17 Şubat 2014 Pazartesi

Atatürk'ün İnkılapları sosyal alanda yapılan inkılapları hakkında kısa bilgi

C) Sosyal Alanda Yapılan inkılaplar

Şapka ve Kılık - Kıyafet (25 Kasım 1925)Kanunu'nun Kabulü
ü Giyim-kuşamda çağdaşlaşma sağlandı.
Tekke-Zaviye ve Türbelerin (30 Kasım 1925)kapatılması
ü Miladi Takvimin kabulü (26 Aralık 1925)ve uygulanmaya başlaması (1 Ocak 1926)
Uluslararası ölçü ve tartının kabulü (1 Nisan 1931)
ü Uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağlandı.
Soyadı Kanunu'nun kabulü (21 Haziran 1934)
ü Kişilerin toplum hayatında kolayca tanınmaları sağlandı.
Hafta tatilinin Cuma gününden Pazar gününe alınması (1935)
ü Uluslararası ilişkilerde düzen sağlandı.

Hiç yorum yok: