1 Ocak 2014 Çarşamba

Askerin görevi nedir?

Asker; orduda görevli, erden mareşale kadar rütbeyi haiz kişi. Askerlik yükümlülüğü altına giren şahıslar (erbaş ve er) ile özel yasalarla silahlı kuvvetlere katılan ve resmi bir kıyafet taşıyan kişilerdir. Askerlerin aslî vazifesi herhangi bir ülkenin topraklarını iç ve dış tehditlere karşı savunmaktır.

Hiç yorum yok: