13 Ocak 2014 Pazartesi

İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasını sağlayan etkili olan Türk-İslam devleti hangisidir?

İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasını sağlayan etkili olan Türk-İslam devleti  GAZNELİLERDİR


 Gazneli Mahmut Dönemi

-Gaznelilerin en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

-Gazneli Mahmut, 999'da Karahanlılar'dan da yardım alarak Horasan'ı fethetmiş ve Samanoğulları Devleti'ne son vermiştir.

-Gazneli Mahmut 1001-1027 yılları arasında Hindistan üzerine 17 sefer düzenlenmiştir.

Bu seferler;

-Hindistan’ın yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmek,

-Hindistan’da İslamiyet’i yaymak,

-İslam dünyasının lideri olmak amacıyla yapılmıştır.

-Bu dönemde ülke sınırları Ganj nehrine kadar genişlemiş,

-Hindistan içlerinden kaynaklar sağlanmıştır, devletin ekonomisi güçlenmiştir.

-1017 yılında Harezm bölgesi de devlet sınırları içine katılmıştır.

-Gazneli Mahmut Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarına karşı korumuş; halife, Gazneli Mahmud’a Sultan unvanını vermiştir.

-Bu tarihten sonra Türkler, Sünni İslamiyetin savunucusu konumuna gelmişlerdir.

-Sultan unvanını kullanan ilk Türk hükümdarıdır.

-Selçuklular'ın büyük güç olacağını önceden sezmiş, Aslan Yabgu'yu esir alarak bunu engellemeye çalışmıştır.

-Gazneli Mahmud döneminde askeri alanda önemli bir yenilik olarak filler orduda kullanılmaya başlanmıştır.


Selçuklular ile mücadele ve Yıkılış

-1040 Dandanakan savaşı sonunda ağır yenilgi alan Gazneliler Devleti 1187 yılında Afganlar (Gurlulardan olan Sultan Giyasuddini Guri)) tarafından yıkılmıştır.

-Tarihçilere göre Gazneliler Türklerin kurduğu çok uluslu devletlerin ilkidir.

-Devletin çökmesinde bu çok uluslu yapı da önemli rol oynamıştır.

Hiç yorum yok: