2 Ocak 2014 Perşembe

Taş Mescid ile ilgili bilgi verir misiniz?

Çankırı'da Selçuklu Dönemi'nden kalma en önemli yapıdır.
Moloz taştan yapılması sebebiyle tamamen yıkılmış olan şifahane kısmı, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alâeddin Keykubat zamanında Çankırı Atabeyi (Valisi) Cemalettin Ferruh tarafından 1235 yılında yaptırılmıştır. Cemalettin Ferruh şifahaneye ilave olarak 1242 yılında bir dâr-ûl hâdis inşa ettirmiştir. Halk dilinde bu yapı Taş Mescit olarak isimlendirilmektedir.

Mimari özelliğinin yanı sıra yapıya kültürel anlamda ve plastik sanatlar açısından önem kazandıran bir diğer husus ise, biri yapı üzerinde, diğeri bağımsız heykel görünümünde olan iki adet figürlü taş parçanın varlığıdır. Birbirine dolanmış iki yılanın tasvir edildiği ve günümüzde “Tıp Sembolü” olarak kullanılan birinci parça yapı üzerinde bulunmaktadır. Çankırı Müzesinde sergilenen ikinci parçada ise günümüzde “Eczacılık Sembolü” olarak kullanılan kupaya dolanmış yılan figürü bulunmaktadır.

Eser uzun yıllar Mevlevihane olarak da kullanılmıştır.
UlaşımÇankırı Merkez
kaynak:kurumsal.kulturturizm.gov.tr/turkiye/cankiri/gezilecekyer/tas-mescit

Hiç yorum yok: