20 Aralık 2013 Cuma

Kösedağ savaşı kimler arasında yapılmıştır?

Kösedağ savaşı kimler arasında yapılmıştır?

Anadolu Selçukluları ve Moğollar Arasında Yapıldı

Kösedağ Muharebesi, Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan ve 3 Temmuz 1243 tarihinde meydana gelen savaş. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur.

Hiç yorum yok: