9 Şubat 2016 Salı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR 2. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. YAZILISI

ADI, SOYADI:…………………………………………….
NO:………………….

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. YAZILISI

1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin, bilinen başka bir yere göre nerede bulunduğunu öğrenmemizi sağlar? 

A. Yönler B. Cansız varlıklar C. Ağaçlar D. Güneş


2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A. Kroki, ölçüsüz ve kabataslak bir çizimdir. 
B. Kroki, belli bir ölçüde küçültme sonucu gerçekleştirilen bir çizimdir. 
C. Kroki, ayrıntılı ve güvenilir bir çizimdir. 
D. Kroki; kent, bölge gibi büyük yerlerin çizimidir. 

3. Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?
A. Gelenek ve görenekler B. Hukuk kuralları
C. Vücut temizliğine önem verme D. Ahlak kuralları

4. Aşağıdakilerden hangisi adreste yer almaz?
A. Adımız,soyadımı B. Ev numarası C. Sokak ve kent adı D. Baba adı

5. Fiziki haritalarda deniz seviyesinden orta yükseklikteki yerler , hangi renkle gösterilir?
A. Koyu kahverengi B.Yeşil C. Açık kahverengi D.Mavi

6.Güneşin doğduğu yere yüzümüzü dönersek, sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A.Doğu B.Batı C.Kuzey D.Güney

7.Aşağıdakilerden hangisi ormanların azalmasının nedenlerinden biri değildir?
A.Keçilerin otlatılması B.Orman yangınları
C.Yakacak temini için ağaçların kesilmesi D.Ağaç dikimi 

8.Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?
A. Toplum B. Okul C. Aile D. Millet

9.Depremlerin şiddetini ölçen alet hangisidir?

A.termometre B.sismograf C.teleskop D.barometre

10.Şuan bizim kullandığımız takvimin adı nedir?

A. Milat takvim B. Hicret takvimi C. güneş takvimi D. Rumi takvim

11.Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti’ nin Birinci Dünya Savaşı sonunda imzaladığı antlaşmanın adı doğru verilmiştir?
A. Mudanya Antlaşması B. Sevr Antlaşması
C. Gümrük Antlaşması D. Mondros Ateşkes Antlaşması

12.Halkın kendi kurduğu düşman işgaline baş kaldıran yerel birliklere ne denir?
A. Yerel birlik B. Halk ekibi C. Savunma ekibi D. Kuva-i Milliye

13.Aşağıdaki olayların karşılarına tarihlerine yazınız.
• Cumhuriyetin ilanı:…………………………………….
• T.B.M.M. açılması:…………………………………….
• 1.İnönü Savaşı:………………………………………..
• 2. İnönü Savaşı:……………………………………….
• Kurtuluş Savaşı’nın başlaması:………………………
• Sakarya Savaşı:……………………………………….

14. Ana yönlerimizi yazınız. …………………………………………………………………….
Ara yönlerimizi yazınız. …………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………

15. Aşağıda verilen hammadde ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A. buğday – ekmek B. pamuk – ayakkabı 
C. süt – yoğurt D. ayçiçeği – ayçiçeği yağı

16. Paramızı harcamak için yaptığımız plana ………………………denir.
17. Tepegöz, bilgisayar,………………………alanında kullanılan teknolojik ürünlerdir.
18. Toprağın fırında pişirilmesi ile yapılır. Yazı yazmak için kullanılan bu oluşuma ………………….denir. 

19. Alkollü içki ve uyuşturucunun zararlarını anlatır. Halkı bu konuda bilinçlendirir.
Yukarıda bilgisini verdiğimiz sosyal yardımlaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A. TEMA B. Yeşilay C. AKUT D. Kızılay NOT: 13. soru 12, 14.soru 8, diğerleri 5 puandır.


BAŞARILAR

Hiç yorum yok: