4 Mart 2014 Salı

kuran insanlara hangi konularda yol gösterir ?

1.KUR’AN, İNSAN-ALLAH İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.
*İnsanla Allah arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Kur’an-ı Kerim bu konuda insanlara 
yol göstermektedir. Allah, Kur’an’da kendini tanıtmıştır. Buna göre; insanı 
yaratan, evrenin en seçkin varlığı yapan, yaşatan ve yeniden diriltecek olan Allah’tır. 
“(Resulüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren odur. 
Ne az şükrediyorsunuz!” Mülk, 23.
“Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu 
sayıp-bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki, insan pek zalimdir, pek nankördür.” 
(İbrahim Suresi, 34) 
*İnsan-Allah ilişkisinde dua, çok önemli bir yere sahiptir. Dua, insanla Allah
arasındaki ilişki ve iletişimi sürekli canlı tutar. Dua, Allah'ın bağışlama ve esirgemesine yöneliştir. 
“Bana kulluk ediniz, doğru yol budur.” Yasin, 61.

2.KUR’AN, İNSANIN İNSANLA İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR
Kur'an, insanın insanla ilişkilerini düzenleyen temel ilkeler getirmiştir. Bunların 
yorumlanıp uygulamaya konulmasını da insana bırakmıştır.
*Kur'an, insanların birbiriyle ilişkilerinde, insan haklarına saygı gösterilmesini istemektedir. 
Diğer insanların haklarına saygı göstermeli, sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirmeliyiz.
*Birbirimize karşı saygılı, alçak gönüllü, merhametli olmalıyız. 
*Yalan söylememeli, kimsenin arkasından konuşmamalı, kıskanç, geçimsiz insanlar olmamalıyız.
"Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah, 
kendini beğenip, övünen hiç kimseyi sevmez.“ Lokman, 18
“(Ey Müminler) Siz hayır işlerinde yarışın.” Bakara, 148
"İnananlar, birbirleriyle kardeştir...“ Hucurat, 10 

3.KUR’AN, İNSANIN EVRENLE İLİŞKİSİ KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.
Kur'an, içinde yaşadığı evrenle ilişkisi konusunda insana yol göstermektedir.
Evrende yaşama ortamı oluşturulmuş ve tüm varlıklar insana hizmet için yaratılmıştır. 
Allah Kur'an‘ da, insan-evren ilişkisi konusunda insanın konumunu belirler ve bu 
ilişkide sorumluluğun insanda olduğunu söyler.
"Allah'ın göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini,
nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz?" Lokman, 20.


"...Sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik...“ A'raf, 10 .4. KUR’AN, ALLAH-EVREN İLİŞKİSİ 
KONUSUNDA YOL GÖSTERİR.
Evreni düzenleyen ve koyduğu yasalara göre işleyişini sürdüren Allah’tır.
Evrendeki varlıklar, bu yasaların sınırları içinde görevlerini aksatmadan yürütürler. 
Evrende var olan her şey, var oluşunu ve varlığını sürdürmesini Allah’a borçludur. 
Dilediği zaman her şeyin varlığına son verecek olan da yine Allah’tır. 
"Allah, her şeyi yaratıp düzenlemiş, tabiatını belirleyip yol göstermiştir.“ A’la, 2-3
"...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." Furkân, 2
Kaynak:islam ilmihali

Hiç yorum yok: