11 Mart 2014 Salı

İnsan hakları nelerdir?

İNSAN HAKLARI

Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde;"Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir." denilmiştir.Bu hakların bazıları şunlardır;

Yaşama hakkı,
Konut edinme hakkı,
Çalışma hakkı,
Eğitim hakkı,
Mülkiyet hakkı,
Hak arama hürriyeti,
Din ve vicdan hürriyeti,
Bilim ve sanat hürriyeti,
Yerleşme ve seyahat hürriyeti,
Kişi hürriyeti ve güvenliği,
Düşünce ve kanaat hürriyeti.

İnsanların sahip olduğu bu haklar ellerinden alınamaz.

Hiç yorum yok: