3 Aralık 2013 Salı

Yüzme sporunun kuralları nedir?

Yüzme sporunun kuralları nedir?

Yüzme ve Yüzme Sporu’ nun Tanımı :


Yüzme nedir?
Suda batmadan devinmeyi sağlayan hareketlerin tümüne “Yüzme” denir.

Yüzme Sporu Nedir?
Kol ve bacakların özel olarak hareket ettirilimesiyle, su yüzeyinde ya da su içinde belli kurallara göre ilerleyerek gerçekleştirilen spor dalıdır.

Çoğu içgüdüsel olarak yüzmeyi bilen diğer memelilerden farklı olarak insanlar, suda ilerlemek için gerekli olan hareketleri öğrenmek zorundadırlar. Önceleri sadece fayda amacı güdülerek öğrenilen yüzme , oldukça eski bir eylem olarak İlkçağ’ da çocuklara öğretilen bilgiler arasında yer alıyordu. Çok geçmeden eğlenceli bir iş olarak sayılan yüzme, aynı zamanda yarışmalara olanak sağlayan tam bir spor haline geldi.

1896 yılından beri “Olimpiyat Oyunları” arasında yer alan yüzme yarışları, Hız yarışları, mesafe yarışları ve takım yarışları olarak üç büyük tipe ayrılır. Bu yarışlar zorunlu olarak, 50 metre uzunluğunda ve en az 21 metre genişliğinde bir havuzda yapılır.Yüzmenin Kuralları :


Yüzme havuzu, şamandıralarla desteklenmiş iplerle, en azından 2,15 metrelik kulvarlar halinde bölünmüştür. Suyun derinliği en az 0,90 metredir. Uç kesimlerin duvarları suyun yüzeyinden en az0,90 metreye kadar çıkıntı yapmadan düşey iner. Başlama platformu su düzeyinden başlayarak 0,30-0,75 metre arasında değişen yüksekliktedir. Başlama (depar yada çıkış) işareti, hareketsiz halde durmakta olan yarışçılara, starter tarafından verilir. Yüzücünün havuzun kenarına asılmış olarak su içinde beklediği sırtüsüt kulaç yüzme yarışı dışında, çıkışta yüz üstü dalınır. Kurala uygun dönüş bir elle (serbest) yada iki elle (kurbağalama, kelebek) havuzun duvarına dokunarak gerçekleştirilir. Dalganın olmaması büyük derecelerin yapıması açısından önemlidir.

Yüzme Dalları :

Olimpiyat programının erkek dalları serbest (100, 400, 1500 metreler), Sırtüstü (200 metre), Kurbağalama (200 metre), kelebek (200 metre), 400 metre karışıktır ( sırtüstü, kurbağalama, kelebek, serbest); takım halindeyse 4×200 metre bayraktır (serbestte).

Bayan dallarındaysa, serbest (100, 400 metre), sırtüstü (100 metre), kurbağalama (200 metre), kelebek (100 metre), 4×100 metre karışıktır (dört dalda); takım olarakta 4×100 metre bayrak yarışı (serbest) yapılır.

Yüzme Çeşitleri :

Kurbağalama : Karın üstü yapılan bu yüzme, kurbağanın hareketlerini andırır ve dört aşamadan oluşur. Depar, beden suda yüzüstü, ayaklar ve eller gergin olarak uzanmış durumdayken olur.

1. Aşama : Eller birleşik, dirsekler içe çekilmiş olarak kollar beden altına kıvrılır.

2. Aşama : Bacaklar bükülmeye başlar.

3. Aşama : Bacaklar açılır, kollar öne doğru uzanır.

4. Aşama : Uzanmış bacaklar kapanır; baş sürekli suyun dışında kalır, omuzlar yüzeyde yatay olarak korunur. Yan ve su altında yüzmek yasaktır.

Ayrıca klasik kurbağalamadan kaynaklanarak 1953′ te ortaya çıkarılan ve kelebek kurbağalama adı verilen bir yüzme biçimi daha vardır ; bu yüzme biçiminde kol ve bacaklar farklı hareketler yapar. Kollar, serbest stile benzer hareketlerle, ikisi birlikte çekilir, yanlamasına açılır ve başlama durumuna dönmek için sudan çıkarılır. Ama bu stil günümüzde pek kullanılmamaktadır.

Kelebek Yüzme : Kol ve bacakların aynı anda hareket ettiği bir yüzme biçimidir. Dayanılması son derece zor olan bu yüzme biçimi, yapılması zor bir dalgalanma hareketi gerektirir.

Serbest Yüzme : Beden su üstünde yüzüstü durumda uzanmıştır. Yüz, beden doğruldusunda, baş suya bakıktır. Kol hareketleri birbirinin ardı sıra gelir. Sağ kol bede paralel uzanmış olarak sudan çıkar, dirsek kıvrılarak havadan bir geçiş ve öne doğru bir geçiş yapar. El başın ön kısmından önce suya vurur. Elin ve parmaklarındoğrultusu ilerlemede önemli bir rol oynar. El suyu itme amacıyla kırıldıktan sonra, sol kol aynı hareketi yapmaya başladığında sağ kol su altından benzer bir hareketle başlangıç durumuna döner. Gegin bacaklar düzenli olarak çırpma hareketi yapar, genellikle kolun iki hareketinde altı kez çırpma ritmindedir. Soluk alma bir kolun çıkışı sırasındasu düzeyinde baş hafifçe yana dönmüş durumdayken ağızdan yapılır. Soluk verme, çevrimin kalan bölümü tamamlandığı sırada su içinde ağız ve burunla yapılır. Soluma tek yanlı (kolların çevriminde bir kez) ya da almaşık olarak kolun her üç hareketinde yapılabilir. Solumanın rolüde yüzmede önemlidir.

Sırtüstü Yüzme : Yüzücü, başı bedenin uzantısında sırtüstü uzanmış durumdadır. Bacaklar dizden çok hafif bir bükülmeyle (ama diz su yüzüne çıkmaz) yumuşak bir çırpma hareketi yapar. Kollar birbiri ardına ortalama 30 santimetre derinliğinde elle çekme ve bedene paralel ve yanlamasına bir itiş hareketi yaparak suya girer. Kol havada gergin açılır ve başlangıç durumuna geri döner.

Hiç yorum yok: