9 Şubat 2016 Salı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM I. YAZILISI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 4.SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM I. YAZILISI

1- Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçtır?
A) Giyinmek B) Tiyatroya gitmek C) Gezmek D) Okula gitmek 

2- Aşağıdakilerden hangisi pazarda satılan ihtiyaçlarımızdan değildir?
A) meyve B) sebze C) dinleme D) giysi

3- Aşağıdaki verilenlerden hangisi dayanıklı tüketim mallarında aranmamalıdır?
A) Garanti belgesi B) Servis sayısı
C) Yedek parçasının çok olması D) Tazelik

4- Aşağıda verilenlerden hangisi dayanıklı tüketim mallarında aranmalıdır?
A) tazelik B) ambalaj C) paket D) garanti belgesi

5- Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İhtiyaçlarımız yaşamımız için önemlidir.
B) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.
C) İhtiyaçlarımızı karşılamak için her yola başvurmalıyız.
D) İhtiyaçlarımızı her zaman erteleyebiliriz.

6- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış değildir?
A) Kışlık manto ihtiyacımız varsa, modaya uygun olması lazımdır.
B) İsteklerimizi mutlaka yerine getirmemiz gerekir.
C) İnsan yaşamı için gerekli olan Şeylere istek denir.
D) İnsan yaşamında yokluğu sıkıntı yaratan şeylere istek denir.

7- İhtiyaçlarımız önemini göre sıralandığında aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıyız?
A) Kullandığımız ürünlerden bol miktarda alıp saklamalıyız.
B) Sevdiğimizde şeyleri almamıza özen göstermeliyiz.
C) İhtiyaçlarımıza öncelik vermeliyiz.
D) İhtiyaçlarımız için modayı takip etmeliyiz.

8- Alışveriş yaptığımızda, alacağımız ……………………dikkat etmeliyiz.
Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ürünün fiyatına B) ürünün reklamının yapılmasına
C) ürünün paketine D) ürüne ihtiyacımız olup olmadığına

9- Marketten aldığımız yoğurdun sofraya getirilmesiyle hangi sürecin başladığını söyleyebiliriz?
A) üretim B) tüketim C) satış D) dağıtım 

10- Aşağıda verilen mesleklerden hangisi ulaşım ihtiyacımızı karşılar?
A) şoför B) sağlık memuru C) aşçı D) bankacılık

11- Ebru’nun annesi bir marketten alışveriş yaptı. Aldığı gıda ürünlerinden iki tanesi bozuk çıktı. Ebru’nun annesi, aldığı ürünleri iade etmek istedi. Ürünleri, satın aldığı yere neyi göstererek iade edebilir?
A) Ürünün ambalajını göstererek 
B) Ürünün üretim tarihini göstererek
C) Ürünün fiş veya faturasını göstererek 
D) Ürünün son kullanma tarihini göstererek

12- Eğitim ihtiyacımızı karşılamak için………………..gereksinim duyarız.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) aşçıya B) garsona C) öğretmene D) ressama

13- Kerem, babası ile alışverişe gitti. Ancak, babası Kerem’e istediği ikinci montu almadı. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumu açıklayan bir yorumdur?
A) Babası montu beğenmediği için almamıştır.
B) Babası ikinci montu, Kerem’in ihtiyacı olmadığı için almamıştır.
C) Babası montun fiyatını pahalı bulduğu için almamıştır.
D) Babası Kerem’e ikinci montu parası yetmediği için almamıştır.

14- Paramızı harcamak için yaptığımız plana…………………..denir.
A) ücret B) fiyat C) bütçe gider

15- Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru olamaz? 
A) Paramızı kullanmadan önce plan yapmalıyız.
B) İnsanlar gelir giderlerini hesaplamalıdır.
C) Bütçe ile tasarruf yapabiliriz.
D) Bütçe sadece giderleri gösterir.

16- Alışveriş öncesinde ne yapmalıyız?
A) Alışveriş sırasında önce temizlik maddelerini almalıyız.
B) Alışveriş için önceden liste hazırlamalıyız.
C) Alışveriş listesi hazırlamadan alışveriş yapmalıyız.
D) Alışverişte önce gıda maddelerini almalıyız.

17- Yönümüzü bulmada aşağıdaki yöntemlerden hangisinden yararlanamayız?
A) Kutup Yıldızı B) Karıncaların yuvalarına bakmak
C) Saate bakmak D) Ağaçların yosunlu gövdelerine bakmak

18- Bir yerin kuşbakışı kaba taslak çizimine………………..denir. Tümcede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir?
A) plan B) harita C) ölçülü çizim D) kroki

19- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A) Kutup Yıldızı daima kuzeyi gösterir.
B) Pusula yön bulmada yardımcıdır.
C) Güneş’in doğduğu yönün tersi batıdır.
D) Kutup Yıldızı daima güneyi gösterir.

20- Deprem çantasında aşağıda verilenlerden hangisi bulunmamalıdır?
A) su B) kitap C) düdük D) el feneri 

21- Milli mücadele hangi anlaşma ile sona ermiştir?
A) Gümrü Barış Antlaşması B) Ankara antlaşması 
C) Moskova antlaşması D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

22- Hangi seçenekte Batı Cephesi Savaşları verilmemiştir?
A) Birinci İnönü B) İkinci İnönü C) Amasya Savaşı D) Sakarya Savaşı

23- Halkın kendi kurduğu, düşman işgalini baş kaldıran yerel birliklere ne denir?
A) Yerel birlik B) Halk ekibi C) Savunma ekibi D) Kuva- i Milliye 

24- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) 10 Ocak 1921 – Birinci İnönü C) 30 Ağustos 1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi 
B) 31 Mart – 1 Nisan – İkinci İnönü D) 23 Nisan 1923 – TBMM açıldı

25- M. Kemal Atatürk aşağıdaki cephelerden hangisinde komutanlık yaptı?
A) Batı Cephesi B) Doğu Cephesi C) Güney Cephesi D) Kuzey Cephesi


NOT: Her soru 4 puandır. BAŞARILAR

Hiç yorum yok: