el ele.
*Ela ala lale al.  *Al Ela, lale al.  *Lale   al.
*Ela   al.

(metinler)
*Lale                         *Lale
A a a lale.                   Al Ela al.
Al Ela al.                    Ela lale al.
Ela, lale al.                   Elle elle al.
Al lale al.                    Al lale al.
Lale lale al.                  Lal, lale al.
Elle elle al.

( t )
(heceler-kelimeler)
*et     *ete    *tel   *ette   *at   *ata   *tat   *alt   *atla   *atlet   *lat   *Talat    *alet

(cümleler)
*Talat ata atla.    *Ata atlet al.  *Ela et tat.
*Lale alet al.   *Ela   tat.  *Talat tel al.
*Talat et al.   *Ela al   tat.   *Ata  al.

(metinler)
*El Al Tat.               *Ela
Ata et al.                Ela et al.
Ela et al.                 Ela ete elle.
Ata, Ela et tat.           Ela tel al.
Tat. Talat et tat.          Ela ete telle elle. 

2. Grup Harfleri (i-n-o-r-m) Hece, Kelime ve Metinler

( i )
(heceler – kelimeler)
*il *ili *lila *elli *it *iti *itti *elti
*etti *etli *ile *til-tatil *aile *elit *ilet
*ali-Ali *atilla-Atilla

(cümleler)
*Ali alet al. *Ali ile Atilla el ele.
*Ali eti Talat’a ilet. *Atilla aleti itele.
*Ali eli ile teli itti. *Ela laleli aleti al.
*Ali ile Atilla itti. *Ela el etti.
*Ali eti tat. *Atilla lila lale al.
*Ali ile Ela el ele, *Elli lale al.


(metinler)
*Lila Lale *El Ele
A a a lila lale Ali ile Ela
Ali, lila lale al. El ele.
Al , Ali al. Atilla ile Lale
Lila lale al. El ele.
Elli lila lale al. Ata ile Talat
Elle elle al. El ele.

( n )
(heceler- kelimeler)
*an *ana *en *ene *nane *anne *nal *enli
*anla *in *ini *nine *nin-ninni *nar *tan-Tan *altan-Altan *nil-Nil *tan-tantana
*tane *entel *lat-anlat

(cümleler)
*Anne nal al. *Nine nane al, *Tane tane al.
* Nine taneli al. *Altan eline anten al.
*Nil, tatil ilan etti. *Ali ailene tatilini anlat.
*Nalan Nil’e anlat. *Nil tane tane anlat.

(metinler)
*Anlat *Nine
Nil, Tan’a nineni anlat. Nine, tane tane anlat.
Tan, Nil’e anlat. Ali, eline tel al.
Talat’a anlat. Nalan elli tane lale al.
Altan’a anlat. Nil, taneli al.
Tane tane anlat.
Anlat, anlat anlat,
Anlatan anlatana.

( o )
(heceler-kelimeler)
*ol *olta *ot *oto *ton *tonton
*on *ona *nat-onat *nota *otel

(cümleler)
*Onat not et. *Ali tatilini ona anlat.
*Ninene oteli anlat. *Altan on tane oto al.
*Olta ile tut. *Onat o at anal al.
*Ali ata ot al. *Ela oltanı at.
*Nalan eline olta al. *Onat ata ot at.

(metinler)
*O Ne?
O ne Onat, o ne?
Tonton nine.
O ne Altan, o ne?
Tonton nine.
O ne Nil, o ne?
Tintin nine.

(r)
(heceler- kelimeler)
*ar *ara *er *erol-Erol *alara-Alara
*nar *ler *lar *rana-Rana *eren-Eren
*ter-noter *alt *ron-ront *tar-tart *lira

(cümleler)
*Alara nar al. *Erol atari al.
*Erol oteli ara. *Erol, Ertan nereli?
*Rana noter ol. *Atlar, telleri atlar. *Eren o tren. *Nalan tere al. *Nar al, onar onar tart.
*Niran internet on lira.

(metinler)
*Ne arar? *Eren
At ne arar, ne arar? Eren al. 
Tarla tarla ot arar. Nalan’a at.
İt ne arar, ne arar? Nalan on lira al.
İri iri et arar. On tane al.
Rana ite et, ata ot al. Al Nalan al.
Tart tart al. Erol’a al.

(m )
(heceler-kelimeler)
*em *emre-Emre *eme *itme *mer-mert
*mar-mart *tar-tart *mon-mont *mete-Mete
*mine-Mine *meltem-Meltem *mimar *millet
*roman *matara *limon *emine-Emine *temel-Temel

(cümleler)
*Emre treni itme. *Mert roman al. *Emre limon al.
*Meltem limon tart. *Emre mimar ol.
*Leman elin terli mi? * Tomar tomar lale al.
*Emel elli metre tel al. *O mont Mete’nin mi?
*Tamer limonu tat.

(metinler)
*Narin Atlar *Emine
A a a onlar at. Mini mini Emine
On tane narin at. Al eline 1 lale.
Metin, onlara ot at. 1lale 2lale.
Metin o atlar terli. Emine lale la.
Atların terini al. la emine la.
O atlar narin atlar.

3. Grup Harfleri (u-k-ı-y-s-d) Hece, Kelime ve Metinler
(heceler-kelimeler)
*un
*ut
(cümleler)  
Ela ut al.     
Anne un al.
Onu al.


( k )
(heceler-kelimeler)
*tek   *tak   *tok  *elek   *etek    
*etek   *teke   *ak   *kara  *koro

(cümleler)
*Nalan etek al.    *Rana ekmek ile …… al.   *Leyla elma alma.
*Kerem kara kalem alma.  *Kalemi yere kim attı?  *Kerem takla at.

(metinler)
(cümleler)  
Ela ut al.     
Anne un al.
Onu al.

( k )
(heceler-kelimeler)
*tek   *tak   *tok  *elek   *etek    
*etek   *teke   *ak   *kara  *koro

(cümleler)
*Nalan etek al.    *Rana ekmek ile …… al.   *Leyla elma alma.
*Kerem kara kalem alma.  *Kalemi yere kim attı?  *Kerem takla at.

(metinler)

( k )
(heceler-kelimeler)
*tek   *tak   *tok  *elek   *etek    
*etek   *teke   *ak   *kara  *koro

(cümleler)
*Nalan etek al.    *Rana ekmek ile …… al.   *Leyla elma alma.
*Kerem kara kalem alma.  *Kalemi yere kim attı?  *Kerem takla at.

(metinler)
( k )
(heceler-kelimeler)
*tek   *tak   *tok  *elek   *etek    
*etek   *teke   *ak   *kara  *koro
(cümleler)
*Nalan etek al.    *Rana ekmek ile …… al.   *Leyla elma alma.
*Kerem kara kalem alma.  *Kalemi yere kim attı?  *Kerem takla at.

(metinler)
(cümleler)
*Nalan etek al.    *Rana ekmek ile …… al.   *Leyla elma alma.
*Kerem kara kalem alma.  *Kalemi yere kim attı?  *Kerem takla at.
(metinler)
(metinler)
Kerem
Kerem ile Ekrem el ele.
Kerem kıtır kıtır ekmek  7.
Türkan kutu kutu makarna al.
Kerem, Temel ile kötü olma.
Kerem iki kilo elma al.
Türkan takı tak.
Anne kek al,armut al.
Kerem  o kim?
Temel taka kirala.
Kerem onu koru.
Türkan ekmek ikram etti.
Kerem tek tek armut al.
Kerem o örtü kirli.
( ı )
(heceler-kelimeler)
*takı   *tayı   *kıt  *kayıt
 (cümleler)
*İrem takı al.  *Ela onu akıt.   *Talat onu akıtma.
 ( y )
(heceler-kelimeler)
*tay     *ay    *ayna   *yat   *yatak   *ney   
*kaya   *yakıt   *tayı   *ayı
(cümleler)
*Emel ayna al.    *Aynur erken uyu erken uyan.  *Tuna iri iri …… ye.
*İrem elma, Oya armut yer.   *İnek ot yer.  *Kaya et yer.
*Ali elmayı yıka ye.   *Okula yakıt al.   *Oya kaymak, et al.
( s )
(heceler-kelimeler)
*as   *es   *is   *yas  *tas   *kas   *askı   *asya   *akasya
*askı   *yasak  *su   *say    *sayı   *sayıklama
(cümleler)
*Erol ….. as.  *Talat askıya ….. as.   *Asya suyu akıt.
*Akasya sayı saymak yasak. *Atilla kaslı.  * Kaya sayı say.
( d )
(heceler-kelimeler)
*ad   *ada   *adı   *kadı  *saydı   *dayı
*dayak   *dal   *dam  *dar   *darı  *dara  *kedi

 (cümleler)
*Arda dala ……. as.  *Emel sayı saydı.   *Kaya Dayı ….. aldı.
*Asya dayısına ……. aldı. *Kedi ….. yedi.  * Adada dar yol ……

(metinler)

Dilara
Dilara deli olma.
İdris  dünya dönüyor.
Dudu dere aktı dere.
Dilara dadı oldu.
Dilara domino oyna.
Dayı yeni masa al.
Dilara o kadın kim?
Adam nerede?
Adnan onu tanı.
Adnan dürüm yedi.
Dayı dana kime tosladı.
Dilara darı yedi.
Dilara arkanı dön.
Adnan dut ye.

( d )
(heceler-kelimeler)
*ad   *ada   *adı   *kadı  *saydı   *dayı
*dayak   *dal   *dam  *dar   *darı  *dara  *kedi
 (cümleler)
*Arda dala ……. as.  *Emel sayı saydı.   *Kaya Dayı ….. aldı.
*Asya dayısına ……. aldı. *Kedi ….. yedi.  * Adada dar yol ……

(metinler)
Dilara
Dilara deli olma.
İdris  dünya dönüyor.
Dudu dere aktı dere.
Dilara dadı oldu.
Dilara domino oyna.
Dayı yeni masa al.
Dilara o kadın kim?
Adam nerede?
Adnan onu tanı.
Adnan dürüm yedi.
Dayı dana kime tosladı.
Dilara darı yedi.
Dilara arkanı dön.
Adnan dut ye.

 (cümleler)
*Arda dala ……. as.  *Emel sayı saydı.   *Kaya Dayı ….. aldı.
*Asya dayısına ……. aldı. *Kedi ….. yedi.  * Adada dar yol ……
(metinler)
Dilara
Dilara deli olma.
İdris  dünya dönüyor.
Dudu dere aktı dere.
Dilara dadı oldu.
Dilara domino oyna.
Dayı yeni masa al.
Dilara o kadın kim?
Adam nerede?
Adnan onu tanı.
Adnan dürüm yedi.
Dayı dana kime tosladı.
Dilara darı yedi.
Dilara arkanı dön.
Adnan dut ye.

(metinler)
Dilara
Dilara deli olma.
İdris  dünya dönüyor.
Dudu dere aktı dere.
Dilara dadı oldu.
Dilara domino oyna.
Dayı yeni masa al.
Dilara o kadın kim?
Adam nerede?
Adnan onu tanı.
Adnan dürüm yedi.
Dayı dana kime tosladı.
Dilara darı yedi.
Dilara arkanı dön.
Adnan dut ye.

( u )

 4. Grup Harfleri (ö-b-ü-ş-z-ç) Hece, Kelime ve Metinler

(ö)
(heceler-kelimeler)
*ör *öt *ön *ök *ökö *kösele *köy
*kör *kök * köle *ördek *söyle *monitör
*ömer-Ömer *öner-Öner *önder-Önder
*tören *köy *asansör


(cümleler)
*Ördek suya daldı. *Öt ördek öt. *Önder döner yedi.
*Önder asansörden indi. *Ömer törene katıldı.
*Öner yönlerin adını söyledi. *Ömer önden yürüdü.
*Kör adama yardım edelim. *Traktör köyde kullanılır.
*Ömer mumu yak, söndürme.

(metinler)
*Ördek
Suyun öte yanında.
Dört ördek dolanıyor.
Anne ördek en önde.
Anne ördek suya daldı.
Minik ördek yemi aldı.
Öteki ördek nerede?

( b )
(heceler-kelimeler)
*ab *abla *baba *bal *balık *biber *bebek *börek *boya *bayrak *badem
*lamba *sabun *kabak *baston
*ban-bant *bur-burs *ber-berk *ban-bank
*ben-bent *banu-Banu *buse-Buse *bolu-Bolu
*basketbol *ayakkabı *leblebi

(cümleler)
*Abla börek al. *Ablam burs alıyor.
*Ebru tiyatroya bilet aldı. *Buse Bolu’da okuyor.
*Burak kibritle oynama. *Ebru’ya bu elbise bol.
*Buse ile Bora akraba. * Sibel alabalık tuttu.
*Bebek biberonla beslenir. * Bekir’in burnu kanadı.
*Baba bana bol kaymak al.

(metinler)
*Körebe
Ebe ebe körebe.
İyi ama kim ebe?
O ebe, bu ebe.
Ben neredeyim körebe?
Ne oradayım ne burada.
Beni buldun körebe.

( ü )
(heceler-kelimeler)
*ün *ül *ülke *ülü *ünlü *süt *tül *dün
*küs *ütü *üst *lük-lüks *tür-Türk *süs
*büs-büst *kür-kürk *Atatürk *düdük
*bülbül *dünya *önlük *kürek *tünel
*Türkiye *ülkü-Ülkü *ümit-Ümit *üstün-Üstün

(cümleler)
*Ablam ütü aldı. *Dünya dönüyor.
*Betül, Bülent’e küstü. *Benim ülkem Türkiye.
*Ülkü süt tüket. *Üner dün sen neredeydin?

(metinler)
*Büyüsün
Uyusun da büyüsün.
Derdin büyüdüm anne.
Ben o ak sütünle,
Doydum büyüdüm anne.
Rüyama ları,
Serdin büyüdüm anne.

( ş )
(heceler-kelimeler)
*aş *eş *iş *beş *diş *baş *yaş *taş *aşı
*ateş *kuş *yarışma *arkadaş *baykuş *ateş
*şişe *başlık *beşik *eşek *yeşil *kaşık
*şule-Şule *Şeyda-Şeyda *şirin-Şirin

(cümleler)
*Ümran beş yaşında. *Neşe beşik salladı.
*Şeyda dolmuşa bindi. *Ayşe ile Şule kardeş.
*Bebek mışıl mışıl uyuyor. *Barış şişeleri kırmış.
*Şule şiir yarışmasına katılmış. *Eşek yolu şaşırmış.
*Minik kuş üşümüş. *Ayşe balonları şişirmiş.

(metinler)
*Şeker
Şeker şeker tatlı şeker.
Yeşil meşil bonbon şeker.
Şule yedi teker teker.
Neşe’ye kalmadı şeker.
Şeker şeker tatlı şeker.
Şimdi Neşe ne yer?

( z )
(heceler-kelimeler)
*az *aza *zar *tuz *kuz *yaz *muz *imza *kuzu *müze *terazi *zeytin *müzik *yüzük
*zerrin-Zerrin *ziya-Ziya *zile-Zile *zebra
*sebze *bezelye *Nazlı *Zara *yıldız *kazan

(cümleler)
*İki kuzumuz oldu. *Teyzem kazak ördü.
*Anneannem Zile’de oturuyor. *Azra kiraz aldı.
*Nazan bak yıldız kaydı. *Taze üzüm yemeyi özledik.
*Kiraz terazi ile tartılır. *Teyzem zümrüt yüzük aldı.
*Zara yemek tuzlu olmuş. *Ziya suda yüzüyor.

(metinler)
*Kiraz
İki, dört,altı,sekiz
Kirazlar leziz mi leziz.
Tadına doyum olmaz.
Dalından alırız da,
Taze taze yeriz.
Al kiraz, bal kiraz deriz.

( ç )
(heceler-kelimeler)
*iç *içi *çilek *çim *çil *çok *çam *çık *ölç *üç *bor-borç *tun-tunç *çar-çark *bur-burç *çanta *keçi *uçak *serçe *çilek
*çiçek *çizme *çatal *çay *çetin-Çetin

(cümleler)
*Ayça çilek yedi. *Küçük serçe üşümüş.
*Doktor, Tunç’un boyunu ölçtü. *Ayça ilaç içti.
*Çoban keçileri otlatıyor. *Çilem uçurtma uçuruyor.
*Keçileri üçer üçer say. *Uçak Çorum’a uçmuş.
*Çatal çorba içilmez.

(metinler)
*Küçük kız *Uçurtma
Şu küçük kız Çinli. Renk renk çıtaları
Çok uzun saçlı. Birbirine çatalım.
Kalın kara kaşlı. Uçurtmayı alalım.
Çilli küçük burunlu. Çayırlara çıkalım.
Çok çalışkan tutumlu Çimenlerde koşarak
Çinli küçük kız çok tatlı. Uçurtma uçuralım.

"Ö" Sesi ile İlgili Heceler

öl öt ön ör öm ök ös öd
lö tö nö rö mö kö sö dö"Ö" Sesi ile İlgili Kelimeler

kör dök köy dön sön kök
örs köle önde tören aktör yöre
öter dökme söyledi öneri ötse yön döner traktör ördek önemli Ömür ört Ömer Önder Köksal dört köstek örnek
dönem lösemi öteki Döne römork önlük


"Ö" Sesi ile İlgili Cümleler

Ömer ördekli köye dönelim.
Annesi Önder'e döner aldı.
Önder inekler mö mö der.
Dedemden örme atkı istedim.
Ömür Dede, Köksal ile köye döndü.
Ömer ördekler iyi öter.
Döne örme mont aldı.
Örme iyi diye söylendi.Ördeklere ekmek, yem atalım.


"Ö" Sesi ile İlgili Metinler


ÖMER İLE ÖNDER
Ömer döner yedi.
Köydeki ördekler ölmedi.
Ömer kök söktü.
Önder atkı örmedi.
Önder dört öneri sundu.Yöredeki inekler ölmedi.


ÖMER DEDE
Ömer Dede yolda durdu.
Döndü ona yardım etti.
Ömer Dede ile Döndü el ele.
Ömer Dede yolda yürüdü.
Ömer Dede buna mutlu oldu.


ÖRDEK
Ötme ördek, ötme.
Ördek öter en önde.
Öter öter sarı derede.
Ala ördek kök arar.
Döner döner yem sorar.
Ördek öter durmadan.
Yem arar köyde ölmeden.
Ala ördek nerede?
Ala ördek kara derede.
Önder onu aradı.
Ördek suda kaldı.
Önder onu bulamadı.


ÖRDEK
Sarı ördek nerede?
Sarı ördek derede.
Ördek öttü durmadı.
Ömer onu aradı.
Yine de yakalayamadı.

NE SÖYLEDİ ?
Köksal annen ne söyledi ?
Oku, oku, oku dedi.
Akıllı, uslu ol dedi.
Önemli olayları önemse dedi.
Köksal öneri sundu.
Annesi mutlu oldu.
Örnek oldun Köksal dedi.


DÖNE
Döne anneannen sana atkı örse iyi olur.
Annen yöresel yelek örse iyi olur.
Annesi Döne’ye derslerini dinlemesini söyledi.


ÖMER'İN DAYISI
Ömer’in dayısı köyde oturur. Onun otosu yok. Ama o traktör kullanır. Tarlaya traktör ile ekin eker. Onun koyunları ot yer, inekleri saman yer. Onun ördekleri ise yem yer. Ömer’in dayısı traktörde oturuyor. Tarlaya ekin ekiyor. Sonra uyuyor.

5. Grup Harfleri (g-c-p-h) Hece, Kelime ve Metinler


( g)*eg *ege *gemi *gelin *geyik *kanguru *gökyüzü *gazete *bilgisayar *gözlük
*gen-genç *gon-gonk *gır-gırç *geyik *gazoz
*süzgeç *yorgan *gömlek *gitar *gemi *ızgara
*Gülben-Gülben *Gülten-Gülten *gürgen-Gürgen
*gelinlik *çekirge


(cümleler)
*Bilge bilgisayar kullanıyor *Ege gazete okuyor.
*Gülben ile Gülten Giresun’da oturuyor.
*Gülay masal okuyor mu? *Göçmen kuşlar uçuyor.
*Gökyüzü çok güzel görünüyor.
*Karagöz gölge oyunudur. *Gül bugün dedesine gitti.
*Gürkan güzel bir gol attı. *Engin gölde balık tuttu.

(metinler)
*Gelin
Gelin gelin,güzel gelin!
Gözlerini süzen gelin.
Gel naz etme gidelim.
Beyaz gelinlik giyelim.
Oynayalım gülelim.
Güzel güzel gezelim.

(c)
(heceler-kelimeler)
*ec *ece *gece *ince *ceket *sucuk *zincir *incir *cem-Cem *can-Can *cansu-Cansu *ciklet
*cüzdan *böcek *inci *cen-cenk *cıl-cılk *cin-cins *car-cart

(cümleler)
*Ceket cart diye yırtıldı. *Cansu sucuk yedi.
*Ece eczaneden ilaç aldı. *Ece izci oldu.
*Ceyda ceketini giy. *Amcam bulmaca çözüyor.
*Örümcek adam zenci mi? *Yıldızlar inci gibi ışıldar.
*Can ile Canan oyun oynuyor.
*Cumartesi okulumuz tatil.

(metinler)
*Çocuk *Bilmece
Böyle çıtır çıtır. Bir cüce iki cüce
Çıtırdamazdı ocaklar. Okuyalım hece hece
Sen olmasan. Söyleyelim bilmece
Mırıl mırıl Bilmece bilmece
Ninni bilmezdi dudaklar. Soralım gündüz gece.
Sen olmasan
Neye yarar oyuncaklar.
Sen olmasan.

(p)
(heceler-kelimeler)
*öp *ip *top *çöp *küp *tüp *çorap *köpek *şapka *karpuz *pasta *pelikan *kal-kalp
*par-park *tur-turp *kam-kamp *patates
*papatya *peçete *piyango
*pınar-Pınar *pelin-Pelin *Polat-Polat

(cümleler)
*Çöpleri çöp kutusuna atalım. *Annem pasta yaptı.
*Pekmez kan yapıyor. *Pelin Polatlı’da oturuyor.
*Pelin pizza yiyor. *Parkta yaprak topladık.
*Annem pırasa pişirdi. *Pamuklu çorap giyelim.
*Yakup sarı topu at. *Pazartesi okul var.
* Aynur etli pide yemelisin.

(metinler)
*Park
Parka gittik, piknik yaptık.
Kirpi gördük, top sandık.
Patlamış mısır yedik.
Sincaplarla zıpladık.
Papatyalardan taç yaptık.
Çöplerimizi toplamayı unutmadık.

(h)
(heceler-kelimeler)
*ah *aha *hap *hala *halı *hal-halk *harp
*har-harç *bah-baht *külah *harika *halt *hamsi *hindi *horoz *timsah *hamak *heykel *şahin *harita *ihtiyar *ahtapot *hande-Hande
*hülya-Hülya *Hatay-Hatay

(cümleler)
*Ahmet’e hediye aldım. *Hale Hatay’a gitti.
*Hakem düdük çaldı. *Hale hasta oldu.
*Hırsız bahçede yakalandı. *Baha çok hızlı koşuyor.
*Heceleme hızlı oku. *Hilmi halıyı kirletme.
*Okula hemşire abla geldi. *Sabah erkenden horoz öttü
*Haluk iki tane havuç yedi.
*Halamlarda beyaz hindi var.

(metinler)
*Arının Türküsü *Hızlı Oku
Ben çalışkan arıyım. Hızlı oku, hızlı oku!
Altın gibi sarıyım. Hadi Baha hızlı oku.
Borumu öttürerek Sabah oku, akşam oku
Gezerim çiçek çiçek. Hata yapma düzgün oku.
Her yeri yakalarım. Bahçede oku, her yerde oku.
Her goncayı koklarım. Heceleme, hızlı oku!

6. Grup Harfleri (ğ-v-f-j) Hece, Kelime ve Metinler 1.sınıf(ğ)
(heceler-kelimeler)
*dağ *sağ *çığ *tığ *bağ *yağ *iğne *iğde *öğle *yağmur *sağlık *kuğu *buğday *düğme *ağaç *ciğer *boğa *soğan *mağara *kurbağa *çiğdem-Çiğdem *çağrı-Çağrı *Muğla-Muğla
*papağan *değirmen *ilköğretim *gökkuşağı


(cümleler)
*Elime iğne battı. *Buğday değirmende öğütülür.
*Çağla Muğla’da oturuyor. *Güneş doğudan doğar.
*Önlüğümün düğmesi koptu.
*Papağanlar çok renklidir.
*Doğa kurbağa gibi zıplar. *Oğuz ağaca tırmandı.
*Yağmur yağarken yağmurluk giyilir.
*Yiğit dün yağmur yağdı.
*Bugün hava çok soğuk.

(metinler)
*Dağda *Papatya
Oğuz ile Yağız küçük dağcılar. Bahar olsun seyredin.
Ağrı dağına tırmandılar. Nasıl süsler bayırları
Soğuğu ciğerlerine doldurdular. Zümrüt gibi çayırları
Dağda mağarada dinlendiler. Yüze gülen o incecik
Kaplumbağa ile kurbağa görüler. Gelin yüzlü papatyalar.
Oğuz ile Yağız eğlendiler. Altın gözlü papatyalar.

( v )
(heceler-kelimeler)
*av *ava *ev *eve *deve *evlat *vazo *tava *yuva *tavşan *kiraz *ceviz *vapur *havuç *kovan *civciv *val-vals *vol-volt +vin-vinç  *zev-zevk
*van-Van *veli-Veli *vildan-Vildan

(cümleler)
*Deve evde beslenmez. *Kitap okumak çok zevkli.
*Vali ili yönetir. *Hava çok sıcak
*Vuslat ödevini yaptı. *Arıların yuvası kovandır.
*Tavşan civcivi kovaladı. *Hayvanları sevelim.
*Göçmen kuşlar yuva yapmış.

(metinler)
*Kurbağa
Mavi, Yeşil sularda.
Dolanırım civarda.
Vırak vırak diyerek
Yüzerim havuzlarda.
Hem yüzer. Hem zıplarım.
Kurbağadır benim adım.

İki Yuva
Sordum bir gün arıya:
-Yok mu senin bir yuvan?
Vızıldayıp gösterdi.
Bana kocaman bir kovan
Dönüp sordum serçeye:
-Ya seninki nerede?
Cik cik dedi:”Benimki
Dal üstünde, tepede”
Annem bana o akşam
Öğütler veriyordu.
Güzel güzel dinledim,
Bana şöyle diyordu:
-Senin yuvan ikidir:
Biri okul, biri ev.
Kıymetini iyi bil.
Sev onları, çok çok sev.

( f )
(heceler-kelimeler)
*of *af *afa *fare *far *fincan *fidan *fıstık *fındık *fener *fırça *defter *fasikül *feribot *afacan *far-fark *fil-film *har-harf *fab—fabl
*fatma-Fatma *fikret-Fikret *fatsa-Fatsa

(cümleler)
*Bir hafta yedi gündür. *Funda film izliyor.
*Bayramda sınıfı fenerle süsledik.
*Fikret Fatsa’da oturuyor. *Dişlerimizi fırçalamalıyız
*Fındık fareleri ufacıktır. *Efe suda fener as.
*Faruk kedim fare yakaladı.*Filiz fındık fıstık yer.
*Defterimi sınıfta unuttum. *Ufuk dişlerini fırçala.
*Bahçeye beş tane fidan diktik.
*Abim haftaya askere gidecek.

(metinler)
*Futbol *Alfabe
Formamızı giyelim. Harfleri karıştırdık.
Final maçına çıkalım. Alfabeyi oluşturduk.
Kimse faul yapmadan Kafa kafaya verip
Hep fırlayıp koşalım. Nefes nefese çalıştık.
Fosforlu topumuzu, Hem okuduk hem yazdık.
Filelere fırlatalım Keyfimize keyif kattık.
Hedef aldık başardık.
Biz okuduk ve yazdık.

( j)
(heceler-kelimeler)
*aj *aja *ajda-Ajda *oje *pijama *baraj
*garaj *jilet *Jale *jeton *makyaj *viraj *şar-şarj *jan-jant *jes-jest *jale-Jale
*japon-Japon *jülide-Jülide

(cümleler)
*Tanju telefonun şarjını bitirdi. *Jale pijama giyer.
*Jülide kolejde okuyor. *Müjgan ablamın ruju var.
*Jale jimnastik yapıyor. *Jandarmalar bizi korur.
*Barajlar suyla doldu. *Proje ödevimi sundum.

(metinler)
*Japonya
Jale, Tanju el ele.
Japonya’ya tatile.
Gitmek için gezmeye.
Binmeliler jetlere.
Japonya’ya gidince
Mesaj atın bizlere.

2 yorum:

Adsız dedi ki...

iğrenççççççççççççççççççççççç olmuş bu ne be çocuklara nasıl öğretiyolar böğğğğğğğ

Adsız dedi ki...

iğrenç