13 Ocak 2014 Pazartesi

Bileşikleri oluşturan en küçük birimler nedir?

Bileşikleri oluşturan en küçük birimler atomlardır.

Bileşik:atomdan meydana gelen saf maddeye bileşik denir.
Su, karbondioksit,amonyak,glikoz,sofra tuzu bileşik örnekleridir.
Bileşikler formüllerle gösterilir.
Elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle meydana gelir.
Kendisini oluşturan elementlerin özelliklerinden tamamen farklı özellik taşır.
Kendilerini oluşturan elementlere kimyasal yollarla ayrıştırılabilir.

               
                                 Glikoz Molekülü
Farklı cins atomların molekülleri bileşik moleküllerini oluşturur.

H2O, CO2, C6H12O6 , NH3 bileşik molekülleridir.
                                         


Element, Bileşik ve Karışımın Özellikleri

ELEMENT
BİLEŞİK
KARIŞIM
1
Saftır.
Saftır.
Saf değildir.
2
Erime noktası sabittir.
Erime noktası sabittir.
Erime noktası sabit değildir.
3
Kaynama noktası sabittir.
Kaynama noktası sabittir.
Kaynama noktası sabit değildir.
4
Öz kütlesi sabittir.
Öz kütlesi sabittir.
Öz kütlesi sabit değildir.
5
Daima homojendir.
Daima homojendir.
Sadece çözeltiler homojendir.
6
Daha basit maddelere ayrışmaz.
Kimyasal yollarla ayrışır.
Fiziksel yollarla ayrışır.
7
Bileşeni yoktur.
Bileşenlerinin özelliklerini taşımaz.
Bileşenlerinin özelliklerini taşır.
8
Yapı taşları atomdur.
Yapı taşları moleküldür.
Yapı taşları olmaz.

Hiç yorum yok: