3 Ocak 2014 Cuma

Dede Korkut Hikayeleri hakkında kısa bilgi

Dede Korkut Hikayeleri

Kitabın asıl adı Kitabı Dede Korkut Ala Lisanı Taifei Oğuzhan’dır.
Destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünüdür.15.yy sonu ile 16.yy başlarında yazılmış kim tarafından yazıldığı belli değildir.Eser 12 hikayeden oluşur.Anlatımda nazım ve nesir karışıktır.Destan ve masal özellikleri görülür.İslamiyet öncesi devrin hayat tarzını anlattığı halde içerisinde islami özelliklerde görülür.Eserin arı ve duru bir Türkçesi vardır. Eserde oğuzların diğer boylarla yaptığı savaşlardan bahsedilir.Eserde adı geçen dede korkut bilge bir kişidir.

Hiç yorum yok: