12 Şubat 2014 Çarşamba

Hicri ve miladi takvimdeki 1 yıllık süresi belirlenirken esas alınan olay nedir

Hicri(Hicret) Takvimi:

Başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılını esas alır. Dini günleri belirlemede bu takvimi kullanmaktayız. Ay yılını esas alır.
Yılbaşı 1 marttır. 1 yıl 354 gündür.

Miladi (Milat) Takvim:


1926’dan beri kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. Miladi takvim Hz. İsa’nın doğuşunu sıfır olarak kabul eder.

Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:

Hicri Takvim Ay yılını, Miladi takvim Güneş Yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvim ise başlangıç Hazreti İsa’nın doğum tarihini “0” olarak kabul eder.

TAKVİM

İnsanlar zamanı bir bütün olarak görebilmek için takvimi geliştirdiler.Zamanı gün, hafta, ay, yıl ve yüzyıl gibi dönemlere böldüler.
Zamanın gün ay ya da yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye takvim denir.
Takvimi zamanımızdan 6000 yıl önce Mısırlılar bulmuştur. Mısırlılar Güneş yılını esas alan takvimi bulup kullanmışlar. Sümerliler ise ay yılını esas alan takvimi bulup kullanmışlardır.
Dünya’nın Güneş etrafındaki dönüş süresini esas alan takvime Güneş takvimi(365 gün 6 saat), Ay’ın kendi etrafında dönüş süresini esas alan takvime de Ay takvimi (354 gün) oluşturulmuştur.
Her toplum kendi takvimini oluştururken kendileri için önemli saydıkları bir günü başlangıç olarak kullanmıştır.


Bugün kullanılan takvim çeşitleri:

Masa takvimi
Cep takvimi
Duvar takvimi
Gemici takvimi
Türklerin Kullandıkları Takvimler:
12 Hayvanlı Türk Takvimi
Celali Takvimi
Hicri(Hicret) Takvimi
Rumi Takvim
Miladi(Milat) Takvim

12 Hayvanlı Türk Takvimi:
Türklerin kullandığı en eski takvimdir. Güneş yılını esas alır. Bu takvimde her yıl bir hayvan adıyla anılıyordu.
Celali Takvimi: Büyük Selçuklular zamanında Melik Şah tarafından hazırlatılan bu takvim, güneş yılına göre hazırlanmıştı.
Hicri(Hicret) Takvimi:
Başlangıç olarak Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılını esas alır. Dini günleri belirlemede bu takvimi kullanmaktayız. Ay yılını esas alır.
Yılbaşı 1 marttır. 1 yıl 354 gündür.
Rumi Takvim:
Osmanlı devletinde resmi ve mali işlerde kullanılmak üzere 19. yüzyıl başlarından itibaren yürürlüğe giren takvimdir. Güneş yılını esas alır.Yılbaşı 1 marttır. 1 yıl 365 gündür.
Miladi (Milat) Takvim:

1926’dan beri kullandığımız takvimdir. Güneş yılını esas alır. Temeli Mısırlılara dayanır. Miladi takvim Hz. İsa’nın doğuşunu sıfır olarak kabul eder.
Osmanlı Devleti hem Güneş hem de Ay yılına göre hazırlanmış takvimler kullanılırdı.
Hicri Takvimle Miladi Takvim Arasındaki Farklar:
Hicri Takvim Ay yılını, Miladi takvim Güneş Yılını esas alır. Bu yüzden ikisi arasında 11 gün fark vardır.
Başlangıç tarihleri farklıdır. Hicri takvimde başlangıç tarihi Hazreti Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği tarih olan 622 yılıdır. Miladi takvim ise başlangıç Hazreti İsa’nın doğum tarihini “0” olarak kabul eder.
26 Aralık 1925 tarihinde kabul edilen kanunla hicri ve Rumî takvim kaldırılarak yerine Miladi takvim, alaturka saat yerine de uluslararası saat kabul edildi.

Hiç yorum yok: