9 Nisan 2013 Salı

TÜRKÇE KELİMELERİN ZIT ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ


ZIT ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ TÜRKÇE DERSİ

Yaramaz - Uslu
Zengin - Fakir
Kurnaz - Saf
Sade - Gösterişli
Soru - Cevap
Sığ - Derin
Deniz - Kara
İlk - Son
Birinci - Sonuncu
Eski - Yeni
Taze - Bayat
Aydınlık - Karanlık
Ölü - Diri
Ucuz - Pahalı
Öz - Üvey
Zayıf - Şişman
Parlak - Mat
Sık - Seyrek
Koyu - Açık
Sorun - Çözüm
Dost - Düşman
Gelir - Gider
Galip - Mağlup
Galibiyet - Mağlubiyet
Kış - Yaz
Usta - Acemi
Çarpma - Bölme
Toplama - Çıkarma
İthalat - İhracat
Barış - Savaş
İyi - Kötü
Güzel - Çirkin
Ön - Arka
Sağ - Sol
Boş - Dolu
Alçak - Yüksek
Küçük - Büyük
Alt - Üst
Aşağı - Yukarı
Siyah - Beyaz
Uzun - Kısa
Yaşlı - Genç
Az - Çok
Aşağıda - Yukarıda
Tembel - Çalışkan
Hızlı - Yavaş
Akıllı - Aptal
Sevinçli - Üzgün
Sevimli - Sevimsiz
Düz - Eğri
Doğu - Batı
Kuzey - Güney
Sözel - Sayısal
Sıcak - Soğuk
Ağır - Hafif
Aç - Tok
Temiz - Kirli
Dar - Geniş
Sert - Yumuşak
İnce - Kalın
Çift - Tek
Hızlı - Yavaş
Açık - Kapalı
Tatlı - Acı
Kolay - Zor
Gece - Gündüz
Akşam - Sabah
Doğru - Yanlış
Uzak - Yakın
Gülmek - Ağlamak
Hayal - Gerçek
Islak - Kuru


barış - savaş
iyi - kötü
güzel - çirkin
ön - arka
sağ - sol
boş - dolu
alçak - yüksek
küçük - büyük
alt - üst
aşağı - yukarı
siyah - beyaz
uzun - kısa
yaşlı - genç
az - çok
aşağıda - yukarıda
tembel - çalışkan
hızlı - yavaş
akıllı - aptal
sevinçli - üzgün
sevimli - sevimsiz
düz - eğri
doğu - batı
kuzey - güney
sözel - sayısal
sıcak - soğuk
ağır - hafif
aç - tok
temiz - kirli
dar - geniş
sert - yumuşak
ince - kalın
çift - tek
hızlı - yavaş
açık - kapalı
tatlı - acı
kolay - zor
gece - gündüz
akşam - sabah
doğru - yanlış
uzak - yakın
gülmek - ağlamak
hayal - gerçek
ıslak - kuru
yaramaz - uslu
zengin - fakir
kurnaz - saf
sade - gösterişli
soru - cevap
sığ - derin
deniz - kara
ilk - son
birinci - sonuncu
eski - yeni
taze - bayat
aydınlık - karanlık
ölü - diri
ucuz - pahalı
öz - üvey
zayıf - şişman
parlak - mat
sık - seyrek
koyu - açık
sorun - çözüm
dost - düşman
gelir - gider
galip - mağlup
galibiyet - mağlubiyet
kış - yaz
usta - acemi
çarpma - bölme
toplama - çıkarma
ithalat - ihracat


acemi-usta aktif -pasif
azami-asgari
artı -eksi
açık -kapalı
alçak - yüksek
alt - üst
ağır - hafif
acı - tatlı
acemi - usta
galip - mağlup
aktif - pasif
genç - yaşlı
azami - asgari
güzel - çirkin
artı - eksi
gerçek - sahte
açık - kapalı
hatırlamak - unutmak
alçak - yüksek
hırçın - uysal
alt - üst
hızlı - yavaş
ağır - hafif
ıssız - kalabalık
azalmak - çoğalmak
indirim - zam
afacan - uslu
iyi - kötü
alçak gönüllü - kibirli
iç - dış
alıcı - satıcı
ince - kalın
anormal - normal
katı - yumuşak
ak - kara
kaybetmek - bulmak
ast - üst
keder - neşe
atılgan - çekingen
kalabalık - tenha
aşağı - yukarı
kuru - yaş
aynı - farklı
kış - yaz
aydınlık - karanlık
kıt - bol
bekâr - evli
bolluk - kıtlık
medeni - ilkel
borç - alacak
ödül - ceza
bulanık - duru
nazik - kaba
başlamak - bitirmek
negatif - pozitif
büyük - küçük
minimum - maksimum
batı - doğu
neşeli - üzgün
barış - savaş
övmek - yermek
bağımsızlık - tutsaklık
pahalı - ucuz
çekmek - itmek
ret - kabul
çarpma - bölme
saldırı - savunma
cömert - cimri
seyrek - sık
çalışkan - tembel
soyut - somut
cesaret - korkaklık
suçlu - masum
cılız - gürbüz
sabah - akşam
çabuk - yavaş
erken - geç
dert - derman
tekil - çoğul
darılmak - barışmak
tertipli - dağınık
dik - eğik
tavan - taban
donuk - parlak
uyumak - uyanmak
duru - bulanık
uslu - yaramaz
düş - gerçek
uzak - yakın
düşman - dost
unutmak - hatırlamak
dahil - hariç
perakende - toptan
dikit - sarkıt
el(yabancı) - tanıdık
üretim - tüketim
eksik - fazla
esaret - özgürlük
taze - bayat

Hiç yorum yok: