31 Aralık 2012 Pazartesi

Kesirlerle İlgili Problemler ve Cevapları, 5. Sınıf Matematik Testi Çalışma Sayfası

Kesirlerle İlgili Problemler ve Cevapları, 5. Sınıf Matematik Testi Çalışma Sayfası

Kesir Problemleri
1.Yasin hikâye kitabının önce 1/3 ünü, sonra 1/6 sını okuyor. Yasin’in kitabının kaçta kaçı kalmıştır?
A-1/2 sini B- 2/18 ini C-1/6 sını D-1/18 ini


2. Muğla- Antalya arası 615 km dir. Yolun 2/5 ini otobüsle,1/15 ini ise bisikletle kalanını ise uçakla gitmek isteyen bir yolcu uçakla kaç km yol gidecektir?
A-400 B- 287 C-328 D-135

3. 5 sınıftan oluşan bir okulun 1/6 ü birinci Sınıf ,1/9 u ikinci sınıf, 2/6 sı üçüncü sınıf, 5/18 i ise 4 sınıf ve geri kalanı 5. Sınıftır. Bu okulda beşinci sınıfa giden öğrenci sayısı 24 olduğuna göre okul mevcudu kaç kişidir?
A-12 B- 192 C-216 D-84

4. 3/5 ile 1/10 nun toplamı 56 eden sayının kendisi kaçtır?
A-70 B- 80 C-60 D- 90

5. Ali ile Meltem akılda tutulan sayıyı bulma oyunu oynuyorlar. Ali aklımda tuttuğum sayının 4/6 sının 1/2 si 32 diyor. Meltem Alinin aklında tutuğu sayıyı hangi işlemle bulabilir?
A- 4/6 ile ½ yi toplar, sonucu 32 ye böler.
B- 4/6 dan ½ yi çıkarır.
C- 4/6 ile ½ yi çarpar, 32 yi çıkan sonucun payına böler ve bölümü 12 ile çarpar.
D- 4/6 ile ½ yi çarpar çıkan sonucun paydasını 32 ile böler, bölüm sonucunu pay ile çarpar.

6. Bir satıcı elindeki malların 2/8 ini 1. Gün, 1/ 16 sını ikinci gün satmıştır. Satıcının elinde malların kaçta kaçı kalmıştır?
A- 5/16 B- 2/16 C- 4/8 D- 11/16

7. Harçlığının 3/7 sinin 2/5 ini harcayan öğrenci harçlığının kaçta kaçını harcamıştır?
A- 6/35 B- 29/35 C- 25/30 D- 7/35

 
8. Bir yolcu treni 180 yolcu ile hareket etmiştir. Tren 1. gara geldiğinde yolcuların ¼ ünü, 2. gara geldiğinde ise yolcuların 5/12 sini indirmiştir. Tren yolculuğunu kaç yolcu ile tamamlamıştır?
A-60   B-120   C-45   D-240
 
9. Çalışkan ve israfı sevmeyen bir öğrenci almış olduğu çizgili defterinin 2/3 ünü Türkçe dersi için, geri kalanını ise sosyal bilgiler dersi için kullanmaktadır. Öğrenci sosyal bilgiler dersi için defterin kaçta kaçını ayırmıştır?
A-3/3   B-1/6   C-1/3   D-1/4 

10. Bir boyacı evin 1/8 ini açık maviye, 1/ 2 sini bej rengine, geriye kalanını ise krem rengine boyuyor. Boyacı evin ne kadarını krem rengine boyamıştır?
A-2/ 8   B- 5/ 8   C- 3/8   D- 2/4 

11. Aşağıdaki problemlerden hangisinde kesirlerde çarpma işlemini kullanmayız?
A- 2/4 ün 1 / 2 si 6 eden sayı kaçtır?
B- Bir ton kömürün 2 / 5 ini Kasım ve Aralık ayında, 1/6 sını ocak ayında yakan bir ailenin şubatta yakmak için kaç kg kömürü kalmıştır?
C- Tarlasının 5/9 unun ¾ ünü buğday eken çiftçi tarlasının ne kadarını buğday ekmiştir?
D- 10 TL harçlığının 4/5 inin 1/ 3 ü ile simit alan öğrenci, simide kaç TL ödemiştir?

Cevap Anahtarı: 1.A 2.C 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.A 9.C 10.C 11.B

1 yorum:

Adsız dedi ki...

sorular güzelmiş :)