21 Aralık 2017 Perşembe

Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:

Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:
Hicri Takvim Ay yılını, Miladi takvim Güneş Yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.

Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvim ise başlangıç Hazreti İsa’nın doğum tarihini “0” olarak kabul eder.

26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunla hicri ve Rumî takvim kaldırılarak yerine Miladi takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat kabul edildi

Hiç yorum yok: