2 Nisan 2013 Salı

CÜMLEDE ANLAM TEST SORULARI TÜRKÇE DERSİ


CÜMLEDE ANLAM TEST SORULARI             

 

1.“Bu konuda,Ali de az çok bizim gibi düşünüyor.”
Yukarıdaki cümleye altılı çizili sözcüğün kattığı anlam aşıdakilerden hangisinde vardır?
 1. Soruları,zorda olsa çözmeye çalışacağım.
 2. Her halde,bu sınavın birincisi olurum.
 3. Bizi darıldığını,daha sonra fark ettim.
 4. Onun fikirlerine bir parça katılıyorum.*
2.“Dolaşmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde“gezmek, gezinmek” anlamında kullanılmıştır?
 1. Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
 2. Kapı kapalı olduğu için arkadan dolaşınız.
 3. Saçları uzun süredir taranmadığı için dolaşmış.
 4. Şef,binanın içinde bir aşağı bir yuları dolaşıyordu.*
3.“Avukata söyle nafile beklemesin .”aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ile aynı anlama gelen bir kelime kullanılmıştır?
 1. İki gündür boş yere onu arıyoruz.*
 2. Kesinlikle aranıza girmek istemem.
 3. Nihayet aradığım kitabı onda buldum.
 4. Ne yazık ki bundan böyle beraber olamayız.

4.“Büyük” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “üstün niteliği olan” anlamında kullanılmıştır?
 1. O ayrıldığı için büyük üzüntü duyduk.
 2. Büyükbabasını görünce boynuna sarıldı.
 3. Her zaman “Ahmet Bey büyük adamdır.” der.*
 4. Cümle başlarında büyük harf kullanılır.

5.“Durgun” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?
 1. Deniz masmavi,hava durgun,her taraf ıslaktı.
 2. Öteki,durgun bir Anadolu köylüsü idi.
 3. Son günlerde babamın işleri durgun.*
 4. Bu gün seni çok durgun gördüm.
6. “Kokmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
 1. Dün pişirdiğimiz yemekler kokmuş.
 2. Her gelişimde üzeri başka parfüm kokuyor.
 3. Ortalık yine savaş kokuyor.*
 4. Yemekler mis gibi kokuyordu.

7. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi, diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
 1. Kuşkusuz bizim okulda olanları duymuşsunuzdur.
 2. Elbette bütün gayretlerimiz onun içindi.
 3. Tabi ki orada seni koruyacağım.
 4. Sanırım işimiz öğleye kadar biter.*
8.  Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
 1. Hatalarını yüzüne vurmaktan zevk alıyor.
 2. Atlı adam,yol ağzında durdu.
 3. Onun burnu çok büyüdü.
 4. Çuvalı sırtlayıp yokuşu tırmanmaya başladı.*
9. “Ölü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
 1. Ölü kentlerdi gördüklerimiz.
 2. Hititçe,bugün ölü bir dildir.
 3. Onun ölü bir konuşması var.*
 4. Sokakta tavuk ölüsü görmüş.
10. “Kötü” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
 1. Kötü bir iş yaptığını anlamıştım.
 2. Kötü davranışlarının sonu hüsrandır.
 3. Çocuk oldukça kötü dayak yemişti.*
 4. Kötü olan her şey yok olmaya mahkumdur.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır?
 1. Bu konuda, ben konuşmak istemiyorum.
 2. Böylece bir engeli daha aşmış bulunuyoruz.
 3. Elinde bir demet çiçek vardı.
 4. Çocuğun kızamık olduğunu söylemiştim size.*

12.”Karanlık “ kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?
 1. Bunlar karanlık fikirli adamlar.*
 2. Karanlık odada çalışmaktan hoşlanır.
 3. Hava oldukça karanlık,daha ileri gidemeyiz.
 4. Karanlıkta göz gözü görmüyordu.
13.Aşağıdakilerin hangisinde “yol” kelimesi deyim içindekullanılmamıştır?
 1. Bir yolunu bulup onu görmeye gittim.
 2. Bir gün güzel mi güzel bir köye yolum düştü.
 3. Onu ancak siz yola getirebilirsiniz.
 4. Yolda sağa sola atılmış çöpler vardı.*
14.”Davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.” Cümlesine, altı çizili sözün kattığı anlam,aşağıdakilerden hangisinde vardır?
 1. artık eskisi gibi coşkuyla karşılanmıyor.
 2. Yaramazlığı ile herkesi bıktırdı.
 3. Sanatçı, dinleyicilerin ilgisini topladı.*
 4. Her yaştan insanı kendisine bağlamıştı.
15.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerden hangisi,sözü edilen kişinin farklı bir özelliğini gösteriri?
 1. Anlatılanları kafası almıyordu.*
 2. O,kafası işleyene bir kişidir.
 3. Kafasını kullanıp başarı azandı.
 4. Onun her zaman kafası çalışır.
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
 1. Davranışlarıyla adeta herkesi çatlatıyordu.
 2. Kalabalığa bir şeyler söyledi.
 3. O, öyle salonlara düşman bir adamdır.
 4. Ahmet, ekmeğini taştan çıkarır.*
17.Aşağıdakilerden hangisi başlanmış bir işin bozulması anlamı taşır?
 1. Suyu başından kesmek.
 2. Saman altından su yürütmek.
 3. Suya sabuna dokunmamak.
 4. Suyu bulandırmak.*
18.Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
 1. Herkes kötü davrandı, ocağına incir diktiler.
 2. Adamın ocağına darı ekmeyin,diyordu.
 3. Ocağını söndürmeye ne hakkınız vardı.
 4. Baba ocağını tüttürecek olan sensin.*
19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde” Söz söylemez olsun.”anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
 1. Ona nasıl baktığımı, dili olsa da söylese.
 2. Dili kurusun, sana bunları nasıl söyleyebildi.*
 3. Dilin kemiği yok,her şeyi söyleyebiliyor.
 4. İki gündür ”Konyalım”ı dilinden düşürmüyor.
20.”Baş” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır?
 1. O, başına buyruk bir kişidir.*
 2. Cumhurbaşkanı devletin başıdır.
 3. Hafta başında toplantımız var.
 4. Havuz başında misafirlerle konuştuk.
21.”Hayatından kaygı duymak”anlamında olan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Başına karalar bağlamak.
 2. Başından korkmak.*
 3. Başı yerde olmak.
 4. Başına bela olmak.
22..”Bence o adam ürkütücü biriydi.” Cümlesindeki altı çizili kelimeyle aynı anlamı sağlayan deyim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Göze girmek o kadar kolay mı?
 2. Elinden geleni ardına koyma canım!
 3. Aba altından sopa gösteriyorlar.
 4. Onun yüzü soğuk, o bana yaklaşmasın.*
23.”Halamın  getirdiği ayrandan  kana kana içtim.”
Yukarıdaki cümleye altı çizili kelimelerin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 1. Suyunuzu azar azar içinki ,su yetsin.
 2. Sözlerine kana kana bu hale geldin.
 3. İki yıldır göremediği kuzusunu doya doya sevdi.*
 4. İstemeye istemeye oraya gittik.
24.”Onu görünce çok sarsıldım.” Cümlesindeki altı çizili kelimeyle anı anlamı sağlayan deyim,aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
 1. Beynimi kemiren şüphelerim vardı.
 2. Beyni sulanmış , o adam ne dediğini bilmiyor.
 3. Birden beynimden vurulmuşa döndüm.*
 4. Beynim karıncalanıyor gibi sanki.
25.”Köye gittiği zaman yüzüne kan geldi.” Cümlesindeki deyimin yerine aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilirse cümlede anlatılmak istenenin tersi anlaşılır?
 1. Yüzünden düşen bin parça oluyordu.
 2. Yüzü sirke satıyordu.
 3. Etekleri tutuşuyordu.
 4. Beti benzi uçmuştu.*


26.”Ön” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmamıştır?
 1. Bir ara ön taraftan sesler duyuldu.*
 2. Okulun yapılmasına ön ayak olmuştu.
 3. Önünü ardını düşünmeden konuşma.
 4. Onun önünde ardında gidilmez.
27.”Maalesef yine oyuna geldik.”
Yukarıdaki cümleye altı çizili kelimenin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
 1. Onu bana bırakın, ben onu aldatırım.
 2. Onurlu birisi başkalarını aldatmaz.
 3. Dikkat et ,her zaman aldatılıyorsun.*
 4. Düşüncelerini hiçbir zaman açığa vurmaz.
28.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neşelenmek” anlamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
 1. Okuldan ayrılınca gözü hiçbir şeyi görmez oldu.
 2. Gözüm kapalı bile onunla mücadele ederim.
 3. Kardeşinin çocuklarını gözü gibi severdi.
 4. Tatile çıktı da gözü gönlü açıldı.*

29.Altı çizili sözcüklerin hangisi mecaz anlamdakullanılmamıştır?
 1. Tatlı bir gülümsemeyle içimi ısıttınız.
 2. Böyle bayat şakaları  nereden buluyor?
 3. Güzel sözleri herkes sever.*
 4. Çok uykusuzum ,burada biraz kestireceğim.


30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime gerçek anlamda kullanılmıştır?
 1. Gönlümün enginliklerine hep hüzün düşer.
 2. Bu mevsimde sıcaklar çok artıyor.*
 3. Salarım kendimi en uzun ağlamalara.
 4. Her gece bin bir duyguyla etrafı süzerim.

Hiç yorum yok: