16 Ekim 2009 Cuma

yardımlaşma kurumlarımız nelerdir?

Yardımlaşma Kurumlarımız


Atalarımız toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermişlerdir. Bu nedenle çeşitli hayır kurumları ve vakıflar kurmuşlardır. Bu kuruluşlar çok çeşitli alanlarda hizmetler üretmiştir.

Toplumsal yardımlaşma için hizmet üreten kuruluşlardan bazıları resmi, bazıları da sivil toplum kuruluşlarıdır.

Resmi veya yarı resmi kuruluşlardan bazıları şunlardır:

1. Kızılay : Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde zarar görenlere destek olur.

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu: Fakir, öksüz, yetim ve kimsesiz çocuklara yardımcı olur. Onların barınma, gıda ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılar. Onları yetiştirip topluma kazandırır.


3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: Başbakanlığa bağlı olarak illerde valilikler, ilçelerde de kaymakamlıklar aracılığıyla çalışmalarını sürdürür. Yoksullara, para vb. yardımlar yapar.

Yeşilay
1920 yılında, İstanbul'da kurulmuştur. Amacı, Türkiye sınırları içinde, sigara, alkol ve bütün uyuşturucu alışkanlıklarını önlemektir.

Alkollü içkiler, uyuşturucu maddeler ve sigara insan sağlığı için çok tehlikeli olan maddelerdir. Bunları kullanan kişilerde zararlı maddelerin etkisi kan ve solunum yolu ile bütün vücuda yayılır. Zamanla insan iradesini zayıflatır. İnsanı çok genç yaşta hasta eder.

Gençleri içkiden ve benzeri zararlı alışkanlıklardan koruyan bu derneğin çalışmalarına yardımcı olmak başta gelen görevlerimizdendir.

Türk Hava Kurumu

Yurdumuzun kurtarıcısı, Büyük Önder Atatürk, 'İstikbâl göklerdedir.'diyerek havacılığa verdiği önemi belirtmiştir. 1925 yılında Atatürk tarafından kurulan bu kurumun başta gelen amacı, Türk gençlerine havacılığı sevdirmektir. Havacılığın sivil ve askerî alanlardaki önemini kavratmak ve gelişmesi için çalışmaktır.

Türk Hava Kurumu, amacı doğrultusunda Türkkuşu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak gençleri, havacılığın çeşitli dallarında yetiştirir. Uçak, planör, paraşüt ve model uçak kursları açar. Gençler arasında yarışmalar düzenler.

Türk Hava Kurumu, gelirini vatandaşların bağış, fitre ve zekâtlarından sağlar. Yurt savunmasında büyük önemi olan bu kuruma gönülden yardım etmek görevlerimiz arasındadır.

Millî Eğitim VakfıYurdumuzun kalkınmasında, çağdaş ve ileri ülkeler seviyesine yükselmesinde eğitimin rolü büyüktür. Yurdumuzda yaşayan vatandaşlarımızın en iyi eğitimi alması, millî eğitimin hedefleri arasındadır. Ancak, büyük yatırımlar gerektiren bu hizmetlerin tümünü devlet bütçesinden beklememek gerekir. 'Kendi okulunu kendin yap' kampanyası ile yurdumuzun her köşesinde olumlu sonuçlar elde edilmektedir.

Millî Eğitim Vakfı, hayırsever vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarım en iyi şekilde değerlendirmek için kurulmuştur (19 Şubat 1981).

Vakıf, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların her türlü eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Millî eğitimin gelişmesi için sosyal ve kültürel tedbirler alır.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

ihh da yardımlaşma kurumlarımızdan biridir