3 Ocak 2014 Cuma

Anonim Halk Edebiyatı özellikleri ve hangi tür ürünler verilmiştir?

Anonim Halk Edebiyatı

Söyleyeni belli olmayan,halkın ortak ürünü olarak kabul edilen bir edebiyattır.Biçim ve içerik bakımından aşık edebiyatına benzer. Mani,ağıt destan.türkü,tekerleme,atasözleri,fıkra,masal,halk oyunları,karagöz oyunu, halk hikayeleri,ninniler,bilmeceler,ortaoyunu bu edebiyatın ürünleridir.
-En çok yarım kafiye kullanılmıştır.
-Dili yalın akıcı bir dildir.
-Mecazlara ve diğer söz sanatlarına fazla yer verilmez.
-Aşk,ölüm,ayrılık acısı,tabiat sevgisi,yiğitlik,Toplumsal aksaklık gibi konuları işlenir.
-Nazım birimi dörtlüktür
-Hece ölçüsü kullanılır.Hece ölçüsünün 11,12,ve 8’li kalıpları kullanılır.

Hiç yorum yok: