17 Ocak 2014 Cuma

Kroze ne demektir?krozelerın sabit tartıma getirilmesi

kröze anlamı İng. crucible Alm. Schmelztiegel Fr.creusct de fusion
Laboratuvarlarda ısıtma ve yakma için kullanılan, refraktör malzemeden veya metallerinden yapılmış yuvarlak tabanlı koni şeklinde bir kap.
Krozeler kurutma, yakma, eritme işlemlerinde kullanılan ısıya ve çeşitli reaktiflere dayanıklı kaplardır. özellikle gravimetrik çalışmalarda kullanılırken çalışılacak olan sıcaklıkta sabit tartıma getirilir ve desikatörde saklanır. aksi takdirde sabiT tartıma getirilmiş olan kroze nem adsorplar ve hatalı sonuçlar elde etmenize neden olur..

cam ve porselen krozeler kullanılacakları sıcaklıkta sabit tartıma getirilmelidirler. eğer krozeleri demir tayini için kullanacaksanız 700 C'de, kurşun tayininde kullanacaksanız 110-120 C'de sabit tartıma getirmeniz gerekir...

demir tayininde kullanılacak olan porselen kroze 700 C'de etüvde 2-3 saat bekletlir. fırından alınarak desikatöre konur ve oda sıcaklığına kadar soğutulur ve krozenin ilk tartımı yapılıp not edilir. aynı sıcaklıkta işlem tekrarlanır yanlız bu sefer süre daha kısa tutulur (1-2 saat civarı). yine oda sıcaklığına kadar soğutulur ve tartım not edilir. aynı işlemler tekrar edilir. ta ki son iki tartım arasındaki fark 0,0002 oluncaya kadar. böylece son tartım arasında 0,0002 g'lık veya daha az bir fark olan kroze veya madde sabit tartıma gelmiştir.

krozenin kaç defada sabit tartıma geleceğini tahmin etmek mümkün değildir. bazen 5 defada bazende daha fazla tekrarda sabit tartıma gelir. ancak ilk kızdırma işleminin uzun bir süre yapılması tekrarlama sayısını azaltabilir. 
Kaynak:Alıntı

Hiç yorum yok: