13 Mart 2014 Perşembe

İyonik bağ ve kovalent bağ ne demektir?kısa anlatım

1- İYONİK BAĞ
Metal ve ametal atomlarının (+) ve (–) yüklü tanecikleri (iyonları) arasındaki elektriksel çekim kuvvetinden doğan bağa iyonik bağ denir.
İyonik bağ yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon durumuna geçer.
2-KOVALENT BAĞ
Bazı element atomları kararlı yapıya ulaşmak için son yörüngedeki bazı elektronlarını ortaklaşa kullanırlar.Atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağa kovalent bağ denir.

Hiç yorum yok: