17 Şubat 2014 Pazartesi

Atatürk'ün inkilapları eğitim alanında yaptığı inkilaplar hakkında bilgi

B) Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

Ø Medreselerin kapatılması ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu (3 Mart 1924)
ü Eğitimde birlik sağlandı.
Ø Latin harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)
ü Öğrenim kolaylaştı.
Ø Millet mekteplerinin açılması (1 Ocak 1929)
Ø Türk Tarih Kurumu'nun kurulması (15 Nisan 1931)
ü Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
Ø Türk Dil Kurumu'nun kurulması (12 Temmuz 1932)
ü Milliyetçilik ilkesi ile ilgilidir.
Ø Üniversite reformunun yapılması (1933)

Hiç yorum yok: