7 Ocak 2014 Salı

İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları hakkında kısa bilgiler

İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:


§ * İnsan Hakları Derneği
§ * Kadın Haklarını Koruma Derneği
§ * Sokak Çocuklarını Koruma Derneği
§ * Tüketicileri Koruma Derneği
§ * Umut Çocukları Derneği

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER)

Tüketici haklarının yasallaşmasında ve korunmasında önemli roller üstlenmiş olan TÜKODER, 1990 yılında kurulmuştur.

TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için, toplumu bilinçlendirici faaliyetler yapmaktadır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD):
Ülkemizde, insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, insan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla kurulmuştur

Hiç yorum yok: