17 Ocak 2014 Cuma

Dört heceli kelimeler ve isimler nelerdir?

te-le-viz-yon
i-le-ti-şim
ge-le-nek-sel
ba-ba-cı-ğım
ge-li-yor-muş
ka-lem-lik-te
kahverengi
sivrisinek
buz-do-la-bı 
bil-gi-sa-yar 
ce-vap-la-mak
o-ku-lu-mu
a-cı-kın-ca
bı-rak-mış-tım
ki-tap-lık-lar 
an-ne-ci-ğim
kesmeşeker 
makinası

pazartesi 
karnıbahar 
matematik 
televizyon  
ayakkabı 
çikolata 
 itfaiye 
Es-ki-şe-hir
Di-yar-ba-kır
ke-li-me-ler
şe-ker-le-me
çalışkanlık
kap-lum-ba-ğa
ok-ya-nus-ya

Hiç yorum yok: