18 Şubat 2012 Cumartesi

7.SINIF KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ …………… ‘E AİT ÜNİTELENDİRİLMİŞ FEN BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI

2011-2012ÖĞRETİM YILI ………… İLKÖĞRETİM OKULU 7/B SINIFI KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ …………… ‘E AİT ÜNİTELENDİRİLMİŞ FEN BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI

ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI:
·          Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterebilir.
·          Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini yazarak belirtebilir.
·          Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri yazarak özetleyebilir.
·          Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydedebilir.
·          Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda görevlerini devam ettiren bireyleri takdir edebilir.
·          Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterebilir.
·          Boşaltım sisteminde böbreklerin yerini model üzerinde gösterebilir.
·          Sinir sisteminin bölümlerini;  model, levha ve/veya şema üzerinde gösterebilir.
·          Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlayabilir
·          Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde gösterebilir.
·          Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemleyebilir.
·          Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark edebilir.
·          Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfedebilir.
·          Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırabilir.
·          Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak yazabilir.
·          Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark edebilir.
·          Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark edebilir.
·          Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir ve bunu yazabilir.
·          Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır.
·          Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirleyebilir..
·          Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark edebilir.
·          Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varabilir.
·          Elektrik yüklerinin pozitif (+) ve negatif (-) olarak adlandırıldığını göstererek belirtebilir.
·          Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterebilir.
·          Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark edebilir.
·          Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.
·          Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları kurulu devre üzerinde gösterebilir.
·          Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda devredeki farklılıkları deneyerek keşfedebilir.
·          Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezebilir.
·          Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterebilir.
·          Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark edebilir.
·          Güneş enerjisinden yararlanma yollarına resimlerle örnekler verebilir.
·          Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini gösterebilir.
·          Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini gösterebilir.
·          Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını gösterebilir.
·          Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini RESİM ÇİZEREK açıklayabilir.
·          Farklı ekosistemlerde bulunabilecek canlılar hakkında tahminler yapabilir.
·          Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırabilir.
·          Ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği fark eder ve bunun önemini vurgulayabilir.
·          Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara RESİMLERLE örnekler verebilir.  
·          Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranabilir.
·          Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunu fark edebilir.
·          Güneş’in de bir yıldız olduğunu yazarak ifade edebilir.
·          Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu gösteren bir model oluşturur ve sunabilir.
ÖĞRENME ALANLARI VE ÜNİTELER
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
                   1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
                   2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
                 3.ÜNİTE: YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
ÖĞRENME ALANI: MADDE VE DEĞİŞİM
                  4.ÜNİTE:  MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
                 5.ÜNİTE:  IŞIK
ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
                  6.ÜNİTE:  İNSAN VE ÇEVRE
ÖĞRENME ALANI: DÜNYA VE EVREN
                7.ÜNİTE:   UZAY BİLMECESİ

ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT
                   1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER

EYLÜL AYI;

Kazanımlar
1.1.                 Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/ veya şema­ üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
1.2.                 Besinlerin kana geçebilmesi için mekanik ve kimyasal sindirime uğraması gerektiğini yazarak belirtir.
1.7                    Sindirim sistemi sağlığını olumlu-olumsuz etkileyecek etkenleri yazarak özetler (BSB-25, 27, 32).
25.             Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak,  fotoğraf,  kitap, harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar.
27.             Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.
32.             Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
                                 
Etkinlikler

1- Yediğim Besinlere Neler Oluyor?
25.Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler. Değişik kaynaklardan yararlanarak bilgi (çevrede, sınıfta gözlem ve deney yaparak,  fotoğraf,  kitap, harita veya bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak) toplar.
27.Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.
32.Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
EKİM AYI;

Kazanımlar

2.1.                  Boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organları; model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
2.2.                  Boşaltım sisteminde böbreklerin yerini model üzerinde gösterir

2.                       Denetleyici ve düzenleyici sistem ile ilgili olarak öğrenci;
3.1.               Sinir sisteminin bölümlerini;  model, levha ve/veya şema üzerinde gösterir (FTTÇ-4).
3.2.               Refleksi gözlemleyecek bir deney tasarlar (BSB-16).
4.               Duyu organları ile ilgili olarak öğrenci;

4.1.                  Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organlarının rolünü fark eder.

                Duyu organlarının yapılarını şekil ve/veya model üzerinde gösterir
4.5             Duyu organlarındaki aksaklıklara ve teknolojinin bu aksaklıkların giderilmesinde kullanımına örnekler verir.
4.6                    Duyu organlarının sağlığını korumak amacı ile alınabilecek önlemlere günlük hayatından örnekler şekil ve resimlerle açıklar.
4.7                    İşitme engelli olarak kendi sorunlarını sınıfa açıklamaya çalışır (TD-3).

                Tutum ve Değer (TD) Kazanımları:
3.            ● Denemeye sürekli isteklidir (İç motivasyonu vardır.).
                 ● Demokratik süreçlere güven duyar.
                 ● Mantığa, bilime ve teknolojiye güven duyar.
                 ● İnsanlığın refahına katkı sağlayan gelişmeleri ve kişileri takdir eder.
                 ● Temiz ve sağlıklı yaşamaya gayret eder ve/veya böyle yaşayanları takdir eder.
                 ● Kendisine ve çevresine saygılı davranır (Gürültü yapmaz, çevresine zarar vermez, başkalarının hakkını çiğnemez, âdil ve dürüsttür.).
 5.Vücudumuzdaki sistemlerle ile  ilgili olarak öğrenci;
5.4            Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda  görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).


Etkinlikler

H Öğrenciler ön bilgilerin yoklanması ve hatırlanması amacıyla boşaltımda görevli yapı ve organları uygun malzemeleri kullanarak kartona çizilmiş boş insan modeli üzerine yerleştirir ve böylece boşaltım sistemi şeması/ levhası oluşturur (2.1), (BSB-17, 28).


Refleks
Öğretmen öğrencilere günlük hayatlarında düşünmeden hızla hangi olaylara tepki verdiklerini sorar. Öğrencilerin verdiği cevaplardan refleks örneklerine ilgiyi çekerek bunlarla ilgili sorular sorar ve ‘refleks’ kavramına ulaşmalarını sağlar (3.4).
Öğretmen, öğrencilere “Korktuğunuzda yada heyecanlandığınızda vücudunuzda ne gibi değişimler olur?” sorusunu sorar. Cevaplardaki     benzer olan değişimler tahtaya yazılır. Öğrencilerin, heyecan veya korku anındaki bu değişimlerin sebebinin bu sırada vücutta üretilen bazı maddeler olduğu sonucuna ulaşmaları sağlanır. Sonra “Bu maddeler vücudumuzda nerelerde üretilir?” sorusundan yola çıkarak iç salgı bezleri, bunların ürettiği hormonlar, bu hormonların işlevleri listelenir. Öğrenciler uygun malzemeleri kullanarak kartona çizdikleri boş insan modeli üzerinde iç salgı bezleri şema/levhası oluşturur

H  Dokunma
Öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılır. Öğrencilerden biri arkadaşının gözlerini kapatır. Diğer öğrenci iki kalemi bir araya getirerek uçlarını arkadaşının dudak, kol, parmak, bacak ve ayaklarına hafifçe bastırır. Arkadaşının ne zaman iki kalem, ne zaman tek kalem hissettiğini tahtaya çizilen bir tabloya işaretler ve en duyarlı bölgelerini belirlemeye çalışır (4.3), (BSB- 1, 31).
H Tek Göz Yanılır
Öğrenciler bir gözlerini kapatır. Bir eli ile tükenmez kalemi diğeriyle de kalemin kapağını tutarak göz hizasına getirir, kapağı kapatmayı dener. Öğretmen, “Kapağın kalemin önünde mi, arkasında mı olduğunu anlayabiliyor musunuz?” sorusunu sorar. Öğrenciler kapalı olan gözlerini açarak tekrar kapağı kapatmayı dener. Farkın nedeni tartışılır (4.3), (BSB- 1,  31).
H  Nasıl Tat Alırız?
Öğrenciler temiz bir kâğıt mendil ile dilinin üstünü kurutur ve kesme şekeri koyar. Öğretmen öğrencilere “Tat alabildiniz mi?” sorusunu yöneltir. Öğrenciler dillerini ağızlarının içine alır, dillerini kurutmadan şekeri tekrar dillerinin üzerine koyarlar. Öğretmen, “Tat alabildiniz mi?” sorusunu tekrar yöneltir. Sonuçlar sınıfta tartışılır

EKİM AYI;

Kazanımlar

5.Vücudumuzdaki sistemlerle ile  ilgili olarak öğrenci;
5.4 Sağlık sorunlarıyla birlikte toplumda  görevlerini devam ettiren bireyleri takdir eder ve anlayışlı olur (TD-3).
Bilimsel Süreç  Becerisi
  27.Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.
28.Fen ve teknoloji uygulamalarının birey, toplum ve çevre üzerine olumlu veya olumsuz etkiler yapabileceğini anlar.


Etkinlikler

1-H Hayal Et, Düşün, Bul
“Uyurken çevrenizi algılayabiliyor musunuz? Uyandığınızda çevrenizin daha çok farkında olursunuz.  Sizce bütün bunları algılamanızı sağlayan sistem ve yapılarınız nelerdir? Yataktan kalkıp banyoya elinizi, yüzünüzü yıkamaya giderken hangi sistemleriniz devreye girdi? Karnınızın acıktığını hissetmenize neden olan nedir? Kahvaltı yaparken hangi sistemleriniz devreye girdi? Yediğiniz besinlere ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Sindirilen ve sindirilemeyen besinlere ne olur?


2-H Poster Hazırlama
Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grup organ nakline yönlendirici birer slogan, poster veya drama etkinliği hazırlar ve sınıfa sunar. En ilgi çekici slogan ve poster seçilerek okul panosunda sergilenir (5.3) , (BSB- 25, 27


ÖĞRENME ALANI: FİZİKSEL OLAYLAR
  2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
KASIM AYI;
Kazanımlar
1.                       öğrenciler;
1.1.  Yayların esneklik özelliği gösterdiğini gözlemler (BSB-1).
1.2. Bir yayı geren veya sıkıştıran kuvvetin artması durumunda yayın uyguladığı kuvvetin de arttığını fark eder (BSB-1).
1.3. Bir yayın esneklik özelliğini kaybedebileceğini keşfeder (BSB-16,18). 
9.Teknoloji ürünleri geliştirmede ;hayal gücü, yaratıcı düşünme, kültür ve gelenekler, matematiksel bilgi, doğanın işleyişi hakkında fen yoluyla elde edilen bilgiler ile insanların fark edebilme ve kaynağı ne olursa olsun başlangıçta tamamen ilişkisiz görünebilen bilgi, olgu ve malzemeleri bir teknolojik ürün yapmak amacıyla bir araya getirebilme yeteneği gibi birçok kaynaktan yararlanıldığını anlar

2.                       Kuvvet, iş ve enerji ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Kuvvet, iş ve enerji arasındaki ilişkiyi araştırır.

2.2. Enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak yazar.
2.3. Hareketli cisimlerin kinetik enerjiye sahip olduğunu fark eder (BSB-1,3,8).
2.10. Sıkıştırılmış veya gerilmiş bir yayın esneklik potansiyel enerjisine sahip olduğunu fark eder (BSB-16,19,20,27, 2).3
34.Fen ve teknolojiye dayalı mesleklere ve bu mesleklerde çalışan kişilere (kadın ve erkek), olabildiğince kendi yakınları veya tanıdıkları arasından resimlerle örnek verir.
3.            Basit makineler ile ilgili olarak öğrenciler;
3.2.Bir kuvvetin yönünü ve/veya büyüklüğünü değiştirmek için kullanılan araçları basit makineler olarak isimlendirir ve bunu yazar.
  3.3.Basit makine kullanarak uygulanan “giriş” kuvvetinden daha büyük bir “çıkış” kuvveti elde edilebileceğini fark eder
Etkinlikler

H Yaylarla Oynayalım
Öğrenciye bir dizi sarmal yay verilir. Öğrenci yayları değişik büyüklükte kuvvetlerle gerer ve sıkıştırır. Yayların sıkıştırılması ve gerilmesi durumlarındaki gözlemlerini paylaşırlar ve gözlem sonuçlarını resim çizerek açıklar. Öğrenciler bir yayı sıkıştırırken ve gererken uyguladıkları kuvvetin yönünü ve yayın uyguladığı kuvvetin yönünü çizerek gösterirler (1.1,1.2,1.3).
H Hangi Durumda En Fazla İş Yaparız?
Öğrencilerden biri, yerdeki bir cismi kaldırarak sınıfın bir köşesinde bulunan dolabın yanına kadar taşır. Daha sonra bu cismi biraz daha yukarıya kaldırarak dolabın üzerine bırakır. Arkadaşlarını gözlemleyen diğer öğrenciler, yukarıda sırası ile numaralandırılmış her bir eylemde yapılan işi, sebepleri ile tartışarak hangi durumda daha fazla iş yapıldığına karar verir. Son olarak öğrenciler, bir kuvvetin iş yaptığı ve yapmadığı durumları farklı örneklerle tartışır (2.2;2.3).
H Kütle, Kinetik Enerjinin Büyüklüğünü Değiştirir
Ders ve çalışma kitabından örnek etkinlik yaptırılarak işlenecektir
H Basit Makineler İşlerimizi Kolaylaştırır
Öğrenciler ağır bir cismi, nasıl hareket ettirebilecekleri veya bu cismi daha yüksek bir yere nasıl çıkarabilecekleri gibi konular hakkında tartışarak tahminlerde bulunur. Tahminlerini basit deneylerle test ederler. Cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini, uyguladıkları kuvvetlerin yönleri ile karşılaştırırlar. Kullandıkları basit makinelerin uygulanan kuvvetlerin yönlerini değiştirebileceğini fark ederler. Daha sonra öğrenciler basit makine ile yapılan bir işi, basit makine kullanmadan yapmaya çalışırlar. Basit makine kullandıkları ve kullanmadıkları durumları karşılaştırarak sonuçlarını tartışırlar. Basit makinelerin uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek ve genellikle daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmaya yardım edecekleri sonucuna ulaşırlar. Basit makinelere örnekler vererek günlük hayattaki uygulamalarını basit deneylerle gösterir.


ARALIK AYI;
Kazanımlar

3.6.Farklı basit makine çeşitlerini araştırarak basit makinelerin geçmişte ve günümüzde insanlığa sunduğu yararları uygulama yaparak örnekler verir.
1.Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.
22.Cetvel, termometre, tartı aleti ve zaman ölçer gibi ölçme araçlarını tanır.
23.Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler.
24.Büyüklükleri, birimleri ile ifade eder.
27.Gözlem ve ölçüm sonucunda elde edilen araştırmanın amacına uygun verileri yazılı ifade, resim, tablo ve çizim gibi çeşitli yöntemlerle kaydeder.
32.Gözlem ve araştırmaları ve elde ettikleri sonuçları, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar ve paylaşır.
4.Sürtünme kuvvetinin enerji kaybına yol açması ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1.Sürtünen yüzeylerin ısındığını deneylerle gösterir (BSB-16).
Etkinlikler
1-Pense. Çekiç. Keser, tornavida gibi aletler kullanarak günlük işlerini nasıl kolay yaptığını fark eder, bunları sınıfta uygular.
2-Basit makinelerin uygulamalarını gösterir.
3- Öğrenciler bir eğik düzlemi öncelikle beton zemin üzerine koyarak eğik düzlemin en üst noktasından bir oyuncak arabayı serbest olarak bırakırlar. Oyuncak arabanın eğik düzlemi terk ettikten sonra ne kadar yol aldığını ölçerler. Öğrenciler daha sonra bu işlemi aynı oyuncak araba ve eğik düzlemi kullanarak farklı zeminlerde (toprak, halı vb.) tekrar ederek sonuçları karşılaştırırlar. Eğik düzlemi aynı süratle terk eden oyuncak arabanın farklı zeminlerde neden farklı yollar aldığını tartışırlar

ÖĞRENME ALANI:  FİZİKSEL OLAYLAR  
3.ÜNİTE  :  YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

Kazanımlar

1.  Elektriklenme ve çeşitleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Bazı maddelerin veya cisimlerin birbirlerine temas ettirildiğinde elektriklenebileceğini fark eder.
1.3.Deneysel sonuçlara dayanarak iki cins elektrik yükü olduğu sonucuna varır (BSB-31).
1.9.Elektroskopun ne işe yaradığını, tasarladığı bir araç üzerinde gösterir (BSB-18, FTTÇ-5).
Etkinlikler
H Cisimleri Elektrikleyelim
Öğrenciler, yünlü bir kazağa sürttükleri bir balonu cama veya duvara yaklaştırdıklarında neler olabileceği hakkında tahminlerde bulunur ve tahminlerini test ederler. Sonra öğrenciler iki gruba ayrılır. 1. gruptaki öğrenciler, ebonit çubuğu veya plastik bir tarağı yünlü bir kumaşa; 2. gruptaki öğrenciler ise cam bir çubuğu, ipek bir kumaşa sürter. Sonra gruplar ebonit ve cam çubukları, alüminyum folyodan yapılmış iple astıkları küçük toplara dokundurmadan yaklaştırır. Gruplar gözlemlerini karşılaştırarak tartışır.
Daha sonra öğrenciler, üç gruba ayrılır. 1. grup yünlü kumaşa sürttükleri ve ortalarından iple bağlı iki plastik çubuğun sürtülen taraflarını birbirine yaklaştırarak gözlemlerini kaydeder. 2. grup, aynı denemeyi iki cam çubuğu ipek kumaşa sürterek; 3. grup ise bir plastik çubuğu, yünlü kumaşa ve bir cam çubuğu ipek kumaşa sürterek tekrarlar. Bu etkinlik sonucunda her bir grup kaydettiği gözlem sonuçlarını birleştirerek bir tablo oluşturur. Bu tablodan yola çıkarak öğrenciler, aynı ve farklı cins maddelerin elektriklendikten sonra birbirleri ile etkileşme durumlarını ifade eden genel bir yargıya varır.
H Dokundur ve Gör
Öğrenciler, “Elektriklenen cisimler birbirlerine dokundurulduğunda acaba nasıl davranır?” sorusuna ilişkin tahminlerde bulunur. Daha sonra elektriklediği bir ebonit çubuğu  (plastik çubuğu) küçük bir top hâline getirip iple astığı bir alüminyum folyoya yaklaştırır. Yaklaştırma esnasında alüminyum topun hareketini tahmin eder. Topun plastik çubuğa değdikten sonraki hareketini gözlemler. Ön bilgilerini de kullanarak topun çubuğa değmeden önceki ve değdikten sonraki her iki durumunu yorumlamaya çalışır.


OCAK AYI;
Kazanımlar

Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımları:
5.Birçok teknolojik ürün veya sistemin sorun, gereksinim veya talepleri karşılamak amacıyla geliştirilebileceğini; ancak teknolojinin daima her sorun veya gereksinime yönelik mutlak çözümler üreterek bunları ortadan kaldıramayacağını anlar.
2. Elektrik devrelerindeki akım, gerilim ve direnç ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
2.2.Elektrik enerjisi kaynaklarının, devreye elektrik akımı sağladığını fark eder
2.3.Elektrik devrelerinde akımın oluşması için kapalı bir devre olması gerektiğini fark eder.
Bilimsel Süreç Beceri (BSB) Kazanımları:
8.Olmuş olayların sebepleri hakkında gözlemlere dayanarak açıklamalar yapar.
17.Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.
31.Elde edilen bulgulardan desen ve ilişkilere ulaşır.
3.Ampullerin (dirençlerin) bağlanma şekilleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1.Ampullerin seri ve paralel bağlandığı durumları kurulu devre üzerinde gösterir.
3.2.Ampullerin seri ve paralel bağlanması durumunda devredeki farklılıkları deneyerek keşfeder

Etkinlikler

HYıldırımdan Korunalım
Yağmurlu bir günde yıldırım ve şimşek çakmasını resim çizerek anlatmaya çalışır.
H Elektrik Akımı Nedir?
Öğrenciler, ampul, duy, anahtar, pil ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresi kurar.


ÖĞRENME ALANI:  MADDE VE DEĞİŞİM 
4.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
       
ŞUBAT AYI;
Kazanımlar

1.1.Element ve elementlerin sembolleri ile ilgili olarak öğrenci;
1.2.Model ve şekilleri kullanarak farklı elementlerin atomlarının farklı olduğunu sezer (BSB–5,6).
2.3.Atomun çekirdeğini, çekirdeğin temel parçacıklarını ve elektronları temsili resimler üzerinde gösterir.
Tutum ve Değer (TD) Kazanımları:
● Kendini vererek dinler.
● Çevresinde olayları/etkinlikleri takip eder.
● Öğrenmeye ve anlamaya isteklidir.
● Açık fikirlidir.Ön yargıları yoktur.

Etkinlikler

D Periyodik tablonun Elementlerin belirli kurallara göre dizildiği cetvel (tablo ) olduğunu fark eder.
D Maddeler Hangi Elementlerden Oluşmuştur?
Öğrenci; ziynet eşyalarının, çatal, kaşık tencere gibi mutfak gereçlerinin nelerden yapıldığını, termometrenin içinde hangi sıvının olduğunu, kurşun kalemde hangi maddenin kullanıldığını, havada hangi gazların olduğunu araştırır,  eşya-malzeme adı ile bunların nelerden yapıldığı, bir tabloya kaydeder.
D Sembolü Söyle
Öğrenci, bir yüzüne elementin ismini, diğer yüzüne ise sembolünü yazarak küçük kartlar hazırlarlar. Takım-oyun-turnuva yöntemiyle isim ve sembol pekiştirmesi yaparlar (1.4; 1.5).
D Haydi Bulmaca Hazırlayalım!
Öğrenciler, element isimlerini ve sembollerini içeren bulmaca hazırlarlar. Bu bulmacaları arkadaşlarına sunarak element isimleri ile sembolleri pekiştirirler.
D Haydi, Atom Olalım!
Öğrencilere basit bir atom modeli gösterilerek bu atom modelinin hareketlerle canlandırılması istenir. Öğrenciler, üç gruba ayrılır. Birinci grup nötronların, ikinci grup protonların, üçüncü grup ise elektronun özelliklerini (atomun neresinde bulunduğu, yükü ne olduğu, sayısının değişken olup olmadığı) tartışarak rollerini nasıl oynayacaklarını belirler. Sınıfın ortasına, çekirdeği ve katmanları belirleyen çizgiler çizilir. Öğrenciler, rollerini oynayarak çekirdekte proton ve nötronun, katmanlarda ise elektronların bulunduğu, elektronların çekirdekteki protonlar tarafından çekildiği, fakat hareket etmesi nedeniyle çekirdeğe yaklaşmadığı çıkarımını yapar. Öğretmen, gerçekte elektronların üç boyutlu hareket ettiğini vurgular .

·          Sınıf arkadaşları ile “ Haydi atom olalım” etkinliğine katılır


MART AYI ;
Kazanımlar

5.Öğrenci, bileşikler ve formülleri ile ilgili olarak;
5.1.Farklı atomların bir araya gelerek yeni maddeler oluşturabileceğini fark eder (BSB- 5).
5.3.Her bileşikte en az iki element bulunduğunu fark eder.
Tutum ve Değer (TD) Kazanımları:
 ● Kendini vererek dinler.
 ● Çevresinde olayları/etkinlikleri takip eder.
 ● Öğrenmeye ve anlamaya isteklidir.
 ● Açık fikirlidir. Ön yargıları yoktur.
Bilimsel Süreç Beceri (BSB) Kazanımları:
28.Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda

Etkinlikler


Sınıf arkadaşları ile “ Haydi atom olalım” etkinliğine katılır
Hangi Besinde Ne Kadar Şeker Var?
Öğrenciler, bir bardak çaya attıkları şeker miktarını bir çizelge hâlinde tahtaya yazarlar. Çayda kullandıkları şeker miktarına göre “çok şeker kullananlar” ve “az şeker kullananlar” şeklinde iki grup yapılır. Çok şekerli çayın “derişik”, az şekerli çayın “seyreltik” olduğu öğretmence vurgulanır.

D Ampul Ne Zaman Parlak?
Saf su, şeker ve tuz çözeltileri ile aşağıda şekli görülen devre ayrı ayrı kurulur. Her üç devrede anahtar kapatılarak ampulün yanıp yanmadığı kontrol edilir. Tuzlu çözelti ile kurulan devre, diğerleriyle karşılaştırılarak devrelerde neyin farklı olduğu sorgulanır. Ampulün yanması için devredeki sıvının iletken mi, yalıtkan mı olması gerektiği tartışılır.
ÖĞRENME ALANI:  FİZİKSEL OLAYLAR
5.ÜNİTE  : IŞIK

NİSAN AYI ;
Kazanımlar

1.8.Güneş enerjisinden yararlanma yollarına resimlerle örnekler verir

2.Cisimlerin renkli görünmesiyle ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Beyaz ışığın tüm renkleri içerdiğini fark eder (BSB-1).
3. Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçmesi ile ilgili olarak öğrenciler;
3.2.Işığın hızının saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken değiştiğini fark eder.
3.3.Işığın saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirdiğini keşfeder (BSB-2, 11,17, 23, 26).3.7.İki ortam arasında doğrultu değiştiren ışık demetlerini gözlemleyerek ortamların yoğunluklarını karşılaştırır (BSB-6, 8).
3.8.Işığın kırılmasıyla açıklanabilecek olaylara örnekler verir (BSB-2; TD-1).
Gökkuşağını n resmini çizerek anlatmaya çalışır.
 3.9.Işığın prizmada kırılarak renklere ayrılabileceğini keşfeder


Bilimsel Süreç Beceri (BSB) Kazanımları:
17.Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.
23.Büyüklükleri, uygun ölçme araçları kullanarak belirler.
28.Deney ve gözlemlerden elde edilen verileri derleyip işleyerek gözlem sıklığı dağılımı, çubuk grafik, tablo ve fiziksel modeller gibi farklı formlarda gösterir.


Etkinlikler

Öğrenciler ışık enerjisinden faydalanma yollarını gösteren resimlerden pano oluştururlar.

H Domatesler Çarşıda Kırmızı, Evde Yeşil!
Öğrenciler, çeşitli renklerdeki cisimlerin farklı renkli ışık demetleriyle aydınlatıldıklarında, beyaz ışıkta göründüğünden farklı bir renkte göründüğünü gözlemler. Bu olaya günlük hayattan örnek verirler (2.5, 2.6, 2.7).
H Gözlerimiz Yanılıyor mu?
Öğrenciler, bir kalemi içi su dolu cam bardağa daldırır ve kalemin nasıl göründüğünü gözlemler. Kalemin kırılmış gibi görünmesinin sebeplerini araştırır. Daha sonra bozuk parayı saydam olmayan bir fincanın içine koyar, sonra gözlemci görevini üstlenen bir öğrenci fincanın kenarına yakın bir doğrultudan, fincanın içindeki parayı görmeye çalışır. Bakış açısını değiştirerek parayı tam göremediği bir konumda sabit durarak bekler. Hazır olduğunda başka bir öğrenci, fincanın ve paranın yerini değiştirmeden, fincana su doldurmaya başlar. Gözlemci, bakış doğrultusunu sabit tutarak parayı gözlemler. Parayı görebilme durumu öğretmen rehberliğinde tartışılır. Öğrenciler bu deneyle ilişkili örnekler (bir su birikintisi veya havuz göründüğünden daha derin olabilir vb.) bulur. Bulunan örnekleri ve yapılan deneyleri ışığın kırılmasıyla ilişkilendirerek tartışır. Işığın kırılmasıyla ilgili diğer bir olay olan serap olayının nedenlerini araştırırlar

H Gökkuşağı Yapalım
Öğrenciler, bir cam prizma üzerine ışık demeti düşürerek beyaz ışığın prizmada renklerine ayrıldığını gözlemler. Oluşan renk tayfını inceleyerek hangi renklerin hangi sırada bulunduğunu belirler. Doğada gökkuşağının hangi şartlar altında nasıl oluştuğunu araştırırlar. Bulgularını bu deneyle ilişkilendirerek tartışırlar

MAYIS AYI ;
Kazanımlar
4.Merceklerle ilgili olarak öğrenciler;
4.1.Işığın ince ve kalın kenarlı merceklerde nasıl kırıldığını keşfeder
4.4.Ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların güneşli havalarda yangın riski oluşturabileceğini fark eder
Bilimsel Süreç Beceri (BSB) Kazanımları:
1.Nesneleri (cisim, varlık) ve olayları duyu organlarını veya gözlem araç gereçlerini kullanarak gözlemler.
2.Bir cismin şekil, renk, büyüklük ve yüzey özellikleri gibi duyusal özelliklerini belirler.
3.Gözlem için uygun ve gerekli araç,gereci seçip bunları beceriyle kullanır.
5.Nesneler veya olaylar arasındaki belirgin benzerlikleri ve farklılıkları saptar.
17.Basit araştırmalarda gerekli malzeme, araç ve gereçleri seçerek emniyetli ve etkin bir şekilde kullanır.

Etkinlikler
H Mercekler Her Yerde!

Öğrenciler; gözlük, büyüteç, mikroskop, teleskop, dürbün vb. optik araçlarda kullanılan mercek türlerini araştırırlar. Hangi tür merceğin nerelerde kullanıldığına örnekler verirler. Öğrenciler merceklerin hayatımızdaki yeri ve kullanım alanlarını kütüphane, internet, yetkili kurum/kişi vb. bilgi kaynaklarından araştırırlar. Bilgisayar kullanarak bir poster sunusu hazırlayıp bulgularını sınıfa sunarlar. Gözün yapısında da bir mercek olduğunu, bazı göz kusurlarının gözlük kullanımıyla nasıl giderildiğini araştırırlar

.H Merceklerle Neler Yapabiliriz?
Öğrenciler, öğretmen gözetiminde, güneşli bir havada bahçede veya sınıfta ince kenarlı mercek kullanarak gazete kağıdı yakmaya çalışır. Merceğin kâğıt üzerinde topladığı güneş ışığının kağıdın tutuşmasına sebep olduğunu gözlemleyerek, deneyi cam şişe ile tekrarlarlar. Öğrenciler, ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların ince kenarlı mercek görevi görerek yangın riski oluşturabileceğini fark ederler (4.4).
H Işık Bazen Yansıyor, Bazen Kırılıyor, Bazen hem Yansıyor hem de Kırılıyor
Öğrenciler, ışığın yansımasıyla ve/veya ışığın kırılmasıyla açıklanan olayları araştırırlar. Olaylar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gösteren bir poster hazırlar ve sunarlar (4.6).

H İki Mercekli Sistemler
Öğrenciler, iki ince kenarlı merceği uygun uzaklıklarda bir araya getirerek cisimlere bakarlar. Mercekler arasındaki uzaklığı değiştirerek net bir görüntü elde etmeye çalışırlar. Oluşturdukları sistemin hangi amaçla kullanılabileceğini tartışırlar. Aynı deneyi bir ince, bir kalın kenarlı mercek kullanarak denerler. Basit dürbün, teleskop ve mikroskop geliştirirler (4.5).ÖĞRENME ALANI:  CANLILAR VE HAYAT           
6.ÜNİTE  : İNSAN VE ÇEVRE


Kazanımlar

1.Organizmaların yaşadıkları alanlar ve bu alanlara insan etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.2.Bir ekosistemdeki canlı organizmaların birbirleriyle ve cansız faktörlerle ilişkilerini RESİM ÇİZEREK açıklar.
1.4.Ekosistemleri canlı çeşitliliği ve iklim özellikleri açısından karşılaştırır (BSB –5, 6).
1.6.Ülkemizde ve dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki ve hayvanlara RESİMLERLE örnekler verir  
1.8.Çevresinde bulunan bitki ve hayvanlara sevgiyle davranır (FTTÇ – 27,  TD- 5).
1.9.Ülkemizdeki ve dünyadaki çevre sorunlarından bir tanesi  hakkında RESİM ÇİZER ve sergilenir.; FTTÇ – 18, 20, 21, 26
Fen- Teknoloji- Tutum – Çevre (FTTÇ) Kazanımları:
22.Çevreyi ve yabanî hayatı koruma yöntemlerini bilir.                                                              
23.Çevreyi ve yabanî hayatı korumada hem bireylerin hem de toplumun sorumlu olduğunu bilir.          
24.Doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi gerektiğini bilir.
27.Çevre koruma il ilgili faaliyetlerin öneminin bilincine varır ve bu faaliyetlere katılır.     
Etkinlikler
H,    Yöremizin Zenginlikleri
Öğrencilerden yaşadıkları çevredeki biyolojik çeşitliliğe örnek olacak bitki örnekleri RESİMLER GETİRMELERİ istenir. Bu örnekler “Yöremizin Biyolojik Zenginlikleri” adı ile  sergilenir.
H Ağaçlar Benim Kardeşim!
Öğrencilere 4 ve 5. sınıflarda yaptıkları ağaç dikimi ve bakımı etkinliği hatırlatılır. Bu etkinliklerde diktikleri ağaçların ne durumda olduğu sorulur. Herhangi bir sebeple ağaç dikemeyen öğrenciler, ağaç dikimi ve bakımı konusunda cesaretlendirilir. Öğrencilere bir ağaca sarılıp sarılmadıkları sorulur. Cevap “evet” ise ne hissetliklerini anlatmaları istenir. Öğrencilerden bir ağaca sarılmaları, kulaklarını dayamaları, onların da bir canlı olduğunu hissetmeleri ve tüm bunlardan sonra canlıların korunmasının neden önemli olduğunu ortaya koyan bir resim yapması istenir  (1.8) , (BSB – 1, 7; TD).
H Sizleri de Bekliyoruz
Okul bahçesine ağaç dikilerek her öğrencinin bir ağacı olması sağlanır.
ÖĞRENME ALANI:  DÜNYA VE EVREN
7.ÜNİTE  : GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ : UZAY BİLMECESİ
MAYIS AYI ;
Kazanımlar
1. Uzayda bulunan gök cisimleri ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.Gök cisimlerini çıplak gözle gözleyerek özelliklerini belirler (BSB-1, 2, 4, 5, 6, 7).
1.2.Uzayda, çıplak gözle gözleyebildiğimizden çok daha fazla gök cismi olduğunu fark eder (BSB-8, 25; FTTÇ-1, 3, 16).
1.6.Güneş’in de bir yıldız olduğunu yazarak   ifade eder (BSB-2).
2.Güneş sistemi ve uzayla ilgili olarak öğrenciler;
2.6.Ay’ın, Dünya’nın uydusu olduğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar,
Etkinlikler
H Yıldızlarla Gezegenleri Kolaylıkla Ayırt Edebilirsin
Yıldız ve gezegenlerden oluşan resim katoloğunu sınıfa getirerek hangilerinin yıldız, hangilerinin gezegen olduğunu göstererek açıklar.
H Güneş de Bir Yıldızdır
Öğrenciler “Güneş ne tür bir gök cismidir?” sorusuna cevap arar. Öğrenciler, daha sonra Güneş’in özellikleri hakkında çeşitli kaynaklardan yararlanarak araştırma yapar, araştırma sonuçlarını sınıfa resimlerle  sunar (1.6).
H Güneş Sisteminde Bulunan Dokuz Gezegen
Belirlenen dokuz öğrenci, güneş sisteminde yer alan gezegenleri çeşitli kaynaklardan (ansiklopediler, kütüphane, video-CD, İnternet vb.) araştırır, her bir gezegenin Güneş’e olan uzaklığını ve belirgin özelliklerini (birbirlerine göre büyüklükleri, doğal uydu sayıları, etraflarında halka olup olmaması) sınıfa çeşitli şekillerde (poster, sunu vb.) sunar (2.4).
H Uydu Modeli Tasarlıyorum
Öğrenciler, yakın çevrelerinden edinecekleri malzemeleri kullanarak Dünya ve Ay’dan oluşan ve hareketlerini de temsil edebilen kendilerine özgü bir model tasarlar. Tasarladığı modeli hazırlayarak sınıfta sergiler (2.6).

HAZİRAN AYI;
Kazanımlar
3. Uzay araştırmaları ile ilgili olarak öğrenciler;
3.5.Teleskopların uzay gözlemi yapmadaki önemini fark eder
3.8.Astronotların uzayda pek çok alanda (fizik, kimya, biyoloji, tarım, eczacılık, balistik vb.) incelemeler yapan bilim insanı olduklarını yazarak belirtir
Etkinlikler

H Uçsuz Bucaksız Bir Mekân: Uzay
Öğrenciler, geçmişten günümüze kadar yapılmış uzay araştırmaları ve sonuçları hakkında çeşitli kaynaklardan (ansiklopediler, kütüphane, video-CD, internet vb.) elde edilen bilgi ve bulguları araştırır, sonuçlarını çeşitli şekillerde sunar (3.1).
H Çağımıza Yakışan Bir İsim Tamlaması: Uzay Teknolojisi

Öğretmen rehberliğinde uzay çalışmaları sayesinde günlük yaşamımızı kolaylaştıran araç ve gereçlerin (teflon, tükenmez kalem vb.) geliştirildiği belirtilir.

H Neil Armstrong İçin Küçük; Fakat İnsanlık İçin Çok Büyük Bir Adım...
Öğrenciler, insanoğlunun Ay’a yaptığı ilk yolculuk hakkında çeşitli kaynaklardan bilgi edinir. Edindikleri bilgileri sınıfa çeşitli şekillerde (poster, sunu vb.) sunarlar.

Öğrenciler, bu başarılı yolculuğun uzay çalışmaları, bilim ve insanlık açısından önemini tartışır. Konuyla ilgili varsa bir video-CD izlenir. Zaman zaman film durdurularak tartışmalar yapılır

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM  VE TEKNİKLERİ

1.Anlatım,2.Tüme varım,3. Tümden gelim,4. Grup tartışması,5. Gezi gözlem,6. Gösteri,7. Soru yanıt,8. Örnek olay,9. Beyin fırtınası,10. Canlandırma,         11. Grup çalışmaları,12. Gösterim,13.proje,14.Keşfetme,15. oyun oynama
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

A. Yazılı Kaynaklar:1. Fen Bilgisi Ders Kitabımız,2. Ansiklopediler,3. Güncel yayınlar,4. Resim, harita ve fotoğraflar,5. TÜBİTAK yayınları

B. Kaynak kişiler:1.Öğretmenler,2. Okul müdürü,3. Aile bireyleri,4. Çevremizdeki kurumlarda çalışanlar

C. Görsel Kaynaklar:1. Televizyon, VCD, ilgili CD’ler,2. Video3. Videokasetler,4. Etkinlik örnekleri,5. Bilgisayar vb. 6. Deney malzemeleri


ÖLÇME VE DEĞER LENDİRME


 4 Akran Değerlendirme Formu
 4 Öğrenci Gözlem Formu
 4 Kavram Haritası
 4 Yapılandırılmış Grid
 4 Açık Uçlu Soru
 4  Farkları Bul
 4  Eleştir-DeğerlendirFen Ve Tekn. Öğretmeni                                                                                   Okul Müdürü
Hiç yorum yok: