10 Mart 2014 Pazartesi

Çiçeklerin bölümleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi verir misiniz?

Çiçeğin Bölümleri

Bitkilerin üreme organları çiçektir. Çiçekler, farklı uzunlukta olan sapın uç kısmında ve iç içe geçmiş halde bulunan bölümlerden oluşur. 

Bu bölümlerin neler olduğunu inceleyelim:
1) Çiçek sapı: Çiçeği dalına bağlayan bölümdür.

2) Çiçek tablası: Çiçek sapının ucundaki bölümün genişlemiş haline denir. Çiçek tablasının içinde; çanak yaprak, taç yaprak, dişi ve erkek üreme organları bulunur.

3) Çanak yapraklar: Bu yapraklar yeşil renktedir. Çiçeğin en dışında yer alırlar ve yaprağa benzerler. Çanak yaprakların görevi, çiçeği dış etkenlerden korumaktır. Bazı bitkilerdeki çanak yapraklar fotosentez yapabilirler.

4) Taç yaprak: Bu yapraklar çanak yapraklardan hemen sonra gelir. Birçok renkte olabilirler. Bu renkler çiçeğine göre değişir. Taç yapraklar, diplerinde güzel koku salgılayan hücreler bulundurur. Örneğin bir gülün güzel kokmasının sebebi, taç yapraklarından hoş koku salgılayan hücrelerdir. 

5) Erkek organ: Taç yaprakların iç bölümünde, bir ya da birden fazla daire üzerinde sıralanmış organlardır. Erkek organın yapısı bir toplu iğne gibidir. Erkek organın iki kısmı vardır.Bunlar sapçık ve başçıkisimlerini alırlar. Başçıklar, sapçıkların uç kısımlarında yer alır ve yan yana dört keseden oluşur. Keseler içinde, erkek üreme hücreleri vardır. Erkek üreme hücrelerine polen veya çiçek tozu denir. İlkbaharda polenler havada uçuyor denilir, işte o uçan polenler, erkek üreme hücreleridir. Polenler, başçık olgunlaşıp çatladığında kendini dışarı bırakır ve çevreye dağılır.

6) Dişi organ: Çiçeğin tam orta bölümünde yer alır. Minik bir sürahi şekli gibidir. Dişi organ 3 kısma ayrılır:

· Tepecik: Dişicik borusunun yassılaşmış üst kısmıdır. Tepecik, nemli ve yapışkan olması için salgı salgılar.Nemli ve yapışkan olmasının nedeni, üzerine çiçek tozları geldiğinde kolayca tutunması içindir.Görüntüsü pürüzlüdür.
· Dişicik borusu: çiçekte bulunan yumurtalıktan üst kısımlara doğru uzanan boru şeklindeki kısımdır.
· Yumurtalık: dişi organın en alt kısmında yer alan şişkin şekilde bulunan kısımdır. Dişi organın üreme hücresi yumurtadır ve yumurta yumurtalıkta yer alan tohum taslağı içinde bulunur.

Hiç yorum yok: