6 Mart 2014 Perşembe

Çocuk haklarını koruyan kurumlar nelerdir ?Çocukları Koruyan Kurum ve Vakıflar Nelerdir?Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Geleceğimizin Çocukları Vakfı
KIMSEV - Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Vizyon ve Misyon
Toplumun değişmesi ve gelişmesi
Artan, değişen ve gün geçtikçe çeşitlilik arz eden sosyal sorunları en aza indirgemek,
Bireylerin gelişimlerine ve toplumun değişen koşullarına uyum sağlamalarına destek olmak,
Sosyal bilinci geliştirmek,
Toplumdaki dezavantajlı kesimlere gereksinimleri doğrultusunda katkıda bulunmak gibi amaçlar gütmektedir.
Çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaşlılarımıza sürekli koruma ve bakım hizmeti yanında koruyucu, önleyici hizmetler sunarak toplum refahının arttırılması için çalışmak
İnsanların hakları olan kaynaklara ulaşmasını sağlamak
İnsanların problem çözme kapasitelerini geliştirmek
İnsanın ve toplumun yaşam kalitesini yükseltmek
Sosyal hizmet alanında çalışan gönüllü kişi ve kuruluşları, kaynakların etkin ve doğru kullanımı için ihtiyaç doğrultusunda gerekli noktalara yönlendirmek ve bu kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV)
1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır.
Kurup yaşattığımız “Çocukköyleri” ile ailesi olmayan veya terk edilen, kişisel varlığı tehdit altında olan, ihmal veya istismara uğramış, kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılmış korunmaya muhtaç çocukları (Koruncukları), toplumda başarılı bireyler haline getirmek ve ülkemizde yaşanan korunmaya muhtaç çocuklar sorununa da çözüm sunarak örnek teşkil etmek.

Amaç
Ülkemizin geleceği olan çocuklara gerek kamu gerekse özel kesimce sahip çıkıp, bedenen, ahlaken ve fikren olumlu gelişmeleri için maddi manevi destek sağlamak, güvenlik duygularının aşılanmasına, ileride toplum içinde yapıcı ve verimli kişilik kazanmalarına çalışmak ve bu doğrultudaki imkânların değerlendirilmesi neticesinde daha çok korunmaya muhtaç çocuğa daha kaliteli ve kapsamlı hizmet götürülerek bu çocukları topluma kazandırmak.

Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği
Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği; Nihai Faydalanıcı kitle olarak çocuk yuvarında toplu halde yaşayan 3-6 yaş grubundan başlayan kimsesiz çocuklar gözetilmektedir. Dernek marifetiyle, normal yaşam alanlarında kiralanan ve tefriş edilen evlerde 5 – 6 çocuk barındırılmakta; her evde 3 bakıcı bayan istihdam edilmektedir. Bu projeyle, çocukların sosyal hayata adapte olarak büyümesi, Türk aile yapısına uygun olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Amaç
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocukları topluma kazandırmak için Çocuk Köyü, Çocuk Evi, Çocuk ve Gençlik Merkezi, Özel Çocuk Yuvası, Ana Okulu, Yurt, Pansiyon, Bakım Merkezi, Gündüz Bakımevi, Okul, Kurs, Kişisel Gelişim Merkezi, Meslek Edindirme Eğitim Merkezi, Koruma ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Rehberlik Merkezi ve benzeri tesisleri açmak ve işletmek, bu müesseseleri açan ve işleten kişi ve kurumlara her türlü yardım ve destek almak ve destek vermek.
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar ve onların bakım ve eğitimleri konularında nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim merkezleri açmak.
Korunmaya muhtaç, yetim ve risk altındaki çocuklar için koruyucu aile bulunmasına yardımcı olmak.
Ailelerin korunmaya muhtaç ve yetim çocukların problemlerine yardımcı olmalarına yönelik proje ve programlar yapmak ve uygulamak.
Yetiştirme yurtlarından çıkan gençleri topluma kazandırmak ve uyum sağlamaları için rehberlik hizmetleri sunmak, istihdamlarına yardımcı olmak.
Aile ortamından kopmuş sokaklarda yaşayan, sorunlu, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, istismara uğrayan, evini terk etmiş, yetim kalmış, kanunla ihtilafa düşmüş, madde (tiner, esrar, eroin, alkol vb.) bağımlısı olan çocuk ve gençleri topluma ve ailelerine kazandırılmaları ile ilgili eğitim ve kültürel çalışmalar ve projeler yapmak ve uygulamak.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, aile sevgisi içinde kimsesiz çocukları barındırmak ve eğitmek, ruhen ve bedenen olumlu yönde gelişmelerini sağlamak ve yapıcı kişilikler kazanmalarına çalışmak hedefiyle, ilk Türk çocuk köyü “Bolluca Çocukköyü”nü 1992 yılında korunmaya muhtaç çocukların hizmetine açmıştır.
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, daha çok korunmaya muhtaç çocuğa daha kaliteli ve kapsamlı hizmet götürerek ülkemizin geleceği olan çocuklara sahip çıkıp, onları gerçekten topluma kazandırabilmek gayretindedir. 52 Bin m² arsa üzerinde inşa edilen Bolluca Çocukköyünde, Uluslararası SOS Çocuk Köyleri modeli uygulanmıştır. SOS Uluslararası Çocuk Köyleri Birliği, bugün içinde 29 Müslüman ülkenin de bulunduğu, dünyanın birçok ülkesinde çocuk köyleri kurulmasında öncülük eden ve bu konuda doğrudan destek veren bir yardım kuruluşudur.

Geleceğimizin Çocukları Vakfı
1997 yılında kurulan Geleceğimizin Çocukları Vakfı olarak, amacımız, başta korunmaya muhtaç çocuklar olmak üzere, her yaştan insanımızı yeniden topluma kazandırmak yönünde gereken her türlü yatırımı yapmayı ve tüm gerekli olanakları sağlamayı amaçlamaktayız. Çocuklarımızın her türlü eğitim ve öğretim giderlerini karşılayarak, insanca yaşayabilecekleri ortamlar yaratarak, okul, çocuk yuvası, aş evi ve sığınma evi gibi eğitim kurumları kurarak Türk insanının çağdaş düzeye ulaşmasında katkıda bulunmak için çalışmaktayız.
1997 yılında kurulan vakfımız, Edirnekapı, Halkalı ve Bahçelievler’de bulunan üç tane yurt binasını vakfımıza bağışlanan belediye arsaları üzerine vakfımız kaynakları ile inşa ettirmiş, Halkalı ve Bahçelievler yurt binalarını 1998 yılında SHÇEK ile imzaladığı protokol çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK) devretmiştir. Vakıf, yasalar gereği, hizmetlerini SHÇEK ile işbirliği içinde yürütmektedir. Yapılan protokolle vakfımıza yollanan, devlet tarafından koruma altına alınmış kimsesiz veya ailesi parçalanmış toplam 150 çocuğumuz ev-yuva haline dönüştürülmüş vakfımız binalarında barınmaktadır. Bu çocuklarımızın yaşam standardı vakfımız sorumluluğu altındadır. Biz yukarıda anlatılan devletin sağladığı imkanların çocukların gelişimine yetmediği gerçeğinden hareketle, Edirnekapı Çocuk Yuvasında Entegre Çocuk Bakım Sistemi (detayı için ‘Projelerimiz’ başlığını tıklayınız.) adını verdiğimiz sistemimizi uygulamaktayız ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını, üç ayrı kavram altında, fiziksel, ruhsal ve eğitimsel olarak bütünleşmiş bir şekilde ele almakta ve uygulanması için gerekli kadroları vakıf olarak istihdam etmekteyiz.

KIMSEV - Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı
Kısa adı KIMSEV olan Kimsesiz Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, 1997 yılında kuruldu. kuruluş amacı sokakta kimsesi olmayan veya kimsesi olupta sokağa itilmiş gençlerimizi barındırıp, okutup yetiştirip topluma kazandırmayı amaç edinen vakfımız bugün daha iyi hizmet verebilmek için toplumun bütün bireyleri ile el ele vererek bize ait olan bu gençlere hizmet edebilmek çabasındadır.
İsterseniz hemen hemen her gün karşılaştığımız ama görmediğimiz sokak çocuklarını kısaca tanıyalım; Çevremizde bizlerle birlikte vakit geçiren akşam olunca sığınacak hiçbir yeri içecek bir tabak çorbası, sıcak bir yatağı olmayan, soğukta titreyen, sıcakta terleyen yanında nazlanabileceği kimsesi olmayan, şefkatten uzak korumasız, sokağın bütün tehlikeleri ile beraber yaşam mücadelesi veren kişidir sokak çocuğu…
İşte bunun için sokakta caddede herhangi bir yerde karşılaştığımız gençlere acımak üzülmek yetmez bu gençlerin tinerci ve balici olmasını istemiyorsak sokakta onlardan çekinmeden yürüyebilmek onlara sevgi ve şefkat elimizi uzatmak bu çalışmaları yapan KİMSEV Korunmaya Muhtaç Kimsesiz Çocuklar Vakfı faaliyetlerini görmemiz bu faaliyetlerin içinde bir hizmet gönüllüsü olarak bulunmak düşüncesi ile yarın çok geç olmadan gelin KİMSEV e ne yapabileceğiniz kararını kendiniz verin.
Topluma faydalı gençler kazandırmak
Amacımız kimsesi olmayan veya kimsesi olupta sokağa itilmiş gençlerimizi barındırıp, okutup yetiştirip topluma kazandırmak. Yaşama mücadelesi veren çocuklarımızı korumak
Şefkatten uzak korumasız, sokağın bütün tehlikeleri ile beraber yaşam mücadelesi veren çocuklarımızı koruma altına almak.
El ele hizmet edebilmek
Toplumun bütün bireyleri ile el ele vererek bize ait olan bu gençlere hizmet edebilmek.UNICEF ne yapar?

Dünyada UNICEF
UNICEF, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınmanın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.
Küresel düzeyde, UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocukların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olanağını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışır. UNICEF’in çalışmalarının büyük bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olsa da, kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sahiptir.
UNICEF tamamen gönüllü olarak verilen fonlarla desteklenmektedir. Kurumun finansmanının üçte ikisi hükümetlerden, kalanıysa UNICEF Milli Komiteleri tarafından özel gruplardan ve bireylerden toplanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 36 UNICEF Milli Komitesi bulunmaktadır. Bu sivil toplum kuruluşları çocuk haklarını destekler, ortaklıklar kurar, bağışlar toplar ve UNICEF kartpostallarını ve ürünlerini satar.
UNICEF’in çalışmaları, hükümet temsilcilerinden oluşan 36 üyelik bir İcra Kurulu tarafından denetlenir. Bu kurul politikalar geliştirir, programları onaylar ve idari ve mali plan ve bütçelere karar verir. Kurulun üyeleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından seçilir.

Küresel öncelikler
UNICEF’in küresel öncelikleri şunlardır:
- tüm bebeklerin hayatta kalmasını ve tüm çocukların sağlık bakımı, beslenme ve duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyen bir ortam dahil olmak üzere uygun erken çocukluk bakımını almalarını sağlamak;
-- Çocukların haklarını hayata geçirmek, toplumda toplumsal cinsiyet eşitliğinin temellerini atmak ve geleceğin çocuklarının eğitimli annelere sahip olmasını sağlamak üzere kız çocukları da dahil olmak üzere tüm çocukların ilköğretimi tamamlamalarını sağlamak;
--Herkesi çocuklar için koruyucu bir ortam yaratma çabalarına dahil ederek tüm çocukları ve ergenleri şiddet, sömürü ve istismarın tüm biçimlerinden korumak;
-- HIV/AİDS’in gençler arasında yayılmasını önlemek ve HIV/AİDS’ten etkilenen çocuklara ve ailelerine yaşamlarını onurlu bir şekilde sürdürebilmeleri için yardımcı olmak;
--Çocuk hakları için ikna edici kanıtlar oluşturmak, kaynak yaratmak ve ortaklıklar kurmak, ve kız ve erkek çocuklarına yaşamlarını etkileyen kararlara katılmaları ve seslerini duyurmaları için azami olanak sağlamak.
Bu genel çerçeve içinde, UNICEF’in öncelikleri ve belirlediği hedeflere ulaşmak için kullandığı stratejiler, çocukların karşı karşıya oldukları sorunlara ve mevcut kaynaklara bağlı olarak ülkeden ülkeye değişebilmektedir.
Tüm ülkelerde, UNICEF, ayrımcılık veya sosyal dışlanma ile karşı karşıya olan çocuklar da dahil olmak üzere en korunmasız sosyal gruplara mensup olan veya kendilerini çok zor koşullarda bulan çocuklarla özellikle ilgilenmektedir.


Türkiye’de UNICEF
Türkiye, çocuk haklarını desteklemek ve bireylerden ve özel sektörden fon toplamak için bir UNICEF Milli Komitesi’nin yanında bir de çocuk refahıyla ilgili kilit alanlarda işbirliği program uygulayan bir Ülke Ofisi’nin bir arada bulunduğu tek ülkedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, Ülke Ofisi Hükümetle görüşülen, üzerinde anlaşılan ve imzalanan bir Ülke Programı temelinde faaliyet göstermektedir. Mevcut Ülke programı 2011-2015 dönemini kapsamaktadır.
Ülke programı altında, UNICEF Türkiye çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu ile birlikte çalışmaktadır; bunlar arasında Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK) yer almaktadır. UNICEF aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve yerel yönetimlerle ortak çalışmaktadır. Uygun yerlerde, Avrupa Birliği ve Dünya Bankası gibi diğer uluslararası kuruluşlarla bağlantı içinde çalışmalar yürütülmektedir. Üniversiteler ve araştırma kurumları, sivil toplum, medya ve bizzat çocuklar, Ülke programının uygulanmasında yer almaktadır.
Türkiye gibi büyük bir ekonomiye ve güçlü kurumlara sahip olan ülkelerde UNICEF çocuk ve ergenlere doğrudan hizmet vermemekte, bunun yerine çocuklarla ilgili politikaların oluşturulmasına ve bu politikaların uygulamaya konmasına yönelik mekanizmaların tasarlanmasına ve hayata geçirilmesine yoğunlaşmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, UNICEF uluslararası deneyimlerini paylaşmakta, mevzuat ve sistem değişiklikleri için savunu çalışmaları yapmakta, koordinasyon ve işbirliğini kolaylaştırmakta ve kaydedilen ilerlemenin izlenmesine ve çocuklara yönelik hizmetlerin sunumuna ilişkin tekrarlanabilir ve çocuk dostu modeller geliştirilmesinde ortaklarına teknik yardım sunmaktadır.
Genç, çocuk ve kadın haklarının hayata geçirilmesi için bilgi oluşturma ve yayma, kamu farkındalığını arttırma, politika tartışmalarını destekleme ve kaynak yaratma, Ülke Programı’nın ayrılmaz parçalarıdır. UNICEF ve ortakları, çocuk haklarını hayata geçirmek ve korumak için destek toplamayı, tamamlayıcı çabaları teşvik etmeyi ve hak sahiplerinin ve görev sahiplerinin becerilerini arttırmayı amaçlamaktadır. Ülke Programı sosyal içerme, insan haklarına saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim değişikliği hakkında farkındalık, acil durumlara karşı hazırlıklılık ve çocuk ve gençlerin aktif katılımı göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Kazanılan deneyimler belgelenerek diğer ülkelerle paylaşılmaktadır.

Hiç yorum yok: