7 Mart 2014 Cuma

Küçük ölçekle büyük ölçeğin arasındaki farklar?Konu anlatımı


BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR
Ayrıntı fazladır
Ayrıntı azdır
Dar alanları gösterir
Geniş alanları gösterir
Bozulma oranı azdır
Bozulma oranı fazladır
Payda küçüktür
Payda büyüktür
Küçültme oranı azdır
Küçültme oranı fazladır
İzohipsler arası yükselti farkı azdır
İzohipsler arası yükselti farkı fazladır
HARİTA ÖLÇEKLERİ

Ölçek iki şekilde gösterilir.

a. Kesir ölçek: Küçültme oranı kesirli sayılarla ifade edilen ve haritalarda en çok kullanılan ölçeklerdir. 1/500, 1/5.000, 1/50.000, 1/500.000 gibi.

Kesir ölçeklerde pay her zaman 1 dir. Paydada yer alan sayı ise, haritası çizilen alanın kaç defa küçültüldüğünü gösterir.

b. Çizik (Grafik) ÖlçekEşit dilimlere ayrılmış bir çizgi üzerinde harita üzerindeki uzunlukların gerçek uzunluklara oranının gösterildiği ölçeklerdir.

Herhangi bir yerin, kuşbakışı görünüşünün ölçeksiz ve kabataslak olarak bir düzleme aktarılmasına kroki denilmektedir. Harita ile kroki arasındaki fark, krokinin ölçeksiz, haritanın ise ölçekli olmasıdır.Hiç yorum yok: