31 Ocak 2013 Perşembe

SUYUN KİMYASI VE SUYUN SERTLİĞİ 8.SINIFLAR FEN VE TEKNOLOJİ KONU ANLATIMI


KONU: SUYUN KİMYASI VE SUYUN SERTLİĞİ
DOĞAL ÇEVRE

Bütün canlıların uyum içinde yaşadıkları alana doğal çevre denir. Doğadaki bütün canlılar çevremizdeki diğer varlıklarla uyum içinde yaşamlarını sürdürürler. Tüm bitki,hayvan ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşar.
Var olan doğal denge bütün canlılar için çok önemlidir.Çevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok olması,diğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur.(Besin zinciri)
Veya ormanların yok olmasının çevreye olumsuz etkileri olduğunu söyleyebiliriz..Ormanların yok olması ormanda yaşayan canlı türlerinin de yok olmasına neden olur.Hava kirliliği artar.Yağışlar ve erozyon artar.Asit yağmurları da canlı ve cansız varlıklara zarar verir.
ASİT YAĞMURLARI
Bacalardan ve motorlu taşıtların egzozlarından çıkan kükürtdioksit (SO2), karbondioksit
(CO2gibi gazlar havadaki su buharı(H2O) ile birleştiklerinde asit oluştururlar. Bu asitler yağmurla birlikte yeryüzüne düşer.Bu şekilde oluşan yağışlara asit yağmuru denir.
Asit yağmurları :
Toprağı etkileyerek,toprakta yetişen ürünlere zarar verir ,ormanların yok olmasına sebep olur.
Havayı etkiler ve dolayısı ile sağlığımız etkilenir.Sulardaki canlı yaşamını etkiler ve canlıların ölümüne sebep olabilir.Tarihi eserlere zarar verir.
ÇEVRE KİRLİLİĞİ
insanlar yaşamlarını sürdürürken beslenirken, ısınırken, enerji üretirken ve daha birçok faaliyeti yaparken ortaya birtakım maddeler çıkar. Bunlardan bitkisel ve hayvansal maddeler gözle görülmeyen canlılar tarafından parçalanarak toprağa karışır, çevreye zarar vermez. 
Pet şişe, naylon torba, pil v.b maddeler ile ısınmak ya da enerji elde etmek için yakılan kömürlerden çıkan dumanlar çevreyi kirletir. Nüfusun artması, atık maddelerin de artması anlamına gelir ve çevre kirliliğine neden olur.
Kullanıldıktan sonra atılan ve çevre kirliliğine neden olan zararli maddelere atıdenir. Atıklar insanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar verir.
Toprağın Önemi
Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan örtüye toprak denir.Toprak tüm canlıların besin ve hayat kaynağıdır.Bitkiler;insan ve hayvanların, toprak ise  bitkilerin besin kaynağıdır. Çünkü bitkiler ihtiyaç duyduğu inorganik besin ve suyu topraktan alırlar. Toprağın canlılara sağladığı faydalardan biri de yer altı sularının süzülerek canlıların kullanabileceği hale getirilmesidir.(doğal arıtma) 
Toprak Kirliliğinin Nedenleri
Toprak kirliliğine neden olan başlıca etmenler ev, iş yeri ve hastahane atıkları.  
Radyoaktif atıklar.  
Hava kirliliği sonucu oluşan asit yağmurları,  
Gereksiz yere ve aşırı miktarda yapay gübre, tarım ilacı vb. kullanılması.  
Tarımda gereksiz yere ya da aşırı hormon kullanımı  
Suların kirlenmesi. Su kirliliği toprak kirliliğine neden olurken, toprak kirliliği de özellikle yer altı sularının kirlenmesine neden olur.  
Neler Yapılabilir?  
Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır.  
Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır.  Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir.  
Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır.  
Hava Kirliliği
Atmosferde karbondioksit, kükürtdioksit, karbonmonoksit, kurşun gibi zararli gazlann artmasi sonucu hava kirliliği oluşur. Hava kirliliği başta solunum organlarımız olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. En çok yaşlılar ve çocuklar hava kirliliğinden zarar görür.
Hava Kirliliğinin Nedenleri
Isinmak için soba ve kaloriferlerde kullanılan kömür ve fuel-oil,
Fabrika bacalanndan çıkan zehirli atıklar,
Arabalann egzozlanndan çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur.
Neler Yapılabilir?
Havayı kirleten çok duman bırakan yakitlar kullanılmamalidir.
Arabalarda çevreye zarar vermeyen yakitlar kullanılmalı. Özel otolar yerine otobüs gibi toplu taşıma araçları tercih edilmelidir. Böylece trafikteki araba sayısı azahnca hava temiz kalir.
Enerji elde etmek için rüzgâr ve güneş enerjisinden yararlanılmalıdır.
Fabrika bacalanna, zehirli gazlann havaya karışmasını önleyen filtreler takılmalıdır.
Su Kirliliği
Su kaynaklarına bırakılan atıklar su kirliliğine neden olur. Su kirliliği başta suda yaşayan canlılar olmak üzere türn canlilann yaşamına zarar verir.
Fabrikalardan ve evlerden çıkan pis ve zehirli atıkların deniz, göl ve akarsulara karışması su kirliliğine neden olur.
Su Kirliliğinin Nedenleri
Fabrikalardan ve evlerden çıkan pis ve zehirli atıkların, deniz kazaları sonucu sulara akan yakıtın deniz, göl ve akarsulara karışması su kirliliğine neden olur.
Neler Yapılabilir?
Pis ve zehirli sular antma tesislerinde temizlenmelidir. Fabrikalar sıvı atıklarını süzgeçlerden geçirerek dışarı boşaltmalıdır.
Su Kimyası ve Suyun Sertliği
Yeryüzünün ve vücumuzun yaklaşık 3/4 ü sudur.Su,canlı yaşamının devamlılığı için gerekli  bir maddedir.Suyu içmek yemek yapmak ve temizlik yapmak gibi amaçlarla kullanırız.Bu nedenle suyun temiz olması gerekir.
Su yeryüzündeki akışı sırasında farklı yerlerden geçer ve geçerken bu yerlerdeki tuzların bazılarını çözerek yapısına alır.Bu yüzden bu suların içinde iyonlar vardır.Bu nedenle suların tadları farklıdır.
Sert Su: Suyun içinde çok miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları varsa bu tür sulara sert su denir.
Sert sular kireç oluşturur.(Çaydanlıkların dibinde birikir.)
Sert sularda deterjan ve sabun gerektiği gibi köpürmediği için bu sular temizlik yapmaya uygun değildir.Daha fazla deterjan ya da sabun kullanılması gerekir.
Çamaşır ve bulaşık makinelerinde, elektrikli su ısıtıcılarında kireçlenmeye sebep olur ve elektrik tüketimini artırırlar.
Ayrica sağlığımıza zarar verirler.Ancak kemik gelişiminin hızlı olduğu dönemlerde sert sular yararlı olabilir.
Yumuşak Su: Suyun içinde az miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları varsa bu tür sulara yumuşak su denir.
Sert suları yumuşatmak için su kaynatılır ya da su arıtma cihazları kullanılır.
İçme suyunun hastalık yapan miroorganizmalardan temizlenmesi için birtakım işlemler yapılır.Bu işlemlere suyun dezenfeksiyonu denir.Dezenfekte işlemi genellikle klor gazı ile yapılır.Bu nedenle çeşme sularının bazen farklı kokuda olabilir.
Sağlıklı bir içme suyunda olması gereken birtakım özellikler :
İçme suyu renksiz, kokusuz, tatsız ve berrak olmalıdır.
İçinde kalıntılar ve mikroorganizmalar olmamalıdır.
Sertliği fazla olmamalıdır.
Sıcaklığı 6 dereceden az, 12 dereceden çok olmamalıdır.

2 yorum:

Adsız dedi ki...

süper bi site allah razı olsun

Adsız dedi ki...

BEN 7.SINIFIM 7.SINIFFFF