18 Şubat 2014 Salı

Milli ve evrensel kültür değerlerimiz nelerdir?

Milli değerlerimiz nelerdir?


Milletlerin, tarih boyunca geçirdikleri pek çok sarsıntılı anlardan bile hiç elden bırakmadıkları bir takım değerleri vardır Bu değerler, fert fert olduğu kadar toplumun bütün katlarında da aynı şevk ve heyecan kaynağı olur Çünkü bu değerler o milleti meydana getiren bütün kişilerin ve zümrelerin ortak var oluş kaynakları, var oluş sebepleridir Devletler, başka devlet ve milletlerle olan münasebetlerine hep bu millî değerleri açısından bakmak zorundadırlar Yani diğer milletler ve devletler de aynı değerlere sahip olmak arzusu besleyebilirler O değerlerin yanında bir takım millîlik vasfı taşıyan pek çok özel değerler vardır Türk milleti olarak bizim millî değerlerimiz, vatan sevgisi, bayrak, millî marş, istiklal, dinî inançlarımız, gelenek ve göreneklerimiz, yakın tarihimizde geçirmiş olduğumuz mücadeleler, devlet ve millet büyüklerimiz, tarihî kişiliklerimiz vb sayılabilirBu eserde bizim üzerinde durmak istediğimiz millî değerler; İstiklâl Marşı’dır Ne zaman bir bayram yapsak, ne zaman bir millî heyecan duysak hemen İstiklâl Marşı söyleriz onu söylerken de tüylerimiz diken diken olurİstiklâl Marşı’nı incelerken, onun yazılmasına vesile olan olayları, Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve azmi, millî birliği, dayanışmayı; onu yazan ve yazdıran manevî gücü, millî ruhu da açıklamak durumundayız Yeni ortaya çıkan durumları da milletler ve millî değerler çerçevesinde değerlendirip yollarını ona göre çizmek durumundadırlar Bu millî değerlerin bir kısmı ortaktır Yapılan milletler arası karşılaşmalarda, sporcularımız birincilik kürsüsüne çıktıklarında İstiklâl Marşı’nın söylenişinin ne kadar gurur verdiğini hepiniz bilirsiniz İstiklâl Marşı bizim millî gururumuzdur Çünkü İstiklal Marşı’nın anlaşılması bunların da anlaşılmasına bağlıdır.

Evrensel Kültür Değerlerimiz

1-Tarihi eserler
2-Kültürel miraslar
3-Olimpiyat oyunları
4-Mimari eserler
- Türk Bayrağı
- Karadeniz (ege akdeniz vs )
Yemekleri.
- Güreş
- Kız İsteme
- Asker Uğurlama ve Karşılama
- Cirit atma
- Kına
- Halk Oyunları
Hat Sanatı
Yemek Kültürü
- Kılık Kıyafet Kültürü
- Halk Müziği
kaynak:derleme

Hiç yorum yok: