12 Nisan 2018 Perşembe

LAİKLİĞE GEÇİŞ AŞAMALARI KRONOLOJİK SIRALAMA KONU ANLATIMI

LAİKLİĞE GEÇİŞ AŞAMALARI

1. Saltanatın Kaldırılması 1 Kasım 1922
İlk aşamadır.

2. Halifeliğin Kaldırılması 3 Mart 1924
En önemli aşamadır.

3. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması 3 Mart 1924

4. 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun Kabulü

5. Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması 30 Kasım 1925

6. Medeni Kanun'un Kabulü 17 Şubat 1926

7. Devletin Dini İslam'dır" Maddesinin Anayasa'dan çıkarılması 10 Nisan 1928

8. Laikliğin Anayasa'ya girmesi 5 Şubat 1937

Hiç yorum yok: