25 Şubat 2014 Salı

Güzel davranışlar 2. sınıf hayat bilgisi konu anlatımı

Ailesi,akrabalarını ve yakın çevresindeki insanların etik değerlere önem verdiğini gözlemler.Etik davranışlar güven duygusunu güçlendirir.Etik davranış:Bütün herkes tarafından kabul gören güzel davranışlara etik davranış denir.Örneğin:yaptığımız bir hatadan özür dileme,yalan söylememe,hastaları ziyarete gitme,yapılacak eğlencelerde komşumuzdan izin alma,komşularımızı rahatsız etmeme,birbirine yardımcı olma,arkadaşlarını ve ailesini üzmeme,oyunlarda arkadaşlarına haksızlık yapmama bu tür davranışlar etik davranışlardır.Etik olmayan yani bütün toplum tarafından kabul edilmeyen davranışların da güven duygumuzu zedelemektedir.
  Dürüstlük,saygı,sevgi,hoşgörü,yardımlaşma ve dayanışma gibi etik değerlerin aile bireylerimiz,yakın çevremiz ve arkadaşlarımızla aramızdaki güven duygusunu geliştirirken etik olmayan davranışlarda güven duygusunu zedelemektedir.

ETİK DAVRANIŞLAR:
*Dürüst olma
*Sır saklama
*Hoşgörülü olma
*Adaletli olma
*Saygılı olma
*Yardımlaşma
ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR:
*Hırsızlık
*Yalancılık
*-Ayrımcılık,
*Kayırma,
*Rüşvet,
*Yıldırma-Korkutma,
*İhmal,
*Sömürü,
*Bencillik,
*Yolsuzluk

Hiç yorum yok: