22 Ocak 2014 Çarşamba

Osman Bey dönemindeki siyasi gelişmeler nelerdir?Konu anlatımı

* Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'dir.

* Ertuğrul Gazi'nin vefatı üzerine Kayı Boyu'nun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirildi.

* Osman Bey, Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliği'nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı (1291).

* Bu tarihten itibaren Osman Bey, Türkiye Selçuklularının uç beyi haline geldi. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat'ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine, Anadolu'da ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan Osman Bey, topladığı beylik kurultayı kararı ile 1299'da bağımsızlığını ilan etmiştir.

Anadolu Türk Beylikleri ile iyi geçinme siyaseti izleyen Osman Bey, Anadolu'da dini ve siyasi güçleri olan Ahilerin lideri Şeyh Edebali'nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı.

* Osman Bey beyliğin başına geçtiği sıralarda, Bizans içte ve dışta bazı sorunlarla uğraştığı için Anadolu topraklarıyla ilgilenemiyordu. Bu dönemde Bizans'ın elinde Marmara'nın doğusu ve güneyinde Bursa, Bilecik, İznik ve İzmit gibi önemli merkezler bulunuyordu. 

Osman Bey, bu bölgede bulunan ve merkezi dinlemeyen Bizanslı tekfurlardan (valilerden) Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir'i aldı.

* Osman Bey'in tekfurların elindeki kaleleri alarak İzmit'e kadar ilerlemesi üzerine Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey üzerine kuvvet yolladı ise de, bu kuvvetler Koyunhisar Savaşı'nda Osmanlı kuvvetlerine yenilmişlerdir (1302). 

* Bu savaşta Osmanlı ve Bizans kuvvetleri ilk defa karşı karşıya gelmiş ve çağdaş bazı kaynaklar Osman Bey'den ilk defa bahsetmiştir. 

* Savaştan sonra Bursa civarındaki Kite Kalesi alınarak Bursa'nın üç tarafı Osmanlılar tarafından çevrilmiş ve kale denetim altına alınmıştır.

* Mudanya'nın 1321'de fethi ile Bizans'ın Bursa ile bağlantısı kesilmiş fakat, Osman Bey'in bu sırada hasta olması Bursa'nın fethini geciktirmiştir.

* 1326'da Orhaneli Kalesi alındıktan sonra Bizans'tan yardım alma ümidini kesen Bursa tekfuru, şehri Osmanlılara teslim etmiştir. 

* Bursa'nın alınmasından kısa bir süre önce vefat eden Osman Bey vasiyeti üzerine Bursa'ya gömülmüştür.


Osman Bey dönemindeki önemli olaylar;

* Osman Bey döneminde fetihler gönüllü Türkmen birlikleriyle gerçekleştirilmiştir.

* İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde basılmıştır.

* İlk vergi Osman Bey zamanında alındı.

* Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'den 4.800 km kare olarak aldığı toprakları oğluna 16.000 km kare olarak devretti.

Hiç yorum yok: