29 Mart 2013 Cuma

FİİLLERLE-İLGİLİ-TEST-SORULARI


FİİLLERLE-İLGİLİ-TEST-SORULARI   
 TEST ve Cevaplar1. Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kipin­de bir anlam kayması olmuştur?

A) Yarın yanınıza gelmeye çalışacağım.

B) Yazları gölgede kitap okumayı seviyo­rum.

C) Bize ulaşamadığı için haber verememiş.

D) Telefon açtı, bir saat sonra gelecek.

E) Buraya gelmekten vazgeçmişler.2. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bi­leşik fiil vardır?

A) Bakakalırım giden geminin ardından

Atamam kendimi denize, dünya güzel

B) Ardından ölüme düşen başın

iki kardeş bakakalmış şaşkın

C) Gönül ne gezersin sarp kayalarda

İniver aşağı yola gidelim

D) Ben yolcuyum bugün

Nis karnavalda eğlenedursun

E) Gül ile donaltın bahçemi

Gelişin baharı getirdi bana3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bütün sorulan bana çözdürdü.

B) Bahçedeki ağaçları suladı.

C) Çocuk düşünce, eli kanadı.

D) Evin kapısını o kendisi boyadı.

E) Saçları iyice ağardı.4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "etmek" sözcüğü, yardımcı eylem olarak kullanıl­mamıştır?

A) Bu davranışı onu işinden edecek.

B) Babasını dün yolcu etti.

C) Çalışan el toprağı altın eder.

D) Bu teklifinizi o, kabul etmez.

E) Akşam, televizyondaki bu filmi seyreder.5. Aşağıdakilerin hangisinde hem basit hem bileşik zamanlı eylem kullanılmıştır?

A) Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç sakladı

Bir dakika araba yerinde durakladı

B) Neden sonra sarsıldı altımda demir yay­lar

Gözlerimin önünden geçti kervansaray­lar

C) Gidiyordum gönlümde gurbeti duya du­ya

Ulukışla yolundan Orta Anadolu'ya

D) Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu

Gökler bulutlanıyor; rüzgâr serinliyor

E) Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince

Son yokuş noktasından düzlüğe çevri­lince6. Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan

Geçiyordu araba yola benzer bir sudan

Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu

Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu

Ağır ağır önümden geçti deve kervanı

Bir kenarda göründü beldenin viran hanı

Bu dizelerde basit ve bileşik zamanlı kaç eylem kullanılmıştır?

Basit zamanlı Bileşik zamanlı

A) 1 1

B) 2 2

C) 3 3

D) 2 4

E) 4 27. Aşağıdakilerin hangisinde birden çok çe­kimli fiil yoktur?

A) Bakarım her sabah mor ufuklara Sevginin sığması zor ufuklara

B) Yağar kurşun kurşun aklıma düşer Seni hatırlatır otuz yıl önce

C) Hayale sarıldık gerçek yerine Resmi kokladık çiçek yerine

D) Dokuz aylık yolu altmış ayda çek Beş sene dolmadan doğma ha bebek

E) Aydınlığa koştum karanlık çıktı Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylem istek kipindedir?

A) Masrafları onlar karşılasın.

B) Bugün gelmese, yarın gelse.

C) Soruları dersin sonunda çözelim.

D) Burada her hafta yarışmalar düzenlen­sin.

E) Bugün erkenden işimi bitirmeliyim.9. Ankara cayır cayır yanıyordu. Hava raporları­na göre, sıcaklık İzmir'i, Antalya'yı bile geç­mişti. İşyerinden yorgun argın ayrılmıştım. Artık boşalmaya başlamış caddelerde bir iki tur attıktan sonra eve döndüm. Yürürken bir iki çift lâf edeceğim bir dostla karşılaşma­mıştım.

Bu parçada bileşik zamanlı kaç fiil vardır?

A)1 B)2 C)3 D) 4 E) 510. "Anlattıkları şeylerin niteliğine göre fiiller; kı­lış fiilleri (almak, okumak, yıkamak... gibi), durum fiilleri (yatmak, oturmak, uçmak... gi­bi), oluş fiilleri (doymak, acıkmak, büyü­mek... gibi) diye adlandırılır."

Aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda sözü edilen fiillerin tümü örneklendirilmekte­dir?

A) sökmek, çizmek, yeşermek

B) bakmak, yakmak, bulmak

C) yolmak, ağlamak, çürümek

D) ağlamak, oturmak, yaşlanmak

E) sararmak, yaslanmak, paslanmak11. Türkçede bileşik eylemler, ad soylu bir söz­cükle yardımcı eylemlerden oluşan öğeler­dir.

Bu tanımın dışında kalan bileşik eylem, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Seni arayacağını hissettim.

B) Sabredersen başarılı olursun.

C) Kayboldu ona karşı duyduğum sevgi.

D) Bütün sevdiklerim gidiverdi bu dünya­dan.

E) Bizi terk etme oğul, diyordu yaşlı kadın.12. Aşağıdakilerin hangisinde, yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A) Uçak yarın sabah erkenden kalkıyor.

B) Misafirlerimiz üç gün sonra geliyor.

C) Bahçedeki ağaçların etrafını kazıyor.

D) O yıllarda babam askere gidiyor.

E) On yıl önce ayrılıyor, o köye yerleşiyor.13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­mi, gelecek zaman anlamıtaşımamakta­dır?

A) Yarın ona uğrar mısın?

B) Sabahları buraya mı gelirsin?

C) Yazılıyı sonra mı yaparsın?

D) Çocukları sonra mı getirirsin?

E) Yarın köye mi gideriz?14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükle­minde zaman kavramıyoktur?

A) İşinizi zamanında yapınız.

B) Hava erkenden karardı.

C) Bir daha buraya gelmez.

D) Bize de haber göndermiş..

E) Bir ay sonra yurda dönecek.


15. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük çekimli eylem değildir?

A) Bir çöplükte iki horoz ötmez.

B) Bir başa bir göz yeter.

C) Sakla samanı gelir zamanı.

D) Bir kılın bir örmeye faydası vardır.

E) Bin bilsen de bir bilene danış.Cevap Anahtarı: 1)B 2)A 3)D 4)C 5)D 6)C 7)A 8)C 9)D 10)C 11)D 12)D 13)B 14)A 15)D1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı fiil değildir?
1.İki arkadaş okulun önünde buluştular.
2.Kardeşler hasretle kucaklaştılar.
3Yaz tatili boyunca mektuplaştılar.
4.Çocuklar arabaya doğru koştular.

2) Hangi cümlenin yüklemi işteş çatılı bir fiildir?
a.Hastaya ilacını içirmiş.
b.Çocuklar bir süre gülüştüler.
c.Sonunda dediklerini yaptırdılar.
d.Geleceklerini duyunca sevinmiştim.

3) Hangi cümlenin yüklemi işteş çatılıdır bir fiildir?
a.Bebek bugün ilk defa konuştu.
b.Yeni işine büyük bir istekle girişti.
c.Köpek havlayınca tavuklar kaçıştı.
d.Ablam her işimize karıştı.

4) Hangi cümlenin yüklemi geçişsiz fiildir?
a.Cümledeki yardımcı fiilleri bulunuz.
b.Çocuklar güle oynaya geliyor.
c.Dağılmış oyuncaklarını topluyordu.
d.Evin kapısını değiştirmişler.

5) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?
a.Akşam hep birlikte tiyatroya gidildi.
b.Araba hırsızını çocuklar yakalatmışlar.
c.Takımdaki öğrenciler çok çabuk giyindiler.
d.Tahminlerimde kolay kolay yanılmam.

6) Hangi cümlenin edilgen çatılı fiildir?
a.Bahçedeki ağaçlar iki ayda bir sulandı.
b.Bütün gün evin etrafında dolandı.
c.Çocuklar soba yanınca ısındı.
d.İnşaatı bitirince uzun süre dinlendi.

7) Hangi cümlenin yüklemi dönüşlü bir fiildir?
a.Kardeşim birdenbire karşıma dikildi.
b.Çocuklar tabaktaki meyveleri yediler.
c.Ev sahibi bizi kapıya kadar geçirdi.
dAnnesi bize pencereden el salladı.


8) Hangi mısrada işteş çatılı fiil yoktur?
Rüzgar eser, dallarınız atışır.
Kuşlarınız birbiriyle ötüşür.
Ören yerler bu bayramda pek üşür.
Sümbül niçin yaslı bakışır, dağlar.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi dönüşlü fiildir?
Dışarı çıkmak için hazırlandı.
Sabahleyin yola çok erken çıktı.
Mendilini katlayıp cebine koydu.
Arkadaşıyla buluşmak üzere sözleşti.

10) Aşağıdakilerin hangisinde eylemin karşılıklı olarak yapılması söz konusudur?
Çocuklar palyaçoyu görünce gülüştüler.
Sinemaya gitmek için sözleştiler.
Çukurova’da başaklar erken olgunlaşır.
Gürültüyü duyan keklikler hemen uçuştular.

11) “Askerliğini bitirince İş ve İşçi Bulma Kurumu’na başvuracakmış.” Cümlesinin yüklemi, çatısı bakımından ne çeşit bir fiildir?
A) etken-geçişsiz B) etken-geçişli
C) edilgen-geçişsiz D) edilgen-geçişli

12) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?
A) kumlu B) kenarına
C) işten D) korkulu

13) Aşağıdakilerden hangisi, geniş zamanın ikinci çoğul kişisine göre çekimlenmiştir?
A) gezerdiniz B) okursunuz
C) görmelisiniz D) bilirseniz

14) “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.” Cümlesindeki fiillerin zamanı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) şimdiki zaman-geniş zaman B) geniş zaman-geniş zaman
C) gelecek zaman-gelecek zaman D) geçmiş zaman-geçmiş zaman15) “Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.” Atasözündeki fiillerin kipi nedir?
A) gereklilik B) emir
C) dilek-şart D) istek

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi vardır?
Yolda pek çok tanıdık kimseyle karşılaştık.
Biraz konuştuk, sonra ayrıldık.
Onu uzaktan gördük, ama yetişemedik.
Okuldan çıktık, hemen eve geldik.

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?
Yarışmalardan sonra dinlenmek gerekir.
Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.
Mesut ve mutlu yaşamak herkesin hakkıdır.
Belirli zamanlarda roman okumayı çok seviyorum.

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil vardır?
Olur olmaz sözler söylüyor.
Yazdığı şiirleri bir kitapta topladı.
Okumayı alışkanlık haline getirdi.
Verdiği kitapları çok beğendim.

19) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı fiil değildir?
Çayına her zaman süt katardı.
İşlerini zamanında yaparmış.
Her yaz geziye gidermiş.
Babasından tatil iznini kopardı.

20) Aşağıdaki fiillerden hangisi gereklilik kipindedir?
A) yazalım B) bakınız
C) okumalıyım D) çalışsanız

21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.
Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum.

22) Aşağıdaki fiillerden hangisi birleşik zamanlıdır?
A) Göremezsin B) Görmediler
C) Oturuyorsunuz D) Başlayacakmış.

23) Asıl koç yiğitler pusuda saklı
Belleri kılıçlı, eli mızraklı
Hep şahin bakışlı, arslan sıfatlı
Yürü koç yiğitler hep binler yaşa.
Dörtlükte geçen aşağıdaki kelimelerden hangisi fiildir?
A) Saklı B) Bakışlı
C) Yürü D) Binler

24) Hangi cümlenin fiil kipinde anlam kayması yoktur?
Bu yıl tatilde köye gidiyor.
Arkadaşım telefonda bekliyor.
Sabahları genellikle süt içiyor.
Konuğumuz yarın akşam geliyor.

25) Hangi cümlenin yükleminde zaman kayması vardır?
Ekim ayında köyüme gidiyorum.
Size mutlaka geleceğiz.
Kütüphanemi herkese açtım.
Hizmeti ön planda tutarız.

26) Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yükleminde anlam kayması vardır?
Babam onları karşılamaya gidecek.
Bizimkiler Ankara’ya yarın gelecekler.
İsterseniz telefonla görüşürüz.
Bu akşam size geliyoruz.

27) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil vardır?
Pazara gitmek için evden ayrıldık.
Açık havaya çıkınca üşümeye başladık.
Bugün işe yürüyerek gidip geldim.
Tezgahın başına geçen satıcıyla konuştuk.

28) Hangi cümlenin yükleminde şimdiki zaman, gelecek zaman yerine kullanılmıştır?
Her gün giyinmeden önce temizlik yapıyorum.
Dedem sabahları erken kalkıyor.
Şiir okuma yarışması törenden sonra başlıyor.
Çiçekler ne güzel kokuyor.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir?
A) Evin temizliğiyle annem ilgileniyor.
B) O, nedense buralara pek gelmez.
C) Dünkü, olayı siz de görmüşsünüz.
D) Hadi, hep beraber bize gidelim.
E) Beklediğimiz kişi az önce geldi.


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde an­lam kayması vardır?
A) Dayım, bir dediğimizi iki etmezdi.
B) Yağmur yağarsa hava biraz serinler.
C) Kitap fuarı bu yıl Ankara’da açılacak.
D) Yazları bu bahçe yemyeşil oluyor.
E) Her sabah erkenden okula gelirim.

3. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden fark­lı bir birleşik fiil vardır?
A) Dokunabilir misin yüreğime
Bak nasıl çarpıyor
B) Bu gece tek başıma karanlıktayım
Affet beni biraz kalbimi dinleyeceğim
C) Bir sabah ellerin cebinde çık evinden
Bekleyedursun dostların kahvede
D) Kapımı birkaç gün açık tut
Eşyam bakakalsın diye arkamdan
E) Terli bir at gibi gülümseyiverdi
Düşle gerçek arası dört nala


4. Uyuyamayacaksın,
Memleketin hali seni uyandıracak.
Bu dizelerdeki “uyuyamayacaksın” eylemiyle il­gili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ikinci tekil kişiyle çekimlenmiştir.
B) Gelecek zaman kipi vardır.
C) Birleşik yapılı bir fiildir.
D) Birleşik zamanlı bir fiildir.
E) Durum bildiren bir fiildir.


5. (I) Yıllarca hiç durmadan çalıştı. (II) Çalışmalarında hep yeni bir şeyler ortaya koydu. (III) Bir ara yeni arayışlara girdi. (IV) Ancak hiçbir zaman kolaya kaçmadı. (V) Kalitesini ve ustalığını son çalışmala­rıyla kanıtladı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de yüklem yapı bakımından diğerlerinden fark­lıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.


6. Aşağıdakilerin hangisinde işle anlatışın aynı zamanda yapıldığı anlamı vardır?
A) Sabah erkenden yola çıkıyoruz.
B) Bugünlerde bizi hiç aramıyor.
C) Kardeşim içerde ödevini yapıyor.
D) İlk sergimi haftaya açıyorum.
E) Bu akşam biz de size geliyoruz.


7. (I) 1970’ten beri bu sahnedeyim. (II) Hep başrol düzeyinde roller oynadım. (III) Pek çok film ve dizi yaptım. (IV) Bunlara rağmen sahneye çıkmadan bir heyecan sarar beni. (V) Sahneye ilk adımı atın­ca da unuturum her şeyi.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisinin yüklemi çekimli bir eylem değildir?
A) I. B) II. C) III. D) V. E) V.


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi öteki­lerden farklı bir kişi eki almıştır?
A) Hasan hemen buraya gelsin.
B) Onu tamsan çok seversin.
C) Bu kitabı mutlaka okusun.
D) Bir yere gitmeyip burada beklesin.
E) Gelirken ekmekle süt alsın.


9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “basit zamanlı” bir eylemdir?
A) Kardeşine ağaçtan bir elma kopardı.
B) Sabahları burda bir saat koşardı.
C) Her hafta oğluna mektup yazardı.
D) Annesi yokken kardeşine Ayşe bakardı.
E) Bahçemizdeki çiçekler ne güzel kokardı.


10. “etmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?
A) Atatürk, Cumhuriyet’i gençliğe emanet etti.
B) Aşırı kar yağışı İstanbul’u perişan etti.
C) O, bu cezayı aslında çoktan hak etti.
D) Sahilde sattığımız arsa kaç lira etti.
E) Kızılay’daki mağazayı ne zaman devrettin?

Hiç yorum yok: