27 Şubat 2014 Perşembe

Bir milletin güzel sanatlara önem vermesi ve bu alanda gelişme göstermesi neden önemlidir?Bir milletin ileri seviyelere ulaşabilmesi için sanata önem vermesi gerekmektedir.Bir devletin çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşabilmesi için sanata önem vermesi gerekir.
Bir milletin çağdaş bir seviyeye ulaşmasında, güzel sanatların da önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” diyerek, milletlerin oluşmasında ve ileriye gitmesinde güzel sanatların büyük etkisine dikkati çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin Türk kültürü olduğuna inanan Atatürk’e göre, “Güzel sanatlarda başarı, bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delili”dir.

Atatürk, 1 Mart 1923’te TBMM’de yaptığı bir konuşmada güzel sanatlara ilişkin görüşlerini açıklarken, “Vatanın önemli merkezlerinde modern kitaplıklar, müzeler, konservatuarlar, güzel sanat sergileri kurmak” gerektiğini ve amacını ortaya koymuştur.

Kaynak:www.ataturkdevrimleri.com

Hiç yorum yok: