7 Mart 2014 Cuma

Sosyal örgütler nelerdir? Sosyal örgütlerin isimleri

Örgüt: Ortak bir amaç veya bir işi gerçekleştirmek için bir araya gelen kurum ya da kişilerin oluşturduğu birliğe örgüt denir. Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace), Birleşmiş Milletler Örgütü gibi

Sivil Toplum Örgütünün Özellikleri:
*Gönüllük esasına göre çalışırlar.
*Çalışanların tek amacı topluma hizmet etmek, toplumun sorunlarına çözüm bulmaktır.
*Çalışanlar, hizmetlerinin karşılığında ücret almazlar.
*Çalışanlar görevlerini yaparken ast- üst ilişkisi içinde çalışmazlar. Her birey diğerleriyle dayanışma içindedir ve yardımlaşma ön plandadır.
*Devletin katkısı yoktur. Ancak örgütlenmelerini ve faaliyetlerini devletin koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleştirirler.
*Devletin yetersiz kaldığı hizmetlerde halkın yararına çalışmalar yaparlar.
*Masraflarını (ihtiyaçlarını), çalışmalara destek veren üyelerin bağışlarıyla karşılarlar.
*Oda, sendika, dernek veya vakıf adı altında faaliyet gösteriler.

ÜLKEMİZDEKİ BAŞLICA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:

Bir toplumda sivil toplum kuruluşlarının fazla ve çeşitli olması toplum için yararlıdır. Ülkemizde yakın amaçlarla çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları vardır.

1.Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:§ * Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)
* Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)
§ * Millî Eğitim Vakfı (MEV)
* Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
§ * Türk Eğitim Vakfı (TEV)
§ * Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)
§ * Türk Eğitim Derneği (TED)
§ * Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
§ * Türkiye Can Çocuklar Eğitim Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI(TEGEV)
1995'TE Suna Kıraç'ın öncülüğünde kurulmuştur. Kurduğu eğitim parkları ve öğrenim birimlerinin yanı sıra gezici öğrenim birimleriyle de hizmet vermektedir. Ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren en yaygın sivil toplum örgütüdür.

ANNE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI (AÇEV)
1993 yılında eğitim alanında projeler geliştirmek, uygulamak ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI (ÇEV)
Ülkemizde eğitimin yaygınlaşmasını ve çağdaşlaşmasını sağlamak amacıyla 1944 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Ülkemizin laik, akılcı, özgür ve demokratik niteliklerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜRKİYE CAN ÇOCUKLAR EĞİTİM KORUMA VE YAŞAM VAKFI (CANEV)

Engelli olan insanlara çocuk yaşlardan itibaren destek olmak ve sahip çıkmak, zihinsel engellilerin eğitim, tedavi, bakım, koruma ve sosyal hayata uyumları, rehabilitasyonları gibi hizmetleri yürütmek amacıyla Adana'da kurulmuştur.

ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLARA YARDIM DERNEĞİ (ERAM):

Zihinsel engelli çocuklarımızı eğiterek mümkün olduğunca topluma, sosyal hayata katmak ve yaşam kalitelerini daha da artırmak amacıyla kurulmuştur.

MİLLİ EĞİTİM VAKFI (MEV):

Milli eğitim Bakanlığına bağlı her kademede ve türdeki eğitim kurumlarında, eğitim ve öğretime maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamak üzere 1981 yılında kurulmuştur.

TÜRKİYE EĞİTİM VAKFI (TEV)
Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş insanlar tarafından kurulmuştur. Ülkemizde yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım etmek, ülkemize ve insanlığa katkılar yapacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED): Türk Eğitim Derneği, 1928 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulan bir dernektir. Dernek, öncelikle köklü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulduğu günden beri eğitim alanında faaliyet göstermekte olup, aynı zamanda yeterli maddi olanağa sahip olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemekte ve Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır.


İLKÖĞRETİM OKULLARINA YARDIM VAKFI (İLKYAR)

Özellikle köy çocuklarına; okuma heyecanı ve eğitimini daha ileri düzeyde sürdürme motivasyonu kazandırmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, kitap yardımı yapılmamış köy bırakmamak ve öğretmenler için programlar düzenlemek gibi faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

2.Sağlık Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:§ * Kızılay
§ * Yeşilay
§ * Türk Kalp Vakfı
§ * Türk Böbrek Vakfı
§ * Sigarayla Savaşanlar Vakfı
§ * Lösemili Çocuklar Vakfı
§ * Türk Diyabet Vakfı
§ * Fiziksel Engelliler Vakfı
§ * Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI:
Lösemi hastası çocukların sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarının karşılanması için kurulmuştur. Eğitim ve araştırma kurumları kurmak gibi amaçları da vardır.


TÜRK KALP VAKFI:
Kalp ve damar sağlığına ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizde kalp ve damar hastalıklarına neden olan etkenler hakkında sistemli araştırmalar yapmaktadır.


TÜRK BÖBREK VAKFI:
1985 yılında kurulmuştur. Toplumun eğitimini ve bilinçlendirilmesini sağlamak, böbrek sağlığı politikası ile bilimsel veri kaynağını oluşturmak gibi amaçları vardır.


KIZILAY

Kızılay 1868 yılında Hilal-i Ahmer adıyla devlet tarafından kurulmuş yarı gönüllü bir dernektir.Derneğe "Kızılay" adını Mustafa Kemal Atatürk vermiştir. Amacı yaralılara, felaketzedelere, zor ve muhtaç durumda olan kişilere, özelikle temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken kişilere yardımcı olmaktır.


Kızılay toplumun yararına kan bağışı kampanyaları düzenler, doğal afetlerin gerçekleştiği durumlarda gerekli önlemleri almaya çalışır.


YEŞİLAY:
Yeşilay alkol, sigara ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunma, bu tür bağımlılığı olanlara yardımcı olma görevini üstlenmiş önemli bir kurumdur.


TÜRK DİYABET VAKFI (TURDİAB):Türkiye Diyabet Vakfı, ülkemizde diyabetliler (şeker hastaları) için kurulmuştur. Diyabetlilerin takip ve tedavisinden sorumlu sağlık personeline eğitim hizmetleri sunmak, maddi sıkıntı çeken diyabetli hastalara olanakları ölçüsünde ücretsiz tedavi sağlamak, diyabet konusunda araştırmaları desteklemek, toplumu diyabet konusunda bilinçlendirmek gibi çalışmalar yapmaktadır.SİGARAYLA SAVAŞANLAR DERNEĞİ:
Sigaranın etkilediği halk kitlelerinin korunmasını, ülkemizde, dünyada sigaranın tamamen yok edilmesine öncülük yapmak amacıyla kurulmuştur.


FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI (FEV):
Engellilerin ekonomik, sosyal, psikolojik kültürel, sağlık ve hukuk sorunlarını ele almak, çözmek, yönlendirmek, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, protez gibi ihtiyaçların temininde yardımcı olmak, bu ihtiyaçları üretebilmek için tesisler açmak, engelliler için palan ve projeler hazırlamak amacıyla kurulmuş sivil toplum örgütüdür.


3.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:§ * Mehmetçik Vakfı
§ * Türk Hava Kurumu
§ * Kızılay
§ * Kimse Yok mu Yardımlaşma Derneği
§ * Darülaceze
§ * Can Suyu Yardımlaşma Derneği
§ * İnsani Yardım Vakfı
§ * Dost Eli Yardımlaşma Derneği


MEHMETÇİK VAKFI:

Vatanımızın ve ulusumuzun güvenliği için savaşta ve barışta, çeşitli şartlar altında görev yapan, erbaş ve erlerimizden şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybedenlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları gazi ve engelli Mehmetçiklere sosyal ve ekonomik destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.

DARÜLACEZE:
İstanbul'daki başıboş gezen çocukların, cami avlularında yatan kimsesiz ve sakatların bir araya toplanıp ıslah edilerek zanaat sahibi: yapılması ve kalan ömürlerini huzur içinde geçirmelerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur.

Kuruluşundan beri ibadete açık olan cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi olmayan bir hayır kuruluşudur. Din, dil, ırk, sınıf, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin herkese hizmet sunmaktadır.

4.İnsan Hakları Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:


§ * İnsan Hakları Derneği
§ * Kadın Haklarını Koruma Derneği
§ * Sokak Çocuklarını Koruma Derneği
§ * Tüketicileri Koruma Derneği
§ * Umut Çocukları Derneği

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER)

Tüketici haklarının yasallaşmasında ve korunmasında önemli roller üstlenmiş olan TÜKODER, 1990 yılında kurulmuştur.

TÜKODER, tüketici haklarının korunması, geliştirilmesi ve tüketicilerin kendilerini koruyabilmeleri için, toplumu bilinçlendirici faaliyetler yapmaktadır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD):
Ülkemizde, insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak, kişilere, kamuoyuna ve ilgili mercilere duyurmak, insan hakları konusunda bilimsel inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alandaki gelişmeleri izlemek amacıyla kurulmuştur

5.Doğal Afetlerde İlk Yardım ve Arama Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:· * Kızılay
· * AKUT (Arama Kurtarma Timi)
· * Arama Kurtarma Araştırma Derneği
· * Acil Tıp Derneği

ARAMA KURTARMA DERNEĞİ (AKUT)
Doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, başı dertte olan kişilere en kısa sürede ulaşmak kazazedelere temel ilkyardım desteğini sağlamak ve bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek amacıyla kurulmuştur.

7. Bilim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:· * Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV)
· * Türk Zeka Vakfı (TZV)
· * Tarih Vakfı
· * Türkiye Bilişim Vakfı

BİLİM VE SANAT VAKFI (BİSAV):

Özgür ve hoşgörülü bir çalışma, araştırma ve tartışma ortamında; evrensel, ulusal ve mesleki bilgi ve düşüncelerin sorgulanması, yeniden üretilmesi, yaygınlaştırılması ve insanlık yararına uygulanması yolunda kesintisiz çaba harcamak amacıyla kurulmuştur.

TÜRK ZEKA VAKFI (TZV):
Düşünme, algılama, verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma- geliştirmeye, bilim yatkın benzeri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olanak amacıyla kurulmuştur.

TARİH VAKFI:
Barış, karşılıklı anlayış ve çağdaş tarih bilincinin gelişmesi amacı ile kurulmuştur. Tarih Vakfı, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik, zenginlik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunmasını geniş toplum kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirmeyi amaçlar.

Çevre Alanında Faaliyet Gösteren Kuruluşlar:· * TEMA Vakfı (Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma Vakfı)
· * Doğal Hayatı Koruma Derneği Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL)
· * Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
· * Deniztemiz Derneği
· * Türkiye Çevre Koruma ve yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK)
· * Yeşil Barış Örgütü (Greenpeace)
TEMA VAKFI
Tema Vakfı, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfının kısa yazılışıdır. Düzenlediği ağaçlandırma kampanyalarıyla adından söz ettiren TEMA Vakfı erozyonla mücadeleyi ulusal bir görev olarak görmektedir. Faaliyetlerini sürdürürken resmi, özel ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI (ÇEKÜL)
ÇEKÜL, ülkemizin ve kültürel mirasını korumak amacıyla 1990 yılında kurulmuştur.

Doğal kaynakları, kültürel mirası ve insanı bir bütün olarak ele alan ÇEKÜL, doğal ve kültürel çevreyi korumak için kent, bölge ve ülke ölçeğinde projeler geliştirmektedir.

ÇEVRE KORUMA VE AMBALAJ ATIKLARI DEĞERLENDİRME VAKFI (ÇEVKO)
ÇEVKO, Türkiye'de çevrenin korunması, toplumsal gelişim ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir geri kazanım sistemini sanayinin öncülüğünde geliştirmeye çalışmaktadır.

DOĞAL HAYATI KORUMA DERNEĞİ:
1975'te Türkiye'nin olağanüs zengin bitki ve hayvan türleri ile bunların doğal yaşam alanlarının değerinin farkına varılması, koruma altına alınmasını sağlama amacıyla kurulmuştur.

GREENPEACE (YEŞİL BARIŞ)
1971'de kurulmuş ve dünyanın dört bir yanında doğal çevreyi tahrip edenlere karşı güçlü bir şekilde mücadele eden bir sivil toplum kuruluşudur. Greenpeace, çalışmalarını tam bağımsız olarak sürdürmek için devletlerden, şirketlerden ya da siyasi partilerden bağış veya sponsorluk kabul


29 yorum:

Adsız dedi ki...

çk gzl olmuşşşş

Adsız dedi ki...

çok harika olmuş süper

elife nur dedi ki...

çok gzl ödevlerimizi yapıyoruz

Adsız dedi ki...

harika teşekkürler

Adsız dedi ki...

wwwekimerabasüper sınavıma çalıştım

Adsız dedi ki...

süper

Adsız dedi ki...

çok güzel olmuş ödevlerde çok yardımcı oldu

Adsız dedi ki...

çok güzel senin sayende projem çok güzel olacak

tuğçe çetin dedi ki...

işime çok yaradı tşk ederm

tuğçe çetin dedi ki...

işime çok yaradı tşk ederm

Adsız dedi ki...

Çok teşekkür ederim süper olmuş emeğinize sağlık

Adsız dedi ki...

harika çok teşekkürler Allah razı olsun :D

Zilimanjero dedi ki...

Harika ödevim için süper oldu tşk

Zilimanjero dedi ki...

sssssssssssssssssüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüpppppppppppppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Adsız dedi ki...

ÇOK SEVİYORUM BU SİTEYİ

Ali Kurt dedi ki...

çok sagolun araştırma ödevimi yaptım sayenizde

Adsız dedi ki...

acayip güzel

Adsız dedi ki...

sonsuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz teşekkürler

Adsız dedi ki...

sonsuz thank you

Adsız dedi ki...

süper manyak site la bu çok sagolun

Adsız dedi ki...

Güzell ama uzun neyse süper

Adsız dedi ki...

çocukla ilgili yok bir dahakine onu da eklemeyi unutmayın!

Adsız dedi ki...

Teşekkürler...

gfhg dedi ki...

Thanks Sınawndan 100 Aldım :D:D:D:)))

gfhg dedi ki...

ghgffghfhfgfgf thanks

Adsız dedi ki...

Mükkemmel

Unknown dedi ki...

süper

Çınar İleri dedi ki...

süper

Çınar İleri dedi ki...

süper