29 Aralık 2015 Salı

BEDEN DİLİ'NİN ŞİİR İLE ÇOK GÜZEL ANLATIMI

BEDEN DİLİ
Sert saçlılık sinirdendir
Dik başlılık kibirdendir
Akbaşlılık sabırdandır
Sokma boyun korkaklıktan

Kara saçlar sefadandır
Ağaraan baş cefadandır
Eğik omuz küfedendir
Açık ağız ahmaklıktan

Çirkin doğmak kaderdendir
Huysuz olmak pederdendir
Yatık kelle kederdendir
Geniş omuz erkekliktendir(Yiğitlikten)

Gözlüklü göz bilgidendir
Eğilen baş ilgidendir
Sallanan el sevgidendir,
Bağlanan el ürkeklikten.(Çekingenlikten)

Tebessümler duygudandır
Kol bağlamak kaygıdandır,
El bağlamak saygıdandır
Diz çökmesi korkakalıktan.

El ensede;gururdandır,
El arkada;onurdandır,
El kalçada ;sinirdendir,
El okşamak;yaltaklıktan


Bekir Sağır halk şairi

Hiç yorum yok: