12 Şubat 2014 Çarşamba

Peygamberimizin hicret etmesinin sebepleri nelerdir?Mekke’den Medine’ye Hicret (622)

Hicretin Nedenleri


Mekkelilerin Müslümanlara karşı baskılarını artırmaları ve İslâmiyet’in Mekke’de yaşanamaz hale gelmesi
Hz. Peygamberin İslâmiyet’i değişik yerlere yaymak istemesi


Hicretin Sonuçları


Medine’de İslâm site devleti kurulmuştur.
Muhacirlerle Ensar kardeş ilan edilmiştir. Böylece Müslümanlar arasında sosyal dayanışma artmıştır.
Müslümanların Medine’ye yerleşmeleri Mekkelilerin kullandığı Şam ticaret yolunu tehlikeye sokmuştur.
Müslümanlarla Yahudiler arasında savunma ittifakı kurulmuştur. Bu vatandaşlık antlaşması İslâm tarihinin ilk anayasası kabul edilmiştir.
Müslümanlar Mekkelilerin işkence ve baskılarından kurtulmuştur.
İslâmiyet Medine’de daha hızlı bir yayılma göstermiş, kısa zamanda
Müslümanlar büyük bir siyasal güç haline gelmişlerdir.

Hiç yorum yok: