21 Ekim 2009 Çarşamba

3.sınıf değerlendirme testi

ADI-SOYADI:
SINIFI-NO

SICAK EKMEK
Gürsulu kasabasında kendinden yana Halime adında bir kadın yaşardı. Halime kadın gerçekten çok bencildi. Her konuda yalnız kendi çıkarlarını gözetirdi, Kasaba da şenlik, doğum, ölüm gibi olaylar olunca evinden,, çıkamazdı. Hiç kimsenin acısını ve sevincini paylaşmak istemezdi. Kendinden ve tek oğlundan başka hiç kimseyi sevmezdi. Çevresindekilerde onu sevmiyorlardı.
Oğlu Ahmet aslında iyi yürekli sevecen bir çocuktu. Ama anası onun insanları sevmesine izin vermiyordu. Öğütleriyle oğlunu sevme, acıma yardımlaşma duygularını sürekli baltalıyordu.

l) Yukarıdaki yazının başlığı nedir?
A) Sıcak Ekmek B) Halime Hanım C) Gürsulu Kasabası

2. Yukarıdaki yazının başlığı Sıcak Ekmek olmasaydı, başka ne olabilirdi?
A) Kasabada Şenlik B) Halime Hanım C) Gürsulu Kasabası

3. Aşağıdakilerden hangisi Halime Hanımın özelliği değildir?
A) Bencil B) Çıkarcı C) Yardımsever

4. Halime Hanım hangi durumlarda evinden çıkmazdı?
A) Alışveriş için B) Şenlik için C) Gezmek için

5. Çevresindekiler Halime Hanım'ı neden sevmiyorlardı?
A) Çalışkan olduğu için.
B) Yardımsever olduğu için.
C) Bencil olduğu için.

6) Aşağıdakilerden hangisi Halime Hanım'ın oğlu Ahmet'in özelliğidir?
A) Bencil olması,
B) Yaramaz olması.
C) İyi yürekli, sevecen.

7) Yukarıda belirtilen öykü nerede yaşanmıştır?
A) Köyde B) Kasabada C) Şehirde

8) Aşağıdakilerden hangisi ismin halleri değildir?
A) -den hali B) -e hali C) ve hali

9) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ismin "de" halinde bir sözcük vardır?
A) Evden hızlı çıktı.
B) Okulda oldukça başarılıdır,
C) Evin yolunu zor buldu.


10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “-ler” eki çoğul olarak kullanılmamıştır?
A) Güller çok güzel açmıştı.
B) Yemekler güzel olmuş.
C) Güler kitap okuyor.

l l ) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük hal eki almıştır?
A) Sana karşı duyduğum sevgi hiç bitmeyecek.
B) Kapıda konukları karşıladı.
C) Dedem para verdi.

12) Hangi sözcüklerin seslileri sadece kalın seslidir?
A) Misafir B) Kemirgen C) Kalabalık

l3) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesli harfleri sadece ince seslidir?
A) Karlı B) Nesrin C) Büşra

14) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde hem kalın hem de ince sesli vardır?
A) Berk B) Eda C) Cüneyt

15) Altı çizili sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A) Bizim kedi Pamuk, fare yakaladı.
B) Köpeğimiz Karabaş, kedi kovaladı.
C) Kuşumuz yonca, masmavidir.

16) Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konmalıdır?
A) Neden geç kaldın()
B) Ne kadar hoş bir gün()
C) Babam, birazdan gelir()

17) Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna (!) ünlem işareti konmalıdır?
A) Köyden ne zaman geldiniz( )
B) Vah vah, çok yazık olmuş( )
C) Bugün ince giyindim, üşüdüm( )

18) "Gittikçe .............. otobüsün ardından bakakaldı."
Tümcesinde boş bırakılan yere hangi sözcük getirilirse tümle anlamlı olur?
A) Koşan B) Yürüyen C) Uzaklaşan

19) Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır?
A) Özlem'in
B) Emine'nin
C) Gökhanın

20) Aşağıdaki tümcelerden hangisinde, altı çizili olan sözcük bir özel isimdir?
A) Kediler bizim sadık dostlarımızdır.
B) İbrahim, güzel resimler yapar.
C) Çalışkan öğrenciler başarılı olur.

Hiç yorum yok: