11 Mart 2014 Salı

Hicretin islam dininin yayılması açısından önemi nedir?

Hicretin islam dininin yayılması açısından önemi nedir?


İslam tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olan Hicret olayı üzerine , Müslümanlar rahat bir nefes aldılar. Hz. Peygamber, Medinelilerle (yahudiler dahil) bir sözleşme yaptı. Tarihe " Medine Sözleşmesi " diye geçmiş olan bu bölgede , Hz. Muhammed , Müslümanlar ve Yahudilerin karşılıklı . ve vazifeleri belirtilmekte idi. Buna göre Yahudiler , din ve ibadetlerinde serbest olacaklar , Medine `ye bir düşman saldırısı olursa müslümanlarla birlikte şehri savunacaklardı.
Hz. Peygamber , Medine `de ilk islam Devleti`ni kurdu. Kurduğu devlete " Medine Site Devleti " denilmişti.

Hicretin Sonuçları

1-Müslümanlar Putperest ayakların baskısından kurtulmuştur.

2-İslam inkilâbının başlangıcı olmuştur.

3-Mekkelilerin Müslümanlar üzerindeki baskıları sona ermiş ve islamiyetin yayılması hızlanmıştır. Ensar ile Muhacir kardeş ilan edilmiştir. Hicretin yapıldığı yıl hicri takvimin başlangıcı ilan edildi.

1 yorum:

melikenur ataseven dedi ki...

teşekkür aderim