7 Mart 2014 Cuma

Kullanım Amacına Göre Haritalar Kaça Ayrılırlar?

Kullanım Amacına Göre Haritalar:

  1. Fiziki Haritalar:
  2. Yer şekilleri, iklim, doğal bitki örtüleri vs. gibi fiziki özellikleri gösterirler.
  3. Beşeri Haritalar:
  4. Nüfus ve yerleşmelere ilişkin özellikleri gösterirler.
  5. Ekonomik Haritalar:
  6. Ekonomik etkinliklerin dağılışını gösterirler.
  7. Siyasi Haritalar:
  8. İdari bölünüşleri gösteren haritalardır.
  9. Özel Amaçlı Haritalar: Çok özel konulara yönelik haritalardır.
  10. Bunlara askeri haritalar, feomorfolojik haritalar örnek olarak verilebilir.

Hiç yorum yok: