13 Ocak 2014 Pazartesi

Oruç ibadeti ile ilgili sorular ve cevapları

1.Soru-Oruç ne demektir ?
Oruç Lüğatta:Tutma demektir.
1.Delili: “Rahmana oruç tutmaya(konuşmamaya) adak ettim” (Meryem 26)
Istılahta: Belirli bir zamanda (ramazan) bir kimsenin salih bir niyetle yemeden, içmeden, cinsi münasebetten uzak durarak yapılan ibadettir.
1.Delili: “Bakara 187)

2.Soru Oruç tutmanın Kuran ve sünnetten delillerini söyler misiniz ?
Ramazan orucu Kuranın, sünnetin, icmanın hükmü ile her müslümana farzdır. Oruç İslam rükünlerinin bir rüknüdür.
1.Delili: “Ey İman edenler ! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi takva sahibi olasınız diye size de farz kılındı.” (Bakara, 183)
2.Delili: Rasulullah şöyle buyurmuştur: “Oruç kalkandır” (Buhari-Müslim-Ebu Davud)
3.Delili: Ebu Umame bir gün Rasulullah’a gelerek Ey Allah Rasulu! bana bir amel söyle onu yapayım ve onunla cennete gireyim Bunun üzerine Rasulullah şöyle buyurdu “ eşi benzeri olmayan oruç tut.” Sonra ikinci defa geldim ve aynı şeyi söyledim, şöyle buyurdu; “Oruç tut.” (Ahmed bin Hanbel, Nesai, Hakim sahihtir )

3.Soru-Oruç tutmayı inkar edenin hükmü nedir ?
Bir kimseye oruç tutmanın farzlığı, kuranın ayetleri ve Rasulullah’ın sünnetleri ışığında farz olduğu beyan edildikten sonra inkar ederse, bilinçli bir şekilde oruç tutmadığını ifade ederse bu insanın meşru özrü olmaz, (Allah korusun ) bu insan İslam dininden çıkar kafir olur.

4.Soru-Oruç ne zaman Müslümanlara farz kılındı ?
Oruç Müslümanlara hicretin 2. senesinde farz kılındı.

5.Soru-Oruç kime farzdır ?
Oruç, Müslüman akıl baliğ, mukim olan, güç yetiren erkekle, hayızlı ve nefse olmayan kadına farzdır.

6.Soru-Oruç Müslümanlardan olup da hangi konumdakilere kime farz değildir ?
Çocuklara, hastalara, yolculara, hayızlı kadınlara, nefse kadınlara, yaşlı insanlara, hamilelere, emzikli kadınlara,

7.Soru-Kafirlere, müşriklere, delilere oruç farz mıdır
Asla onlara farz değildir. Zira, müslüman olmayanların oruç tutmaları farz hükmünde değildir. Oruç bir ibadettir. İbadetlerde Müslümanlar üzerine farzdır.
1.Delil: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur “üç insandan kalem kalkmıştır(günah yazılması) aklı yerine gelinceye kadar deliden, uyanıncaya kadar uyuyandan, ihtilam oluncaya kadar çocuktan.


8.Soru-Oruç tutmanın müslümana kazandırdığı hayır nedir ?
Rasulullah buyuruyor ki: “Herhangi bir kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, bu günün orucu sebebiyle Allah o kulun yüzünü ateşten muhakkak yetmiş yılık yol kadar uzaklaştırır.” (İmam Müslim )

9.Soru-Oruç tutmaktaki amaç nedir ?
Müslüman orucunu Allah ve Rasulu emrettiği için tutar. Allah ve Rasulunun emrettiklerinde hayır ve yasakladıklarında ise şer vardır. Müslüman oruç tutarken nefsini şehevi arzulardan alıkoyar, açlık ve susuzlukla nimetlerin değerini anlar, dilini küfür-şirk-haram-batıl sözlerden arındırır, oruç kalbe takva bedene salih amel aşılar. İsyan ve inat tohumları oruç ibadeti ile temizlenir.
10.Soru-İbn Kayyim orucu nasıl tanımlar ?
Oruç, takva sahiplerinin gemi, muhariplerin kalkanı, iyilerin ve Allah’a yakın olanların bahçesidir. Oruç, kul ile Rabbi arasında bir sırdır.

11.Soru-Müslümanlar oruç tutmaya ve bayram etmeye nasıl başlar sünnetten delille ispat ediniz?
Müslümanlar, Hilalin görünmesi ile oruç tutmaya, ramazanın son gününde hilalin görünmesi ile de ramazan bayramına başlarlar. Müslümanlar, ibadetlerini, ibadet şekillerini, ibadet vakitlerini, Allah ve Resulüne götürmek zorundadırlar. Allah ve Resulünün dışında kimsenin ibadetler üzerinde sınır koyma, ekleme, çıkarma, vakitlerini belirleme hakları yoktur. Hiçbir beşeri sistemin ve kişilerin Müslümanlar üzerinde velayet yetkisine sahip değildir. Bu yüzden Hilalle belirlenmeyen Ramazan günlerinin hiçbir şeri delili yoktur.
1.Delili:Abdullah İbn Ömer diyor ki, “ (Sahabiler) hilali gözetliyorlardı Ben Hilali gördüm ve bunu Rasulullah’a haber verdim, (bunun üzerine) oruca başladı ve herkese de emretti.” (Ebu Davud, Hakim, İbn Hibban, sahihtir )
2.Delili: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur“ Hilali görünce oruç tutun, yine hilali görünce de(ramazanın son gününde)iftar edin Eğer hilal bulutlu bir günde görünmezse de ramazanı 30 güne tamamlayın. “ (Buhari-Müslim )

12.Soru-Kimler oruçlarını kazaya bırakabilirler ?
Hasta olanlar, yolcular, bu iki insan ramazan oruçlarını tutmaya güç yetirmezlerde yerler ve en kısa zamanda kazalarını eda ederler. Allah hastalara ve yolculara ruhsat vererek onlara rahmetini, lütfünü göstermiştir. Bu durumlarda Allah emri akli mantığımızın hoş gördüğünden daha hayırlıdır.
1.Delil: “Kim de hastalanır veya yolculukta olursa, o günler sayısınca diğer günlerde tutsun.” (Bakara 185)
2.Delil: Hamza Eslemi Rasulullah’a “Ey Allah Rasulu, seferde oruç tutmaya kendimde güç buluyorum, tutarsam bana bir günah var mıdır dedi, Rasulullah (s.a..v) “Seferde oruç tutmak Allah’dan (kullarına) verilen bir ruhsattır, kim tutmazsa güzel olur, kim de tutarsa üzerine günah yoktur.” (Müslim)

13.Soru-Hayızlı ve nefse halinde olan kadınların ramazanda yapmaları gerekeni sünnetten delil açıklar mısınız?
Rasulullah’ın sahih hadisi ve Alimlerin icması ile, Hayızlı ve nefse kadınlar oruç tutamazlar. Onlar oruç tutmuş olsalar bile oruçları makbul değildir. Oruçları batıldır. Onların kılmadıkları oruçları kaza etmeleri vaciptir.
1.Delil: Aişe Annemiz diyor ki, “Rasulullah döneminde hayızlı olduğumuz zamanlarda tutamadığımız oruçları kaza etmekle, kılmadığımız namazları da kaza etmemekle emrolunduk.” (Buhari-Müslim )

14.Soru-Bayram günü oruç tutmak caiz midir ?
Kimi Müslümanlar sünnete uymayarak beşeri düzenlerin emri ile oruca başlamaktalar ve bu yüzden de sünnetle amel eden Müslümanların bayram günlerinde oruç tutmaktalar, bu ise haramdır. Müslümanların bayram gününde oruç tutmamalarını Rasulullah emretmiştir.
1.Delil: “Rasulullah iki günde oruç tutmayı yasakladı, ramazan bayramında ve kurban bayramının (ilk günlerinde) ” (Ahmed bin Hanbel ve diğer sünen kaynakları)

15.Soru-İftar vaktinde yapılması gereken nedir ?
İftar saatinde yapılması gereken sünnetten emir dua etmektir.
1.Delil: “Oruçlu için iftar vaktinde red olunmayan dua vardır.” (İbn Mace)

16.Soru-Ülkemizde iftar vaktini duyurmak için yüksek tepelerden veya kalelerden top atıyorlar sünnet midir ?
Sünnet olan İftar vaktinde mescidlerden ezan okumaktır. Bu yüzden Tepelerden ve kalelerden atılan toplara itimat etmemek lazım bu bir bidattir. Rasulullah’ın, sahabilerinin, Müçtehid imamların emri ve yaptıkları bir fiil değildir.


17.Soru-Teleskoplarla görülen hilal bizzat gözle görülen hilal hükmünde midir ?
Teleskopla görülen hilalde bizzat gözle görmek gibi hükmündedir.

18.Soru-Hilali çıplak gözle gözlemeyip, yıllara göre ay hesabı yaparak ilan etmek sünnet midir ?
İmam İbn Teymiyye’yi dinleyelim:
“Ay hesabı yaparak ramazana itimat etmek, sahih sünnette ve sahabenin eserlerinde olmayan açık bir bidat olduğunda şüphe yoktur. Kim bunu yaparsa şeriatın yolundan sapmış, bidatçi olmuş olur.”

19.Soru-Rasulullah’ın iftar vaktinde ettiği dua hangi duadır ?
1.Delilim: “Allahım ! senin için oruç tuttum, senin rızkınla iftar ettim.” (Tirmizi)
2.Delilim: “Allahım ! her şeyi kuşatan rahmetinle isterim, beni affet.” ((İbn Mace)

20.Soru-Yalan söyleyen, batılı destekleyen, namazını kılmayan kimsenin Allah orucuna gerek duyar mı ?
Allah yalan söyleyenin, batılı destekleyenin, namaz kılmayanın, haram mekanlarda oturanın, şirk amellere karışanların, müşriklere dost olanların, Allah ve Resulüne muhalif olanlara sevgi duyanların tuttuğu oruçları kabul etmez. Allah ihlaslı, muttaki, ibadetini sırf Allah için yapan, sünnet ehli, olanların oruçlarını kabul eder.
1.Delil:Allah hakka muhalif olan sözü ve ameli terk etmeyenin, başkalarının hakkını gözetmeyenin, yemekten içmekten kesilmesine ihtiyaç duymaz. “(Buhari)
2.Delil: “ Oruç yemekten içmekten kesilmek değildir, Bilakis, oruç boş konuşmaktan ve batıl söylemekten uzak durmaktır. Biri sana oruçlu iken söverse veya haksızlık ederse, deki ben oruçluyum ben oruçluyum.” (İbn Huzeyme-İbn Hibban-Hakim sahihtir.)

21.Soru-Müslüman günün ilk vaktinden son vaktine kadar oruçlu iken misvak kullanabilir mi ?
Müslüman günün ilk anından son anına kadar misvak kullanabilir, sünnettir. Buna muhalif olan deliller ise sahih değildir.
1.Delil: “Misvak kullanmak oruçlunun en hayırlı özelliklerindendir.” (İbn Mace)
2.Delil: Amir bin Rebia diyor ki; “Rasulullah’ı sayamayacağım kadar çok kere oruçlu olduğu halde dişlerini misvakladığını gördüm.” (Tirmizi, Ebu Davud, Ahmed bin Hanbel, İbn Huzeyme )

22.Soru-Ramazan ayında kuran okumak sünnetten midir ?
Ramazan ayında kuran okumak sünnettendir.
Cebrail her ramazan Rasulullah’a kuranı öğretir, onu dinlerdi. (Buhari )

23.Soru-Kişi sıcak yaz günlerinde açlık ve susuzluktan dolayı başına su dökse, yıkansa orucu bozulur mu sünnetten delille ispat ediniz ?
Kişi açlık ve susuzluktan dolayı yıkansa, başını yıkasa orucu bozulmaz.
1.Delili: “Sahabeden birisi “Peygamber’in (s.a.v.) oruçlu iken susuzluktan veya açlıktan dolayı başına su dökerken gördüm” demsi delildir. (Ahmed Bin Hanbel-Ebu Davud )

24.Soru-Oruçlu bir erkek hanımını öpse orucu bozulur mu sünnetten delille ispat ediniz ?
Oruçlu bir müslümanın hanımını öpmesi orucunu bozmaz. Müslümanın oruçlu iken cima dışında ki hanımıyla oynaşmaları asla orucunu bozmaz.
1.Delil:Aişe Annemiz diyor ki; “Rasulullah (s.a.v.) oruçlu olduğu halde öper idi ve o nefsine tamamıyla sahip olanınızdı.” (Müslim )

25.Soru-Bir kimse unutarak yese ve içse orucu bozulur mu ?
Bir müslüman kimse unutarak yese, içse, orucu bozulmaz.
1.Delil: “Kim unutarak yemek yese ve içse orucunu tutmaya devam etsin, Çünkü Allah onu yedirmiş ve içirmiştir.” (Buhari-Müslim-Ebu Davud )

26.Soru-Mezi orucu bozar mı ?
Mezi azda olsa çokta olsa orucu bozmaz.
1.Delil:Aişe Annemiz diyor ki; “Rasulullah (s.a.v.) oruçlu olduğu halde öper idi ve o nefsine tamamıyla sahip olanınızdı.” (Müslim )

27.Soru-Cunub bir insanın oruç tutması caiz olur mu sünnetten delille ispat ediniz ?
Cunub bir halde kişi sabahlarsa bu halde de oruç tutabilir. Bu kimsenin orucuna bir zarar gelmez.
1.Delil: Rasulullah’ın iki zevcesi şöyle demişlerdir: Şu muhakkak ki Rasulullah (s.a.v.) ramazanda ihtilamdan değil, ehline cimadan dolayı Cunub olduğu halde sabah vaktine girdiği olurdu da sonra kendisi oruç tutardı.” (Müslim )

28.Soru-Kan aldırmak orucu bozar mı ?
Kan aldırmak orucu bozmaz. Bu sebeple kan vermek de orucu bozmaz. Ancak alimler arasında bu konuda ciddi ihtilaf edilmiştir. Rasulullah’ın kan aldıranın ve kan alanın orucu yoktur.” sözünü delil alanlar hacamat ettiren ( kan verdirmesi bedenini zayıflatmasından dolayı ) ve hacamat yapanın ( kanı emerek çektiğinden boğazına kan gitme zannından dolayı) orucunun bozulacağını söylemişlerdir. Bu durum hacamatla alakalıdır. Eğer kişinin burnundan, ağzından, dişinden az parça kan gelirse bu orucu bozmaz. Kan tahlili, şeker tahlili için alınan parmak ucundan kan ise aynı şekilde oruç bozulmaz.
1.Delil: Rasulullah hacamat (kan aldırmak) yaptırdı ve oruçtu.” (Buhari)
2.Delil: Ummu Alkame diyor: “ Aişe yanında hacamat yapardık bizi bundan alıkoymazdı” (Buhari)

29.Soru-Göze Sürme çekmek orucu bozar mı ?
Göze sürme çekmek orucu bozmaz. Rasulullah, Sahabe, Tabiin, alimlerin cumhuru sürmenin orucu bozmadığını beyan etmişlerdir.
1.Delil: Aişe (r.a.) diyor ki“Rasulullah gözüne ramazanda oruç iken sürme çekerdi.” (İbn Mace)
2.Delil: Bir sahabi gelerek “ gözümde ağrı var sürme çekebilir miyim dedi, Rasulullah çekebilirsin evet dedi.” (Tirmizi )

30.Soru-Kusma orucu bozar mı sünnetten delille ispat ediniz ?
Kusmak orucu bozmaz. Az olsun çok olsun Kusma orucu bozmaz. Kusmanın çoğu bozar çoğu bozmaz görüşünü doğrulayan, Rasulullah’dan, sahabeden, delil bulunmamaktadır. Kusmanın orucu bozmadığını söyleyenler, Ebu Hureyre, İbn Abbas, İkrime, Said ve İmam Buhari’dir.
1.Delil: “Kim kendiliğinden kusarsa, orucunu kaza etmesi gerekmez. Kim de kasten kusarsa, orucunu kaza etsin.” (İbn Huzeyme-İbn Hibban-Hakim sahihtir.)
2.Delil:İbn Abbas rivayetten diyor ki, “Oruç bozulması içerden çıkanla değil içeri girenle olur.” (Buhari )

31.Soru-Bir kimse ramazan ayında eşiyle bilerek cima etse bu durumda hüküm nedir ?
Öncelikle bilelim ki, bu kişinin ramazanda oruçlu iken cima etmesi orucunu bozar. Zira cima anında meninin gelmesi orucu bozar ve kazayı ve kefareti gerektirir. Bu konuda Rasulullah’ın sahih hadisi bulunmaktadır. Kefareti ise hadiste geldiği gibi sırasına göre yapması vaciptir. Önce köle yoksa iki ay peşpeşe oruç tutma buna da güç yetiremezse fakirleri doyurma buna da güçü yetmezse kefareti üzerinden düşer.
1.Delil : Ebu Hureyre şöyle demiştir, Bir adam Peygamber’e geldi ve şöyle buyurdu, Ben mahvoldum ya Rasulullah ! Seni mahveden şeyin nedir ? Ramazanda eşimle beraber oldum. Azat edeceğin bir kölen var mı ? Hayır, Peşpeşe iki ay oruç tutabilir misin ? Hayır, 60 fakiri yedirebilecek bir şeyler bulabilir misin ? Hayır. Adam oturdu ve Peygamber içinde hurma olan bir kap getirtti ve şöyle buyurdu Bunu Tasadduk et buyurdu, Benden daha fakir birine mi ? Medine’nin iki kara taşlığı arasında ona bizden daha muhtaç bir aile yoktur dedi. Bunun üzerine Peygamberin azı dişleri gözükecek kadar güldü ve git ve bunu ailene yedir buyurdu. (Müslim ve 6 sünen kaynağı)
32.Soru-Bir kimse ramazanda bilerek orucunu bozsa bu durumda hüküm nedir ?
Şunu bilelim ki cima tüm alimlere göre hem kazayı hem de kefareti gerektirir. Zira bu konuda Rasulullah’ın Müslim’de gelen sahih hadisi bunu emreder. Cima halinin dışında bilerek bir oruç bozma durumu ise, İmam Malik dışındaki alimlere göre sadece kazayı gerektirip kefareti gerektirmez.

33.Soru-Kişinin toz ve sinek yutması halinde orucu bozulur mu ?
Bu hal orucu bozmaz, zira bilerek oruç bozma halinin dışındadır.

34.Soru-Kişi ramazanda ihtilam olsa orucu bozulur mu ?
Bu hal orucu bozmaz, zira bilerek oruç bozma halinin dışındadır.

35.Soru-Kişi sahurda yemiş olduğu yemekten arta kalan bir nohut büyüklüğündeki artıkları güneş doğduktan sonra yutmuş olsa orucu bozulur mu ?
Bu hal orucu bozar , zira Allah ayetinde yemeyin ve içmeyin buyurmuştur. Bu kişi ise yemiştir. Alimler bu halin orucu bozduğunu bildirmişlerdir..

36.Soru-Kişi abdest alırken bilmeden ağzına su kaçırsa orucu bozulur mu ?
Bu hal orucu bozmaz, zira bilerek oruç bozma halinin dışındadır.

37.Soru-Kişi henüz sahur bitmedi zannıyla yese ve içse sonra da farkına varda orucu bozulur mu ?
Bu hal orucu bozmaz, zira bilerek oruç bozma halinin dışındadır.

38.Soru-Ramazanda tutulmayan kaza oruçlarımızı ramazan sonrası hemen tutmak mı gerekir ?
Kişi bu durumda istediği vakitte tutmakla serbesttir. İsterse hemen ramazan bayramından sonra isterse de sonra istediği günde, ayda,
1.Delil: “İsteyen(kazaya kalan oruçlarını) ramazan sonrasına bırakır, isteyen hemen ardından tutar.” (Darekutni)

39.Soru Ramazanda oruç tutamayan güç yetiremeyenlerin ilkin köleyi acizse altmış gün oruç tutmayı, acizse altmış yoksulu doyurması sırasıyla yerine getirmesi vacip midir ?
Bu durumda sıralama Rasulullah’dan nasıl gelmişse öylece gerçekleştirmek vaciptir.. Zira Rasulullah hadiste sıralamaları gözeterek beyan etmiştir. Bu görüşte Cumhur (çoğunluk) alimlerin görüşüdür.

40.Soru-Hilali bir tek beldenin görmesi durumunda diğer tüm beldelerinde hilali görmesi gerekli midir sünnetten delille ispat ediniz ?
Gerekli değildir. Zira Rasulullah (s.a..v) tüm Müslümanlara hilalin görünmesi durumunda ramazan orucuna başlanmasını hitaben emretmiştir.
1.Delil: Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur“ Hilali görünce oruç tutun, yine hilali görünce de(ramazanın son gününde)iftar edin(Yani bayram edin ) Eğer hilal bulutlu bir günde görünmezse de ramazanı 30 güne tamamlayın. “ (Buhari-Müslim )

41.Soru-Oruç ne zaman başlar ve ne zaman biter, sünnetten delille ispat ediniz ?
Oruç, ikinci Fecrin doğması ile başlar, güneşin batması ile de biter. Müslümanlar, günümüzde Rasulullah sünnetinden uzaklaştıklarından dolayı birçok amellerinde bidatlere yönelmişler ve sünnetleri unutmuştur. Günümüzde koyu gecenin karanlığında ezanlar okunuyor ve Müslümanlar ezanın okunması ile yemeden içmeden kesilerek, bidat işliyorlar. Sünnet olan, ikinci fecrin doğması ile yani havanın beyaz aydınlığı belirince yemeden içmeden kesilmektir. Oysa şimdi herkes ezan okunur okunmaz yeme, içmeyi keserek oruç tutmaya başlanmaktadır. O halde kardeşim, odanın penceresini aç veya balkona çık, havanın aydınlandığına şahit oldunsa, etrafı görmeye yavaş yavaş başladınsa, yemeden içmeden kesil ve oruç tutmaya başla, güneş batınca da orucunu aç.Bugün bir azanın okunması ile havanın aydınlaması arasında 1saat 10 dakika fark vardır. Bu süre zarfında Müslümanlar yeme ve içmeden uzak kalıyorlar, ezana göre hareket ediyorlar. Bu ise Kuran ve sünnete aykırıdır.
1.Delil: “(Fecrin) beyaz ipliği, siyah ipliğinden tarafınızdan seçilinceye kadar yeyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın.” (Bakara, 187)
Beyaz İplik demek: Gündüzün aydınlığının belirmesidir.
Siyah İplik demek: Gecenin karanlığıdır.
2.Delil: Rasulullah bu ayeti tefsir ederek şöyle buyurmuştur: “Bu gecenin karanlığı, gündüzün aydınlığıdır.” (Buhari-Müslim )
3.Delil: Sehlu’bnu Sa’d şöyle dedi: “Size beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyin için… ayeti nazil olunca bazı kimseler oruç tutmak istediklerinde bunlardan birisi ayağına siyah ve beyaz iki renkte iki ip bağlayıp Fecr’den sonra bu iki ipin görünüşleri biribirinden seçilinceye kadar yemekte devam ederlerdi. Bunun üzerine Allah Mine’l Fecri (Fecirden) kaydını indirdi. Böylece beyaz ve siyah iplik tabirleri ile gece ve gündüzün kastedildiğini anladılar.” (Müslim )
4.Delil: Sehlu’bnu Sa’d şöyle dedi: “Size beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yeyin için ayeti nazil olduğu zaman bazı kimse bir beyaz bir de siyah iplik alır, bunların renklerini açıkça fark edinceye kadar yer idi. Nihayet Aziz ve Celil olan Allah, Mine’l Fecri(fecirden) beyanını indirip bunu tamamıyla açıkladı.” (Müslim )
5.Delil: Rasulullah şöyle buyurmuştur. “Sizden herhangi birinizi ne Bilal’in nidası, ne de şu beyazlık, ufukta genişliğine yayılmadıkça sahurdan alıkoymasın” (Müslim )
Not: Ayetler ve hadisler, Sahabilerin beyaz iplikten siyah ipliğinin birbirinden ayrılması gereken zaman kadar tabirini anlamadıkları ve tefsirini Rasulullah’a danıştıkları anlaşılmaktadır. Rasulullah da, bundan maksadın gecenin koyu karanlığının giderek havanın aydınlanması olarak tefsir ediyor. O halde, havanın gündüzü aydınlığı açıkça belli oluncaya kadar yeyip içmenin caiz olduğu anlaşılır.

42.Soru-İftar saatinin vakti ne zaman girer ?
İftar vakti, Güneş batıp, gündüz kaybolduğunda girer. Müslümanlar olarak sünnet bu anı iyi izlemeliyiz.

43.Soru-Oruç tutmak için kalple niyet etmek farz mıdır delille ispat ediniz ?
Oruç tutmak için kalple niyet etmek farzdır. Dille niyet etmek ne namazda ne oruçta meşru kılınmış,alimler bidat olduğunda ittifak etmiştir.
1.Delili: “Fecr öncesi niyet etmeyenin orucu yoktur.”(Tirmizi-Nesai-Ahmed bin Hanbel-Beyhaki-Darekutni-İbn Huzeyme-İbn Hibban sahihtir.)

44.Soru-Sahura kalkmamız niyet etmemizde yeterlimidir ?
Elbette yeterlidir, Zira sahura kalkmak kalbin dilemesi ile gerçekleşmiştir. Bu sebeple ayrıca dille niyet etmeye gerek yoktur ki dille niyet etmek de bidattir. Sonra Rasulullah (s.a.v.) sahura kalkınca dille niyet etmemiş ve emretmemiştir.
1.Delil: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. “Ameller niyetlere göredir.” (Buhari )

45.Soru-Çocuklara oruç farz değil mi ?
Çocukların güç yetirebilirlerse oruç tutmaları, ibadetlere alışmaları ve terbiye olmaları açısından çok güzel olur. Rasulullah’ın(s.a.v.) ashabı oruçlu çocuklarını mescide alıştırmak için ellerinden tutar giderler, yanlarında oyuncuklar götürerek acıkan çocuklarını avutarak onların sabrını arttırmaya çalışırlar, iftara kadar onları oyuncaklarla oyalarlardı.(Buhari-Müslim)

46.Soru- Ramazan’a alışmak için Ramazan orucundan iki veya üç gün önce oruç tutmanın hükmü nedir ?
Ramazan gelmeden birkaç gün önce sırf ramazanı karşılamak, ona alışmak amacı ile oruç tutmak Rasulullah tarafından haram kılınmıştır. Zira yasaklama emri ile ifade gelmektedir. Sebebini alimler farklı beyan etmişlerdir. Bu beyanların en meşhuru, Rasulullah’ın emri olması Ramazan ve üç aylar orucunu karıştırmamak için denilmiştir.ve Eğer üç aylarda tuttuğumuz pazartesi ve Perşembe günleri orucu Ramazandan birkaç gün önceye denk gelirse bunun sakıncası yoktur.
1.Delili:Bir gün ve iki gün evvelden oruç tutmak suretiyle sakın Ramazan’ın önüne geçmeyiniz. Bir müslüman’ın adet edindiği bir oruç olması müstesnadır. Böyle kişi adat edindiği o orucunu varsın tutsun.” (Buhari-Müslim )

47.Soru-Şaban ayının son gününde Hilal görünmez ve yarının Ramazan mı değil mi diyerek şüpheye düşülürse bu durumda ne yapmalıyız sünnetten delille ispat ediniz?
Müslümanlar, şaban ayının son gününde, bulutlu bir günde, hilali göremezlerse bu durumda “yarın ramazan mı değil mi diye” şüpheye düşerlerse oruç tutmazlar. Zira;Rasulullah şek gününde yani ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde oruç tutmayı yasaklamıştır.
1.Delil: Rasulullah şöyle buyurmuştur: “Kim şüpheli günde oruç tutarsa oruç tutan Ebu’l Kasım’a (Muhammed)isyan etmiştir.” (Buhari-Ahmed bin Hanbel-İbn Hibban-İbn Huzeyme)

48.Soru-Şaban ayının 29.Günü, bulutlu günde hilalin görünmemesi durumunda Şabanı otuza tamamlamak sünnet midir ?
Şabanın 29. günü hava bulutlu olduğu takdirde Şabanı otuza tamamlamak sünnettir. Rasulullah bunu Müslümanlara emretmiştir.
1.Delil: “ Şabanı otuza tamamlayın ” (Buhari)

49.Soru-Şabanın ve Ramazan’ın son günlerinde Rasulullah ve ashabı Hilali gözetlerler miydi ?
Rasulullah ve Ashabı bu günlerde gözetlerlerdi.
1.Delili:Abdullah İbn Ömer diyor ki, “ (Sahabiler) hilali gözetliyorlardı Ben Hilali gördüm ve bunu Rasulullah’a haber verdim, (bunun üzerine) oruca başladı ve herkese de emretti.” (Ebu Davud, Hakim, İbn Hibban, sahihtir )

50.Soru-Bir müslüman adil, güvenilir kişinin hilali gördüğünü söylemesi oruç tutmamız için yeterli midir sünnetten delille ispat ediniz ?
Bir adil, güvenilir müslüman hilali görürse, onun beyanına iman eder, doğrular ve oruç tutmaya başlar, Müslümanlara tutmayı da duyururuz. Müçtehid imamların cumhuru bu görüştedir.
1.Delili:Abdullah İbn Ömer diyor ki, “ (Sahabiler) hilali gözetliyorlardı Ben Hilali gördüm ve bunu Rasulullah’a haber verdim, (bunun üzerine) oruca başladı ve herkese de emretti.” (Ebu Davud, Hakim, İbn Hibban, sahihtir )

51.Soru-Hilali gördüğünü söyleyen müslüman olması mı gerekir ?
Hilali görenin müslüman olması gerekir. Kafirlerin hilali gördüklerine itimat etmek caiz değildir. Küfür ve şirk ehlinin hilali görmeleri ile alakalı şehadetleri kabul edilmez.
1.Delil:İbn Abbas rivayet eder, “Bir arab bedevisi Rasulullah yanına gelerek, ben hilali gördüm dedi. Rasulullah “Allah’ın hak mabud olduğuna şahitlik eder misin ?” dedi O evet dedi, bunun üzerine “Muhammed’in Allah Rasulu olduğuna şahitlik eder misin ?” dedi, O evet dedi, Rasulullah bunun üzerine, “ey Bilal ilan et, yarın oruç tutsunlar.” (Ahmed bin Hanbel-İbn Huzeyme-İbn Hibban)

52.Soru--Ramazanın ilk sahur gecesinde 30 günlük niyet etsem caiz midir ?
Bu konuda alimler, Rasulullah’ın “ Fecr öncesi niyet etmeyenin orucu yoktur ” sözünü delil alarak ( Müçtehid imamların cumhuru ) her gece niyet etmek gerekir demiştir. Rasulullah’ın (s.a..v ) her gece niyet etmenin gerekliliğini emretmişlerdir.
1.Delil: “Fecr öncesi niyet etmeyenin orucu yoktur.”(Tirmizi-Nesai-Ahmed bin Hanbel-Beyhaki-Darekutni-İbn Huzeyme-İbn Hibban sahihtir.)

53.Soru-Dört Müçtehid İmam Fecr öncesi niyet ederek oruca başlama hakkında ne demektedirler ?
Dört Müçtehid İmam’ın (Allah onlardan razı olsun ) hepside ramazan orucu için niyeti mutlak şart koşmuşlardır. O halde niyet edilmeden yapılan oruç, oruç sayılmaz.

54.Soru-Ramazan günü olduğunu bilmeyen bir müslüman Fecr sonrası niyet edebilir mi ?
Bu müslüman bilmediğinden dolayı özür ehlidir, ve orucuna özründen dolayı Fecr doğduktan sonra niyet edip tutmadır. Bu görüş İmam İbn Teymiyye’nindir. Dört Müçtehid imam’a göre ise, bu müslüman yukarıdaki hadisin emri gereği kaza etmesi gerekir.

55.Nafile oruç tutan bir müslüman Fecr sonrası niyet ederek oruç tutabilir mi ?
Allah Resulünden gelen hadisle bu kimse nafile orucuna güneş doğduktan sonra bir şey yiyip-içmemiş ise niyet ederek tutabilir.
1.Delili: “Rasulullah günlerden bir gün Aişe Annemizin yanına gelerek evde yenecek bir şey var mı dedi. Aişe Annemiz evde bir yiyecek yoktur dedi bunun üzerine Rasulullah o zaman ben oruçluyum buyurdu. Sonra başka bir gün yanımıza geldiğinde: Ya Rasulullah ! Bize hays yemeği hediye edildi dedik. Onu bana getiriniz. Yemin olsun sabaha oruçlu olarak girmiştim dedi ve ondan yedi.”(Müslim)

56.Soru-İftarımızı acele etmek sünnet midir ?
İftarımızı acele ederek açmamız, sünnettendir.
1.Delil: “İftarı açmaya insanlar acele ettikleri müddetçe hayırdadırlar” (Buhari-Müslim)
2.Delil: “Bu din insanlar iftarda acele ettikleri müddetçe egemen olacaktır, zira, Yahudiler ve Hıristiyanlar iftarı geciktirirler.(Ebu Davud)

57.Soru-Sahur etmek Rasulullah emri midir ?
Sahura kalkmak Rasulullah emridir. Dikkat edin kardeşlerim Rasulullah emridir. Rasulullah ve ashabı sahura kalkar ve sahuru geciktirirlerdi. Her müslüman sahura kalkmak zorundadır. Rasulullah’ın sünnetlerinde hayır bulunur.
1.Delil: “Sahur ediniz, zira sahurda bereket vardır.” (Buhari-Müslim)

58.Soru-Sahura kalkmak bereket diyen Rasulullah’ın sözündeki bereketten maksadı alimlerimiz nasıl beyan ederler ?
Bereketten maksadı alimlerimiz, dini ve dünyevi bereketler olmak üzere beyan ederler.
Dini bereket, sünnete uymakla gelen sevaplar, rahmetler, saadetler, sünneti yüceltmeden kazanılan takva ve İhlas gibi bereketlerdir.
Dünyevi berekete gelince, sahura kalkmak hayır ve saadete ulaştırır, bedeni zayıf bırakmaz,
dinç oruç tutmayı sağlar.

59.Soru-İftarı Rasulullah ne ile açmamızı emretmiştir ?
Rasulullah hurma ile açmayı hurma yoksa su ile açmayı emretmiştir.
1.Delil: “Sizden biri iftar açarsa hurma ile açsın, hurma bulamazsa su ile açsın, Çünkü o tahirdir.” (Ahmed bin Hanbel-Nesai-Tirmizi- İbn Hibban-İbn Huzeyme-Hakim sahihtir.)

60.Soru-Rasulullah’ın ilkin hurmayı ve sonra suyu emretmesinin hikmeti nasıl açıklanabilinir ?
Günümüzde Müslüman tabiplerin araştırmaları neticesinde, Rasulullah’ın nebevi tıbbının güzelliğini ispat etmektedir. İnsan oruçlu geçirdiği bir günde sağlığının direnci, enerjisi zayıflar bu anda alınan gıda şekerli olunca o beden kuvvetini toplar ve direncini yeniden yakalar ve su ile de bu kurak kalan mide yeniden güçlü haline döndürülür.

61.Soru-Bir müslümanın yemeden ve içmeden uzak durarak üst üste iki gün oruç tutması sünnette var mıdır ?
Rasulullah iki Gün üst üste yemeden ve içmeden kesilerek oruç tutmayı yasaklamıştır.
1.Delil: Abdullah ibn Ömer rivayet eder, Peygamber yeyip içmeksizin oruçları birbirine eklemekten nehiy buyurdu.. Sahabiler: Siz orucu birbirine ekliyorsunuz dediler, Rasulullah: Ben sizin heyetinizde değilim. Çünkü ben (Rabbim tarafından ) doyurulur, ve sulanırım, buyurdu.

62.Soru Bir müslüman bilerek orucunu bozarsa bu durumda üzerine düşen kefaret nedir, sünnetten delille ispat ediniz ?
Rasulullah (s.a.v.) ramazan ayında, kim orucunu bozarsa, gücü yetiyorsa bir köle azat etmeyi, buna gücü yetmezse iki ay oruç tutmasını, buna da güç yetirmezse altmış yoksulu doyurmasını emretmiştir. Bu söylenenleri yapmak vaciptir.
1.Delil:Ebu Hureyre (r.a.) “Peygamber ramazanda oruç bozan bir kimseyi bir köleyi hürriyete kavuşturmasını, bundan aciz olursa iki ay oruç tutmasını, bundan da aciz olursa altmış yoksulu doyurmasını emretti.” demiştir. (Müslim )

63.Soru İslam alimleri yemeden,- içmeden, cinsi münasebetten uzak bir şekilde oruç tutulması konusunda görüşleri nedir ?
İslam Alimleri bu üç meselede (yemeden-içmeden-cinsi münasebetten uzak) icma etmişlerdir.

64.Soru-Unutarak yemek yersek, su içersek oruç bozulur mu ?
Bu durumda oruç bozulmaz.
1.Delil: “Kim oruçlu iken unutup yer, içerse orucunu (bozmayıp) tamamlasın. Çünkü ona ancak Allah yedirmiş, içirmiştir.”

65.Şeker hastası bir insan hakkında doktor sen oruç tutamazsın derse bu kimse oruç tutmalı mıdır ?
Eğer doktor sağlığının muhafazası için bu kararı almış ise, bu kimse oruç tutmaz, her gün bir kişiyi doyurarak toplam 30 kişiyi doyurarak bu ibadet yerine getirmiş olur.

66.Soru-Ramazan ayının gelmesi ile cennet kapılarının açıldığı ve şeytanların bağlanması delille sabit midir ?
Ramazan ayında cennet kapılarının açılması ve şeytanların bağlanması sahih hadisle sabittir.
1.Delil: Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır.” (Müslim )

67.Soru-Ramazan ayında Müslümanların kazandığı faydalar nelerdir ?
1-Kuran bu ayda inmiştir.
2-Bedir Savaşı bu ayda kazanılmıştır.
3-Mekke’nin fethi bu ayda gerçekleşmiştir.

68.Soru-Cennette Reyyan kapısının Oruçlular girince kapandığına dair Rasulullah’dan delil var mıdır ?
Cennette Reyyan adında bir kapının olduğu, ve bu kapıdan sadece oruç tutanların gireceği ve sonrada kapanacağına dair sahih hadis bulunmaktadır.
1.Delili: “Cennette Reyyan adına bir kapı vardır, kıyamet günü (Dünyada iken ) oruç tutanlar nereler ? Oruçlular girince o kapı kapanır.” (Buhari-Müslim )

69.Soru-Ramazan oruçlarını imanlı, takvalı ve ihlaslı geçirenlerin kazandığı mükafat nedir ?
Kim Ramazan oruçlarını imanla, ihlasla, sırf Allah emrettiği ve rızasını kazanmak için tutarsa, Allah o müslümanın günahlarını affeder.
1.Delil: “Kim ramazanı imanla, Allah rızasını kazanmak amacı ile tutarsa , Allah onun günahlarını affeder.” (Ahmed bin Hanbel, ve diğer sünen kaynakları )

70.Soru-Bir müslüman iki ramazan arasında büyük günahlardan sakınarak ramazana ulaşırsa kazancı nedir ?
Allah iki ramazan arasını büyük günahlardan sakınarak geçirir ve ikinci ramazana bu güzel iman ve takva ile ulaşırsa, Allah günahlarını affeder.
1.Delil (Bir müslüman için) Beş vakit namazın, iki cumanın, iki ramazanın arası büyük günahlardan sakınıldığı takdirde günahlar için mukaffirattır.”

71.Soru-Hamile ve emzikli kadınlar farz ramazan orucunu tutmak zorundalar mı ?
Hamile ve emzikli kadınlar çocuklarına bir zara gelmesinden korkarlarsa orucu yer, ve sonra kaza ederler. Ayrıca, yemek yedirmeleri de farz değildir.
1.Delili:Rasulullah şöyle buyurur: “ Allah’u Teala, yolcudan namazın yarısını, hamile ve emzikli kadından da orucu kaldırdı.” (Ahmed bin Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud, İbn Mace, Taberi )

72.Soru-Bir kimse Ramazan orucunu tuttuğu günlerde ölse, kalan oruçlarını velisi(mirascıları) tutabilir mi ?
Ramazanda kazası olan bir kimsenin ölümü üzerine, velisinin oruç tutmayıp bir fakiri doyurması gerekir. İbn Abbas öyle hükmetmiştir. Sahabinin hadisi tahsisleştirmesi hüccettir. Zira onların sözleri usulde delildir. Eğer bir kişi, oruç tutmayı vacip kılarak (adak orucu) adakta bulunmuş ve bunu yerine getiremeden ölmüş ise, bu kişinin yerine velisi oruç tutabilir. Nitekim şu hadisler bunu beyan eder. İbn Abbas diyor ki, Rasulullah’a (s.a.v.) bir kadın geldi ve: Anam, üzerinde bir ay oruç borcu varken öldü, dedi. Rasulullah (s.a.v.) ona, Eğer ananın üzerinde herhangi bir borç bulunsaydı sen o borcu öder miydin ? diye sordu. Kadın, Evet deyince Rasulullah: Öyle ise Allah’a olan borç başka borçlardan daha ziyade ödenmeğe layıktır” buyurdu. (Müslim ) Rasulullah buyurmaktadır, “ Her Kim ki üzerinde oruç borcu varken ölürse, o ölünün velisi ölüye vekil olarak oruç tutabilir.” (Buhari-Müslim) Bu hadislerde, adak orucunu yerine getiremeyen ölen şahsın yerine velisinin oruç tutması gerektiğine delildir.

73.Soru-Altı ay gündüz altı ay gece olan beldelerde sahur ve iftar nasıl eda edilir ?
Bu beldelerin sahur ve iftar vakitlerinin ayarlanması konusunda İki görüş vardır.
1-Mekke ve Medine’nin sahur ve iftar vakitlerine göre ayarlanır.
2-En yakın ülkelerin sahur ve iftar vakti göz önünde tutulur.

74.Soru-Ramazan ayının son on gününde Rasulullah ne yapardı ?
Rasulullah (s.a.v.) Ramazan’ın son 10 gününde Kadir gecesini arar, ailesini geceleri kaldırır, ibadete teşvik eder, cinsi münasebetten uzak kalır, bol bol ibadet ederdi.
1.Delil: “Rasulullah ramazanın son on gün girince geceleri ihya eder, ehil ve ailesini (ibadet için) uyandırır, ibadete daha fazla ehemmiyet verir, diğer vakitlerden çok bir ibadet gayretine ve çalışmasına girerdi.” (Müslim )

75.Soru-Kadir gecesinin faziletini delille ispat ediniz ?
Zira, Kuran ve sünnetten gelen delillerle kadir gecesi en faziletli gündür.
1.Delil: “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir, 3)
2.Delil: “Her Kim kadir gecesini imanla, ihlasla, ibadetle geçirirse, geçmiş günahları affolunur.” (Buhari-Müslim)

76.Soru-Kadir gecesi Ramazanın hangi günüdür ?
Rasulullah’ın hadisleri ışığında kadir gecesini son 10 gün içinde aramak sünnettendir.
Kadir gecesinin 27.gün olduğu daha kuvvetli bir ihtimaldir.
1.Delil: “Kadir gecesini ramazanın son on gününde arayın.” (Müslim )
2.Delil: Ubeyd İbn Kab’ın sözünü Şube şöyle rivayet etti, “En büyük kanaatim kadir gecesi bize ibadet edilmesi gerektiğini emrettiği gecedir, O da 27. gecedir.

77.Soru-İtikaf ne demektir ?
İtikaf, Ramazanın son 10 gününde ibadet etmek, sünneti eda etmek amacı ile mescide girerek ikamet etmektir.

78.Soru-Rasulullah’ın Ramazanın son On gününde mescidde itikaf ettiği sabit midir ?
Rasulullah’ın Ramazanın son On gününde itikaf ettiği sabittir.
1.Delil: Rasulullah ramazanın son 10 gününde mescidde itikaf ederdi.” (Buhari- Ebu Davud, İbn Mace )

79.Soru-Bir müslüman İtikaf etmek amacı ile yemin etse veya adakta bulunsa eda etmeli midir ?
Elbette eda etmelidir. Çünkü, Allah ve Rasulu verilen adağı ve edilen yemini mutlaka yerine getirmeyi kuran ve sünnette emrederler.
1.Delil: “ O kullar ki verdikleri sözleri yerine getirirler ” (İnsan, 7)
2.Delil: Kim Allah’a itaat etmek amacı ile adakta bulunursa adağını yerine getirsin.” ((Buhari)
3.Delil: Ömer İbn Hattab ey Allah Rasulu ben bir gece mescid haramda itikaf etmek için adak adadım (söz verdim) eda edeyim mi ? deyince Rasulullah(s.a..v) “adağını yerine getir.” buyurmuşlardır.

80.Soru-Teravih namazlarının aralarında Allah Resulüne salavat getirilmektedir bu sünnet midir ?
Teravih namazlarının aralarında okunan salavatlar, ilahiler, sünnet değildir Bilakis bidattir. Zira Rasulullah, Ashabı, Müçtehid İmamlar bizlere bunları emretmemiştir.

81.Soru-Vücuda vurulan iğne orucu bozar mı ?
Büyük Alim İbn Useymin’i dinleyelim: “İğne eğer gıda, vitamin, türünden ise oruç bozulur, diğer ağrı kesici türündeki iğneler bozmaz. Zira, yiyecek, içilecek türden sayılmaz.”

82.Soru-Bir kadın güneş batarken hayızlı durumuna düşse bu kadının orucu sayılır mı ?
Büyük Alim İbn Useymin’i dinleyelim: “Güneş battıktan sonra meydana gelen hayızlık durumu bu kadının orucunu bozmaz.” (48 soru ile oruç)

83.Soru-Bir kimse sahura kalksa ve havanın aydınlığını görmeden sahur vakti henüz bitmemiştir diyerek yese ve içse sonra da sahur vaktinin çıktığını anlasa bu kişinin orucu kabul olur mu ?
Kabul olur, Zira bu kişi vakti bilmediği için cehaletten dolayı özür sahibidir. Orucu tuttuğu takdirde makbuldür.
1.Delil: Rasulullah beraber iftarımızı hava bulutlu bir günde açtık sonra güneş doğdu ve gündüz iken oruç açtık, güneşin battığını zannetmiştik, Rasulullah bize kazayı emretmedi (Buhari )

84.Soru-Abdest alırken irade dışı, istemeden ağzımdan veya burnumdan su kaçırsam orucum bozulur mu ?
Bozulmaz. Zira, Kişi oruç bozmayı bilerek, isteyerek, yapmadıkça orucu bozulmaz.

85.Soru-Ramazanda bir erkek hanımına oruçlu iken hanımı istemediği halde yanaşsa hanımının orucu bozulur mu ?
Bir erkek hanımına istemediği halde ramazan gününde hanımı oruçlu olduğu halde yanaşırsa kadın zorla bu ilişkiye girdiğinden orucu bozulmaz. Erkek ise orucunu bozduğu gibi kefaretini de ödemek zorundadır.
1.Delil:Kalbi iman ile mutmain olduğu halde zorlanan hariç, kim iman ettikten sonra Allah’ı inkar ederse, (ona Allah’ın gazabı vardır.)

86.Soru Bir oruçlu müslümana zorla yemek yedirilse veya su içirilse kısaca orucunu bozduracak bir fiil yapılsa bu durumda bu oruç bozulur mu ?
Zorla yapılan her tür fiilden, yemek yedirilmeden, su içirilmeden dolayı oruç bozulmaz. Zira bu durumda ikrah durumu söz konusudur, irade dışı her oruç bozma ve bozulmasına sebep vermek, oruca zarar vermez.

87.Soru-Rasulullah itikafa girdiği mescidde çadır açar mıydı ?
Evet Rasulullah girdiği mescidde çadır açar, ibadetini bu çadır içinde eda ederdi.(Zadu’l Mead)
1.Delil: Ramazanda kendi çadırının kurulmasını emretti ve çadır kuruldu.” (Müslim )

88.Soru-Rasulullah itikafa girmek isteyince hangi vakitte girerdi ?
Rasulullah sabah namazını eda ettikten sonra itikafa girerdi. (Zadu’l Mead)
1.Delil: Rasulullah itikafa girmek istediği zaman sabah namazını kılar, sonra itikafa girerdi.” (Müslim )

89.Soru-Rasulullah itikafa girince nelerden uzak kalırdı ?
Rasulullah ihtiyaçları dışında evine gitmez, hanımlarından hiçbirine temasta bulunmaz, (Zadu’l Mead)

90.Soru-İtikafa oruçsuz girmek sünnet midir ?
İtikafa Rasulullah oruçsuz girmeyi yasaklamıştır.
1.Delil: “Oruçsuz itikaf olmaz.” (Darekutni, Beyhaki, Ebu Davud)

91.Soru-İtikafın hikmeti nedir ?
itikaf, kulun Rabbine yakınlığını, muhabbetini ve takvasını artırır. İnsanın yalnız başına kabirde nasıl olacağını düşünmesinde etkilidir itikaf. Kısaca itikaf, Allah’a olan sevgiyi, yönelişi geliştirir

92.Soru-Seferde oruç bozabilir miyiz ?
Eğer gücümüz yetmiyorsa oruç tutmaya bozabiliriz.
1.Delil: Rasulullah’a seferde oruç hakkında soruldu “Dilersen oruç tut, dilersen oruç tutma” (Müslim )

93.Soru-Teravih namazı kaç rekattır ?
Rasulullah’ın Sahih sünnetten gelen haberlerine göre 11 rekattır. 8 rekatı teravih ve 3 de vitirdir.

94.Soru-Rasulullah’ın hilali gördüğünde okuduğu bir dua var mıdır ?
Rasulullah hilali görünce okuduğu dua şudur: “Ey Allah’ım ! Bu ayı bizlere emniyet ile, ihsan ile, selamet ile, İslam ile göster. (Ey Hilal) Benim de, senin de Rabbin Allah’tır.”(Tirmizi )

95.Soru-Fıtır sadakasını ne zaman vermek sünnettir ?
Rasulullah fıtır sadakasını bayram namazı öncesi verilmesi emreder. Bayram namazı sonrası vermek haram olup makbul sayılmaz.
1.Delil: “Rasulullah insanlar namaza çıkmadan önce verilmesini emretmiştir.” (Buhari-Müslim )

96.Soru-Fıtır sadakası her müslüman için vermesi gerekli midir ?
Gereklidir. Her müslüman oruçlarının sadakası manasına gelen bu fitreleri vermek zorundadırlar. Yani üzerlerine farzdır.
1.Delil: “Rasulullah Mekke sokaklarında şunu ilan etmesi için bir tellal gönderdi. Fıtır sadakası erkek-kadın, hür-köle, küçük-büyük her müslümana buğdaydan iki müd yahut onun dışındaki bir şeyden verilecekse bir sa2 yiyecek olmak üzere vaciptir.”

97.Soru-Fitreleri kime vermelidir ?
Rasulullah yoksul Müslümanlara verilmesini emretmiştir.

98.Soru-Kadir gecesine ulaşınca etmem gereken sünnet dua nedir
Rasulullah bize şu duayı emretmiştir.
1.Delil: “Allah’ım ! Şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet ” (İbn Mace)

99.Soru Bir kafir insan ramazanda müslüman olsa ramazanın içinde tutmadığı oruçları tutmalı mıdır ?
Kafirlerin, oruç tutmaları onlar üzerine farz değildir. Bu sebeple kafir iken tutmadığı orucu bu müslümanın tutması o zaman (kafirken) üzerine farz olmadığı için gerekmez.

100.Soru-Gıybet ve laf taşıma orucu bozar mı ?
Bozmaz.fakat orucun sevabını azaltır.

101.Soru-Bir kimse oruçlu fakat unutarak yemek yiyor bizde onu o yerken görünce ona oruçlu olduğunu hatırlatmalı mıyız ?
Ona hatırlatmalıyız. Rasulullah hadislerinde bunu bize emretmiştir.
1.Delil: Unuttuğum zaman(namazı) hatırlatın.

102.Soru-Ramazanda kuranı hatmetmek sünnet midir ?
Ramazanda kuran hatmetmek sünnet değildir. Fakat sık sık kuran okumak güzel fiildir.

103.Soru-Teravih namazını cemaatle kılmak bidat midir ?
Rasulullah teravih namazı Ramazanın son üç gününe kadar cemaatle kıldığı ve sonra da tek başına kıldığı sabittir. Rasulullah sünneti hem cemaatle kılmak hem de tek olarak kılmaktır.
Bu yüzden cemaatle teravih kılmak bidat değil, sünnettir.

104.Soru-Teravih namazı kaç rekattır ?
Teravih daha sahih sünnetten gelen delillere göre 11 veya 13 rekattır. Rasulullah’ın 20 kıldığı da sabittir.Rasulullah’ın ashabının 20 kıldıklarıda bulunmaktadır. Müslümanlardan isteyen 11, isteyen, 13, isteyen de 20 kılabilir, mahzuru yoktur. Ancak Buhari ve Müslim gibi sahih sünen kaynaklarımızda 11 ve 13 geçmektedir. Ayrıca hızlı bir şekilde secdenin, kıyamın, rükünun hakkını vermeden kılmaktansa 11 veya 13 kılmak daha faziletli bir sünnettir.
1.Delil: Rasulullah yatsı namazını bitirdikten sonra sabaha kadar11 rekat namaz kılardı. Her iki rekat arasında selam verir ve sora vitr olarak tek bir rekat kılardı.
2.Delil: Rasulullah ramazanda olsun, başka aylarda olsun 11 raketten fazla kılmazdı. Önce dört, dinlenir sonra dört kılar, sonra da üç kılardı.”(Buhari )

105.Soru Teravih namazını sahur vaktinin sonuna kadar geciktirebilir miyim ?
Teravih fecrin doğuşuna kadar geciktirilebilir.

106.Soru-Kadınların Teravih namazı kılmaları caiz midir ?
Rasulullah döneminde erkekler ve kadınlar teravih namazı kılarlardı.
1.Delil: “ Her kim inanarak ve umarak ramazan ayını kıyam ile geçirecek olursa, onun geçmiş günahları affolunur.” (Buhari )
Açıklama : Hadis, kadın ve erkeği kapsar.

107.Soru-Teravih namazını kaç rekatlarla kılmak sünnettendir ?
ikişer ikişer kılmak sünnettendir.
1.Delil: “ İkişer ikişer kılınır.”(Buhari )

vel hamdulillâhi Rabbil 'alemîn
Hazırlayan
Ubeydullah Arslan
İslamabad Uluslararası islam Üniversitesi Mezunu

Hiç yorum yok: