27 Mart 2013 Çarşamba

Başlıca Tarım Ürünlerimiz, Tahıllar, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu


BAŞLICA TARIM ÜRÜNLERİMİZ

TAHILLAR
Buğday

· Yurdumuzda en çok üretilen ve tüketilen tahıldır.
· Un, ekmek ve makarna üretiminde kulla­nılır.
· Buğday, yetişme döneminde yağış, ol­gunlaşma döneminde kuraklık ister.
· Ülkemizde en fazla İç Anadolu Bölgesi'nde (başta Konya Ovası) yetiştirilir.Marmara ve Akdeniz bölgelerinde de üretimi yapılır.

· Buğday, sürekli yağış almasından dolayı Karadeniz kıyılarında, düşük sıcaklıkların görül­mesinden dolayı da Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetişmez.
· Yağışların bol olduğu yıllarda üretim artarken kurak geçen yıllarda üretim azalır.

Arpa
· Buğdaydan sonra en çok yetiştirilen tahıl­dır.
· Soğuğa ve sıcağa dayanıklı olup buğda­ya göre daha kısa sürede yetişir. Bu nedenle buğdayın yetişemediği daha soğuk ve yüksek yerlerde de üretimi yapılır.
· Arpa, hayvan yemi olarak ve ekmek yapı­mında kullanılır. Bira sanayisinin ham maddesi­dir.
· En çok İç Anadolu, Güneydoğu Anado­lu ve Ege bölgelerinde yetiştirilir.


Çavdar
· Buğdayın ve arpanın iyi yetişemediği yer­lerde yetişir.
· İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde yetiştirilir.
· Fazla sıcaklıklardan zarar görür. Yayla ik­limini sever, düşük ısıya dayanabilir. Bunun için buğdaya göre daha fakir topraklarda ve yüksek­lerde tarımı yapılmaktadır.
· Tanesinden ekmek ve bira, saplarından hasır şapka yapılır. Sandalye yapımında ve hay­van yemi olarak da yararlanılır.


Yulaf
· Serin, yüksek, nemli bölgeler ile sıcak ve kurak yörelerde yetiştirilir.
· Daha çok hayvan yemi olarak kullanılan yulaf, İç Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgele­rinde ekilir.
· Yulaf unu besin maddesi olarak da kulla­nılır.


Mısır
· Fazla su ve sıcaklık isteyen mısır, bu özelliğiyle diğer tahıllardan ayrılır. Yaz yağışları­nın ve sulama imkânlarının bulunduğu yerlerde yetiştirilir.
· Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde üretilir.
· Doğal yetişme alanı Karadeniz Bölgesi'dir. Ancak temel besin maddesi olarak tüketildi­ği için bölge ticaretinde önemli yer tutmaz.
· Mısır üretiminin yaklaşık yarısı Akdeniz Bölgesi'nde yapılır. Mısır üretiminin son yıllarda artış göstermesinde sanayi ham maddesi olarak alkol ve yağ imalatında kullanılması etkilidir.
· Yemeklik yağ üretiminde ve hayvan yemi olarak kullanılır.


Pirinç
· Çeltik bitkisinin tohumlarının kabukların­dan ayrılması ile elde edilir.
· Sıcak ve nemli iklim koşullarında yetişen bir tarım ürünü olduğundan akarsu boylarında ve sulak ovalarda yetişir.
· Ülkemizde pirinç üretimi tüketimi karşıla­yamamaktadır. Bu nedenle yurt dışından pirinç it­hal edilmektedir.
· Ülkemizde en fazla Marmara (Meriç Ova­sı), Karadeniz (Tosya - Boyabat)ve Akdeniz bölgelerinde üretilir.
           UYARI:
           Çeltik tarlaları sivrisinek ve kurbağa gibi canlılarıüremesi için uygun ortam olduğu için, üretimi yerleşim merkezlerine yakın kesimlerde yapılmamaktadır. Bu nedenle üretim alanları devlet tarafından sınır­landırılmıştır.

Hiç yorum yok: