21 Aralık 2017 Perşembe

ÇOCUKLARIMIZI ZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN NASIL KORUYABİLİRİZ VELİLERE ÖNERİLERZARARLI ALIŞKANLIKLARDAN KORUNMA YOLLARI


Bütün insanlar, özellikle çocuklar ve gençler, sevgiye, ilgiye ve şefkate muhtaçtır.
İnsan, doğumundan ölümüne kadar eğitime muhtaç bir varlıktır.
O, nasıl bir çevrede yetişirse, ona göre bir eğitim alır ve yönlendirilir.
Aile, okul, arkadaş ve iş çevreleri ile medya, insanı, özellikle çocukları ve gençleri yönlendiren ve eğitiminde rol oynayan çevrelerdir.
İnsan, her zaman çevresinde iyi örnekler görmeye, bunlarla teşvik edilmeye, kötü örneklerden ise uzak tutularak korunmaya muhtaçtır.
Çocuğa çevre şartlarını o şekilde hazırlamalıdır ki, onun davranışı karşısında ona söyleyeceğimiz söz; "Sakın yapma!" yerine, "Aferin!" olsun.
O, çevresinden ne kadar müspet mesajlar alırsa, şahsiyeti o kadar müspet olarak gelişip teşekkül eder.
Sokak çocuklarının hepsinin sokak çocuğu oluşlarının, tiner ve bally koklamalarının nedeni, suçlu çocukların tamamına yakınının suç işlemelerinin sebebi, yetişkin suçluların büyük çoğunluğunun suçlu olmalarının nedeni, çocukluk ve gençlik yıllarında sevgiden, ilgiden ve şefkatten mahrum kalmaları ve bozuk kişiler ve bozuk çevreler tarafından yönlendirilmeleridir.
Çocukların ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması için sevgiden, ilgiden ve şefkatten mahrum kalmamaları ve müspet kişilik sahibi olmaları gerekir.
Ailenin, okulun, iş çevrelerinin ve medyanın görevi, insanlara yapıcı mesajlar vererek, onların müspet kişilik sahibi olarak yönlendirilme¬sini ve eğitilmesini sağlamak, devletin görevi de bu eğitimi mümkün kılmak ve denetlemektir.
Bütün çevrelerin ve devletin bir görevi de genel ahlakı korumaktır.
Çünkü, genel ahlak, kişilerin ruh ve beden sağlığının ve toplum huzurunun korunmasında son derece önemli rol oynamaktadır.
Başarılı ve mutlu olması için her insanın öz saygıya, öz güvene ve öz-disipline ihtiyacı vardır.

Hiç yorum yok: