16 Şubat 2014 Pazar

Atatürk inkilapları ekonomi alanında yapılan inkilaplar nelerdir?Konu anlatımı

 Ekonomi Alanındaki İnkılaplar
ü İzmir I. İktisat Kongresi ve Misak-ı İktisadi’nin kabulü 17 Şu­bat 1923)
ü Özel girişimlerin desteklenmesi
ü Sanayiyi teşvik edecek kanunların çıkarılması
ü Yurtta hammaddesi olan sanayi kollarının geliştirilmesi
ü İlk özel bankanın (İş bankası) kurulması (1924)
ü Aşar (öşür) vergisinin kaldırılması (17 Şubat 1925) –
v Köylü rahatladı.
ü Kabotaj Kanunu'nun kabulü (1 Temmuz 1926)
v Denizlerimizde ve limanlarımızda ticaret yapma hakkının alınması
ü Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun kabulü(28 Mayıs 1927)
ü Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması (1934) -
ü Devletçi ekonomik bir politika izlenmiştir.
ü Etibank ve Maden Tetkik Arama (1935) Enstitüsü'nün kurulması

Hiç yorum yok: