14 Mart 2014 Cuma

Su Vakfı'nın etkinlik alanı nedir?Su Vakfı, su kültür ve medeniyetinin yaşatılması, ihyası ve geliştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, yapılanlara destek olunması, suyu insanların kullanımına sunan eserlere tarihî hüviyetlerinin tekrar kazandırılması, su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılmasının ve korunmasının sağlanması, suyun kişi, toplum ve canlı hayatındaki yerinin ve ehemmiyetinin insanımıza kavratılması, suyun en verimli şekilde ve tasarrufa riayet edilerek kullanılması şuurunun geliştirilmesi, yeni su kaynaklarının bulunması ve hizmete alınması için çalışmalarda bulunulması amacıyla 1995 yılında kuruldu.

Su Vakfının Etkinlik Alanları  • *Toplumları su hakkında bilgilendirir
  • *Kongreler düzenleyerek bilinçlendirir
  • *Panel ve konferanslar düzenler
  • *Sempozyumlar düzenleme
  • *Kitap ve broşürler basarak okullara dağıtma
  • *Okullarda su ve temiz enerji konularında seminerler verme
  • *Tarihi çeşme ve suları korumak ve yeniden kullanıma açmak
  • *Uluslararası kurslar düzenleme ve bilimsel çalışmalar yapma
  • *Kitaplar yayımlamak
  • *İnternet üzerinden su konusunda kamuoyunu bilgilendirmekte ve faaliyetlerini geniş kitlelere duyurma

Kaynak:suvakfı

Hiç yorum yok: