2.SINIF


sesteş eşsesli kelimeler türkçe test 2.sınıf


SORULAR

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A. kapı B. yüz C. yel

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?
A. Arabanın arkasına bindi.
B. Derslerine çok iyi çalış.
C. Evimiz buraya çok yakındır.

3. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde eş sesli ( sesteş ) bir sözcük yoktur?
A. Kapı zili uzun uzun çaldı.
B. Bakkaldan iki ekmek al.
C. Ödevini zamanında yapmalısın.

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A. bağ B. gül C. su

5. Aşağıdaki sözcük gruplarını karşılaştırdığımızda hangisi dışarıda kalır?
A. kır – yol B. yukarı - aşağı C. usta – acemi

6. “ Dilek çay kenarında oturuyor.” cümlesindeki çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sesteştir?
A. Berke çayda balık yakaladı.
B. Bu yıl çay kurudu.
C. Bu çay çok demli olmuş.

7. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A. Yeşil ördek suya daldı.
B. Aykut yüzme havuzunda derine daldı.
C. Çam ağacının dalı kırıldı.

8. “ ekmek, gül, süs, çal, uç “ Yandaki sözcüklerden hangisi sesteş değildir?
A. ekmek B. süs C. gül

9. Aşağıdaki tümcelerden hangisi anlam bakımından farklıdır?
A. Kutuya beş kalem koy.
B. Gemi güzel bir koya yanaştı.
C. Kalemini buraya koy.

10. “ kaya, koş, in, kısa “ sözcüklerinden hangisi sesteştir?
A. in B. koş C. kaya

Cumhuriyet Yönetimiyle Kazanılan Hak ve Özgürlükler

Yaşama hakkı (En temel haktır.
 Hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz sınırlandırılamaz.)

Kişi dokunulmazlığı hakkı (Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğünü korumaya yöneliktir.)

Sağlık hakkı (Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama ve sağlığını koruyacak tedbirler alma hakkına sahiptir.)

Eğitim hakkı (Herkes eğitim - öğretim hakkına sahiptir.)

Dilekçe hakkı (Herkes şikayetlerini ve isteklerini yetkili makamlara ve TBMM'ye iletme hakkına sahiptir.)

Özel yaşamın gizliliği ( Herkes özel yaşamına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Kanunla belirlenen özel durumlar dışında hiç kimsenin üzeri ve özel eşyaları aranamaz, haberleşme araçları dinlenemez.)

Konut dokunulmazlığı (Hiç kimsenin konutuna izinsiz girilemez.)

Seçme ve seçilme hakkı (Herkes ülke yönetimine katılmak için seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bu amaçla siyasi parti kurabilir ve siyasi partiler üye olabilir.) Ülkemizde yukarıda belirtilen temel haklar anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır. Devlet bazı özel durumlarda bu haklardan bazılarında kısıtlamaya gidebilir.

Hiç yorum yok: