2 Ocak 2014 Perşembe

Şathiye kimler tarafından söylenir? tasavvuf mu mutasavvuf şairler tarafından

Şathiye
Tekke şairlerinin tasavvuf konularını örtülü bir biçimde işledikleri, Tanrı'ya senli benli bir söyleyişle seslendikleri şiir türüdür. Şathiyeler de, dinsel inançlar konu edinilirken yer yer alaycı bir dil kullanılır. İlk bakışta saçma sanılan bu sözlerin, yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği görülür. Şeriata aykırı ya da anlamsız gibi söylenmiş şathiyeler, varlık birliği inancına bağlı türlü görüşleri yansıtır.Mutasavvıf şairler tarafından söylenmiştir.
Mensur Eserler
Düz yazı (nesir) olarak yazılmış yapıtlardır.
Şathiye:Korkuya dayalı din anlayışına eleştiri niteliğinde olan şiirlerdir. Allah ile konuşuluyor gibi söylenir. Bu türde eser veren başlıca ozanlar; Yunus Emre,Hacı Bayramı Veli,Süleymen Çelebi,Nesimi,Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal,Mevlana’dır

Hiç yorum yok: